Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Den internationella skolan nära dig” VÅR VISION- ALLA SKA LYCKAS!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Den internationella skolan nära dig” VÅR VISION- ALLA SKA LYCKAS!"— Presentationens avskrift:

1 ”Den internationella skolan nära dig” VÅR VISION- ALLA SKA LYCKAS!
UTMANA DIG SJÄLV SE MÖJLIGHETERNA VÅGA PRÖVA SATSA OCH LYCKAS Nya Stordammen F-9 ”Den internationella skolan nära dig” VÅR VISION- ALLA SKA LYCKAS!

2 …och så här arbetar vi för att förverkliga vår vision…
Kommunicera Bornholmsmodellen från förskoleklass, skriva sig till läsning och språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, tala-läsa-skriva, högläsning, genreskrivande, drama och träning på olika sätt att framträda. Digital kompetens Surfplattor, photostories, bärbara datorer med pedagogiska program, elever som lär sig blogga och göra egna hemsidor i bl.a. Weebly och Studi, nätetik och kunskaper om vad man får och inte får göra på nätet med bilder och musik. Kommunicera på modersmål och främmande språk  Modersmålundervisning i många språk, studiehandledning på främmande språk, engelska från åk 1, spanska-tyska-franska från åk 6. Lära sig att lära Träna ansvar för att lära, strategiträning, flexibla och varierande arbetssätt, omvärldsspaning, projekt och utbyten med elever och lärare i andra länder, Storyline, de äldre eleverna håller lektioner för yngre och sina egna klasskamrater, läxhjälp, ämnesövergripande samarbeten, individuellt stöd vid behov.  Social kompetens Värdegrundsarbete, dramaövningar, konflikthantering, tydligt positivt ledarskap, höga förväntningar på eleverna, lita till sina resurser och styrkor, stärka själförtroendet, lära sig lyckas, presentera fina arbeten och resultat, framtidstro, fadderverksamhet och äldre elever blir förebilder. Matematik, Vetenskap och teknik Skolan i skogen är Stordammens läge, äventyrspedagogik på fritidshemmet, naturundervisning ute, vandringar, undersökande arbetssätt och NO-experiment, matematiklyftet, Snilleblixtarna, Skellefteteknik, legobygge, tabellträning på datorn, problemlösning, tänka matematik, utmaningar, kluringar och matteprat, intensivmatte, samarbete med gymnasiet/universitetet.  Kulturella former och uttryck Design, musik, bild- och form i konstnärsateljé, konstvandringar på stan och samarbete med muséer/stadsteatern, keramiktillverkning och egen brännugn, idrott och rörelse i sporthall och närhet till multiidrottsplats/konstgräsplan utomhus, turneringar, drama och teateruppsättningar, filmfestival, skapande skola, spännande upplevelser och samarbete med lokala kulturarbetare.  Företag och entreprenörskap Teater- och diktaftnar där eleverna framträder för föräldrar och gäster, studiebesök och samarbeten med kommunen och företag, samarbete med Microsofts dataspelstillverkning i Kodu Game Lab, framtidsspaning, intresseval och egna fördjupningar, PRAO, projektarbeten, samarbete med Ångströmska laboratoriet, idrottsföreningar och det lokala näringslivet.  Mer om EU´s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande på: nyckelkompetenser

