Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Del 2 – de österländska religionerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Del 2 – de österländska religionerna"— Presentationens avskrift:

1 Del 2 – de österländska religionerna
Världsreligionerna Del 2 – de österländska religionerna Religion behövs för att svara på de eviga frågorna: Hur har allt skapats? Vad/vem styr allt som händer? Vad är livets mening? Vad är rätt/fel och ont/gott? Vad händer efter döden?

2 Hur har allt skapats? Världen är evig och ingår i ett kretslopp av skapelse, uppbyggnad, förstörelse och undergång. Vissa riktningar anger Brahman som skapare av Världen Världen är evig och ingår i ett kretslopp av skapelse, uppbyggnad, förstörelse och undergång. Bygger på Hinduismen. Egentligen är skapelsen ganska ointressant för en buddhist.

3 Vad/vem styr allt som händer?
Den högste gudomen Brahman finns i allt och kan skapa eller förvandla sig till gudar med olika funktioner. Förutom Brahman (skaparen) är de mest framstående gudarna; Vishnu (uppehållaren) och Shiva (förstöraren). Allt som händer ligger hos varje enskild människa att påverka. Det finns alltså ingen gud som styr utan allt styrs av människan själv inom den fysiska verkligheten/den här världen.

4 Vad är livets mening? Livets mening är att skaffa sig så god Karma som möjligt för att så snart som möjligt - om så få återfödelser som möjligt slippa återfödas utan förenas med Brahman genom ”moksha” – utslocknandet Livets mening är att skaffa sig så god Karma som möjligt för att så snart som möjligt – om så få återfödelser som möjligt – slippa återfödas utan istället nå Nirvana (den eviga vilan)

5 Vad är rätt/fel och ont/gott?
Strävan är att utplåna känslan av individualitet – att på så sätt frigöra själen (atman). Det kan uppnås genom olika typer av yoga (”förening”): karma-yoga (offrandets och/eller handlandets väg), jnana-yoga (insiktens väg) och bhakti-yoga (kärlekens väg) Strävan är att utplåna känslan av individualitet och längtan efter materiellt och köttsligt begär vilket bara medför lidande och återfödelse. ”De fyra ädla sanningarna” om lidandet och ”Den åttafaldiga vägen” om hur man ska slippa lidandet och därmed återfödelse talar om hur man ska tänka. Det finns också levnadsregler som talar om hur man ska vara mot andra.

6 Vad händer efter döden? Varje människas själ (atman) är en droppe av världssjälen (Brahman). Moksha (utslocknande) innebär återförening med Brahman men innan man når slutstadiet återföds (reinkarneras) man många gånger. Att nå Nirvana (den eviga vilan) innebär att man uppnått upplyst nivå av Karma och slipper det lidande som jordelivet innebär men innan dess återföds (reinkarneras) man många gånger.


Ladda ner ppt "Del 2 – de österländska religionerna"

Liknande presentationer


Google-annonser