Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Lovén är fil. lic. i pedagogik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Lovén är fil. lic. i pedagogik"— Presentationens avskrift:

1 Anders Lovén är fil. lic. i pedagogik
Anders Lovén är fil. lic. i pedagogik. Ordförande i programnämnden för studie- och yrkesvägledning vid Malmö högskola. Forskar inom området studie- och yrkesvägledning. Specialområden: vägledningssamtal, IT-användning i vägledning.

2 1970 Då och nu 2008 Föräldrarna mest ”hjälpt till att bestämma”
Yrkesvalsläraren nästan lika betydelsefull Cirka 30% valde ”bort” gymnasieskolan 36% osäkra i sina planer 50% tyckte valet var svårt Kön och social bakgrund viktiga valfaktorer Örebroprojektet: Hjortzberg-Nordlund & Marnell 2008 Föräldrarna viktigaste samtalspartnern Vägledaren samma betydelse som kompisar Cirka 25% vill inte vara i gymnasieskolan 30% osäkra på sitt val 36% tyckte valet var svårt Kön, social bakgrund och etnicitet viktiga valfaktorer Individen, vägarna och valen: Dresch & Lovén Anders Lovén 2

3 Vad påverkar besluten? Eleverna är inte medvetna om olika påverkansfaktorer – ”jag väljer själv” I efterhand tyckte 56% att det var svårt att välja Föräldrar, vänner och vägledaren är de viktigaste samtalspartnerna. Lärarnas roll mindre. Broschyrer (39%), internet (34%), TV/tidningar (18%) spelar inte så stor roll Besök på gymnasieskolan spelar en större roll (55%) dvs möten med elever som studerar.

4 Olika motiv för väljandet
Några väljer med avsikten att “hålla många dörrar öppna”. Några väljer ett program som gör att de kan utveckla sina fritidsintressen – carpe diem Några väljer ett yrkesförberedande program som ger ett framtida och önskvärt yrke Några väljer ett program som skall leda till jobb utan framtida studier Några väljer ett program som ett medel att nå långsiktiga framtida mål Några väljer ett program som är acceptabelt för andra

5 Senaste studien visar:
Mindre mogenhet – större passivitet Omättligt informationsbehov – hjälp till att sovra Oklara mål och otydlighet i vägledningen Föräldrarna viktigaste samtalspartnern Eleverna har lite självkännedom – ryggsäcken ”osynlig” Vägledarna fast i ritualer (två samtal till alla) – brister i behovsanalysen (Lovén, Dresch 2007)

6 Vad kan vägledaren göra?
De sökande behöver utveckla ett antal färdigheter som: Nyfikenhet – utforska nya lärande möjligheter Ihärdighet – inte ge upp trots motgångar Flexibilitet – förändra attityder Optimism – se nya möjligheter som möjliga och nåbara Risktagande – handla trots osäkra utsikter Som vägledare kan vägledaren uppmuntra en utveckling av dessa fem färdigheter. Öppenhet inför karriärvalet bör ersätta obeslutsamhet. Det handlar om att hjälpa sökande att se möjligheter istället för hinder och utnyttja tillfälligheterna mer systematiskt.

7 I elevernas värld … egentligen så visste jag inte vad det var hon skulle komma med alltså för råd, jag visste egentligen inte vad jag skulle fråga. (Pojke, före). I enkäten, där samma fråga ställdes, uttryckte 35%, att de inte visste vilken hjälp de kan få av vägledaren. En del elever uttryckte ett behov av att mötet med vägledarna handlade om att stämma av sina tankar, en sorts avcheckning. Och om man är osäker på att välja så kanske hon kan säga att detta kan du välja för det är inte så svårt och det kanske passar dig och så där. (Pojke, före). Så hon snackade och frågade och så och jag sa att jag gör det jag vill. Göra vad jag gillar och sånt, det är huvudsaken. (Pojke, efter) Vikten av att kunna programmen utan att favorisera några och också vara en bra person framhävs som viktigt med en bra vägledare. Hon skall säga vad som finns för några linjer och vad de innebär. Och vad man kan bli inom dem. (Flicka före). …utan berätta för- och nackdelar De skall vara lugn och öppen för alla förslag och så. (Pojke, före)

8 Olika kulturer/generationer
Reza: ”Frihet, tror jag att välja. För att det skulle inte vara bra med en vägledare att man inte skulle, liksom, ta det här. Eller, det här är bra. För man vill ju känna en frihet eller det är ju man själv som skall gå där.” Rezas mamma: ”Hon (vägledaren) skulle övertyga, alltså hon vet hur personen är, till exempel hon vet hur min son är. Hon kunde övertyga honom om att det ska inte passa honom det här. Och försöka ta några samtal med honom för att han inte ska ta den. Hon måste tänka på föräldrarna också. Alltså föräldrar vill alltid det bästa för barnen.”

9 Den gode vägledaren Den gode vägledaren är synlig, lätt att förstå, skapar en bra relation, ger klar och begriplig information, är förtroendefull, och inte för vek eller “mesig”. Den gode vägledaren skall både skapa en god relation, och upprätthålla en god struktur. Hon skall dessutom ha bra “verktyg” och kunna tolka och presentera komplex information Rasmus: ”Den bäste vägledaren är en med mycket information och som är tydlig, så de inte säger för mycket, så man glömmer bort hälften. Så de håller sig till det viktigaste. Sen kanske hon har lite papper som man kan ta med sig. Glad är ju bra. Det är väl bara det.”

10 Vad bör vi göra? Sökande har olika behov, olika förväntningar, olika förutsättningar – kartlägg tillsammans! Krossa inte de sökandes drömmar men hjälp de att se på lång och kort sikt Möt de sökande där de är – och var tydlig med vad de fick med sig! Det ändlösa talet behöver kompletteras – lär av coaching! Hjälp de sökande att utforska sin habitus (ryggsäcken)! Inse vägledningens begränsningar och var realistisk – krossa myterna!


Ladda ner ppt "Anders Lovén är fil. lic. i pedagogik"

Liknande presentationer


Google-annonser