Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akademin och samhälle Ett universitet - Fyra samverkanskontor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akademin och samhälle Ett universitet - Fyra samverkanskontor."— Presentationens avskrift:

1

2 Akademin och samhälle Ett universitet - Fyra samverkanskontor

3 Umeå universitet Ett internationellt och nationellt respekterat universitet med regionalt engagemang Ett forskningsuniversitet av högsta klass Ett framstående och stort utbildningsuniversitet Ett av landets få kompletta universitet – det enda i norra Sverige Tillväxt och det regionala ansvaret

4 Samverkansstrategin Umeå universitets strategiska plan för samverkan 2009-2013 - Tillväxt och det regionala ansvaret - Nyttiggörande genom kommersialisering - Nära kontakt mellan utbildning och arbetsliv - Demokratiutveckling, forskningsbaserad kunskap i allmänhetens tjänst

5 Tillväxt och det regionala ansvaret Utmaningar: Stora avstånd – glest befolkad region 43 636 företag ( Y & AC län ) varav ett fåtal stora Få akademiker på många orter Möjligheter: God tillgång på högre utbildning över hela regionen 500 km 1000 km

6 Umeå universitet har bred regional täckning genom ENS samverkanskontor: –Campus Umeå –Campus Skellefteå –Campus Örnsköldsvik –Inland (Lycksele, Kiruna) Kommuner och lärcentra som universitetets förlängda arm En av Sveriges största förmedlare av distansutbildning Projekt (ex. Bli företagare, Linked student, DARE) Det tillgängliga universitetet Tillväxt och det regionala ansvaret

7 Samverkanskontorens mål & strategier Regional närvaro för: - Finnas representerade i strategiska nätverk - Ha god kännedom om förutsättningarna för samverkan - Bidra till tillväxt i regionen - Bidra till att anställningsbarheten för Umeå universitets studenter ökar - Betraktas som en viktig samarbetspartner - Vara goda ambassadörer för Umeå universitetet - Antalet externfinansierade samverkansprojekt ökar Tillväxt och det regionala ansvaret

8 Samverkanskontorens mål & strategier Gemensamma insatser: - Identifiera strategiska partners - Medverka och initiera relevanta nätverk - Främja Knowledge Transfer - Främja studentrekryteringen - Skaffa insikt om prioriterade samarbetsområden och föreslå ENS roll i dessa - Utbyta erfarenheter med andra universitet - Bevaka att Umeå universitets samverkansstrategi är aktuell för alla berörda parter - Ständigt förbättra våra arbetsmetoder Tillväxt och det regionala ansvaret

9 Vad har vi uppnått? Exempel på regional samverkan - Litterärturismprojektet i Torgny Lindgrens fotspår - Master Cross Media Interaction Design - Förändrad rekryteringsbas för processoperatörer - Naturguideutbildning i Gällivare Tillväxt och det regionala ansvaret

10 Framtid och utmaningar - Förändrade distributionsformer av utbildning - Ökad fokus på finansiering - Forskningsanknutna projekt Tillväxt och det regionala ansvaret

11 umu.se/samverkan anna.mannelqvist@adm.umu.se Kontakt


Ladda ner ppt "Akademin och samhälle Ett universitet - Fyra samverkanskontor."

Liknande presentationer


Google-annonser