3 SÅ HITTAR DU AKTIVITETERNA
Idrott och hälsa samt fotbollsprofil hittar du i korridoren Om du har funderingar om vår fotbollsprofil ska du prata med Johan Nilsson. Visste du att vi har en konstgräsplan på baksidan av skolan? Johan ansvarar även för idrotten på högstadiet och kan svara på vad man gör på idrottslektionerna. Snart kommer vi också att ha en helt nyrenoverad och fin idrottshall, nya omklädningsrum och ett helt nytt gym! Bild sal 285 Kom och träffa några elever som bygger kartonghus i ämnet bild! I klassrummet kan du också se elevarbeten som skapats under året. Till våren kommer vår bildundervisning att flytta in i en del av nya Sävja kulturcentrum. So sal 278 Om du vill testa dina so-kunskaper ska du göra det i det här klassrummet. Med hjälp av det digitala verktyget Kahoo har lärarna skapat en interaktiv frågesport. I undervisningen i alla ämnen används både datorer och iPads och det här är ett exempel på hur man kan arbeta med dem. No, no-profil och matte sal 295 Hur går det till I en no-sal? Det kan du få uppleva här, kom och se när några elever gör experiment! Passa på att fråga om vad man får lära sig under högstadiet och vad man gör på no-profilen. Våra mattelärare har gått mattelyftet och kan berätta för dig om undervisningen. I nian erbjuds eleverna att läsa gymnasiematte på Lundellska skolan. Engelska och Design/English-profilen sal 270 Det finns många olika sätt att redovisa sina kunskaper, i det här klassrummet får du se exempel på när 9f har gjort inspelningar av sitt muntliga arbete i engelska. Dessutom kan du få veta vad man arbetar med i den engelska delen på profiltiden i Design/English. No sal 299 Tillsammans med sin klass 9e och universitetet har läraren Bengt Nelson deltagit i ett projekt med legorobotar. Lördagen 8/11 tävlade de i den skandinaviska tävlingen ”First lego league” i Stokholm och vann pris i ett av delmomenten. Här kan du träffa några elever och se delar av det arbete som de gjorde i samband med tävlingen. Svenska och svenska som andraspråk sal 206 Vad är formativ bedömning? Vad gör man på lektionerna i svenska och svenska som andraspråk på högstadiet? I sal 206 kan du träffa läraren som berättar om innehållet i dessa ämnen på högstadiet. Trä-och textilslöjd sal 117 0ch 122 I våra slöjdsalar kan du se hur eleverna från designprofilen och ordinarie slöjd tillverkar smycken. Du kan också ta reda på vad man gör på de lektionerna. Förra året hade bl a niorna en bejublad modevisning med kläder som de designat och sytt själva. Hem- och konsumentkunskap sal 174 I det här klassrummet kan du smaka nybakat och se hur en hemkunskapssal ser ut. Passa på att fråga eleverna och läraren Annicka vad de gör på lektionerna i vanliga fall!

4 VÄRT ATT VETA! Elevhälsa finns i korridoren och Loungen
På Stordammen arbetar även vår kurator Shaho, skolsyster Marie och Ulla-Carin som är en av flera speciallärare. Vi följer en tydlig arbetsgång för likabehandling och elevvård. Om du har frågor till dem finns de i korridoren och Loungen och kan berätta om det arbete de utför på vår skola. Restaurangen I restaurangen kan du ta en fika under kvällen. Till vardags serverar vi tre rätter och har flera salladsalternativ att välja mellan. Vi har alltid dukar och servetter för att skapa en trevlig atmosfär när vi äter. Läxläsning Efter skolan erbjuder vi hjälp med läxläsning två gånger i veckan. Det är alltid två pedagoger med och det här läsåret har vi också hjälp en gång i veckan av studenter från universitetet via projekt Esmeralda. Guider Behöver du en guide under kvällen? Vi har tio elever som guidar och visar dig runt i skolan. De har blå band så att du enkelt kan se dem. Förstelärare Vi har sju förstelärare i olika ämnen. Förutom att de arbetar men vanligt lärarjobb leder de också den pedagogiska utvecklingen på skolan. Vi arbetar mycket utifrån Hatties forskning som visar vad som påverkar undervisningen mest. I år har vi koncentrerat oss på att arbeta med formativ bedömning och auskultationer hos varandra.


Ladda ner ppt "”Den internationella skolan nära dig” VÅR VISION- ALLA SKA LYCKAS!"

Liknande presentationer


Google-annonser