Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Inledande förordningstext Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Utfärdad: 2008-10-02 Träder i kraft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Inledande förordningstext Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Utfärdad: 2008-10-02 Träder i kraft."— Presentationens avskrift:

1 1 Inledande förordningstext Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Utfärdad: 2008-10-02 Träder i kraft :2008-11-15 Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden den 1 juli 2009- den 30 juni 2014.

2 2 forts. inledande förordningstext Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbildning som 1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, utöver vad som får förekomma på det nationella program som närmast motsvarar spetsutbildningen, och 2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola.

3 3 Försöksverksamhet med gymnasial spetsutbildning Skolverkets uppgifter Föreskrifter för ansökan Ansökningsproceduren –Sista ansökningsdatum 1 december 2008 15 september 2009 Beslut om vilka som ska delta i försöksverksamheten med utbildningsstart hösten 2009 –15 januari 2009 (max 10 utbildningar, beslut kan ej överklagas) Utvärdera och följa upp försöksverksamheten med stöd av de som deltar i försöksverksamheten och i samråd med Högskoleverket

4 4 Försöksverksamhet med gymnasial spetsutbildning Matematik, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen samt språk Max 20 utbildningar med max 30 elever i varje utbildning Riksrekrytering Specialutformat program som går utöver ett nationellt program med en tydlig anknytning till akademiska miljöer, 2500 p Nationella kurser –Breddningskurser –Tematisk specialisering Antagning –betyg och möjlighet att använda kompletterande prov/intervjuer

5 5 Urval till försöksverksamheten Beskrivningen av utbildningens innehåll och form Samarbete med högskolan Lärarresurser, andra resurser Kvalitetssäkring med hjälp av högskolan

6 6 Urvalsarbetet på Skolverket Tre handläggare med stöd av intern expertis Samråd med Högskoleverket Möte/samtal med utbildningsanordnare

7 7 Frågor till Skolverket Ca 100 telefonsamtal till och med mitten av november -Detaljfrågor om frågor i ansökan -Ekonomi -Examination -Examination på högskolan -Ersättningar mellan kommuner/huvudmän -Antagning till högskolan -Kan en huvudman söka flera utbildningar?

8 8 Till sist En försöksverksamhet Permanent i en ny gymnasieskola?

9 9 Kontaktpersoner på Skolverket Charlotte Wieslander charlotte.wieslander@skolverket.se Christina Månberg christina.manberg@skolverket.se Johan Börjesson johan.borjesson@skolverket.se


Ladda ner ppt "1 Inledande förordningstext Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Utfärdad: 2008-10-02 Träder i kraft."

Liknande presentationer


Google-annonser