Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den språkteknologiska forskningsarenan Språkteknologisk forskning och utveckling (HT 2006)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den språkteknologiska forskningsarenan Språkteknologisk forskning och utveckling (HT 2006)"— Presentationens avskrift:

1 Den språkteknologiska forskningsarenan Språkteknologisk forskning och utveckling (HT 2006)

2 Forskningsarenor Arenor för forskningsrapportering: –Tidskrifter –Konferenser Arenor för forskningsfinansiering: –Finansieringstyper –Finansiärer Arenor för forskarkarriärer: –Inom universitetet –Utanför universitetet

3 Språkteknologiska tidskrifter Allmänna: –Computational Linguistics (ACL) –Natural Language Engineering –Language Resources and Evaluation (ELRA) –Research on Language and Computation –Computer Speech and Language –Traitement Automatique des Langues (ATALA) –Journal of Logic, Language and Information (FoLLI) Specifika: –Machine Translation (IAMT) –International Journal of Speech Technology –Machine Learning –Journal of Machine Learning Research

4 Språkteknologiska konferenser Allmänna: –ACL: Association for Computational Linguistics (ACL) NAACL: North American chapter EACL European chapter –COLING: Computational Linguistics (ICCL) –LREC: Language Resources and Evaluation (ELRA) –NoDaLiDa: Nordiska datalingvistikdagarna (NEALT?) Specifika: –MT Summit –EMNLP: Empirical Methods in Natural Language Processing –IWPT: International Workshop on Parsing Technologies –CoNLL: Computational Natural Language Learning

5 Forskningsfinansiering Forskning vid universiteten: –Fakultetsanslag: Fasta resurser till forskning och forskarutbildning –Forskningsbidrag: Delfinansiering till forskning som söks i konkurrens från forskningsråd och andra organisationer –Avgifter: Uppdragsforskning med full kostnadstäckning Forskning i näringslivet: –Internt finansierad FoU –Deltagande i bidragsfinansierade FoU-projekt

6 Forskningsfinansiärer Sverige: –Utbildningsdepartementet (fakultetsanslag) –Forskningsråd och myndigheter: Vetenskapsrådet (VR) Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) Verket för innovationssystem (Vinnova) –Fonder och stiftelser: Riksbankens jubileumsfond Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) KK-stiftelsen

7 Forskningsfinansiärer (forts.) Norden: –NordForsk: Nordisk forskarskola i språkteknologi –Nordiska ministerrådet Språkteknologiprogram 2001–2005 EU: –Sjätte ramprogrammet för FoU 2002–2006 Information Society Technologies: –Knowledge and Interface Technologies –Marie Curie-programmet Nätverk för forskning och forskarutbildning

8 Forskarkarriären Forskarutbildning: –Forskarutbildning 4 år  doktorsexamen –Nationell forskarskola i språkteknologi (GSLT) Fortsatt karriär inom universitetsvärlden: –Meritering som post-doc/forskarassistent –Fast anställning som lektor –Befordran till eller anställning som professor Fortsatt karriär utanför universitetet: –Forskningsråd –Forskningsinstitut –Företag


Ladda ner ppt "Den språkteknologiska forskningsarenan Språkteknologisk forskning och utveckling (HT 2006)"

Liknande presentationer


Google-annonser