Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering av frågeformulär om levnadsvanor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering av frågeformulär om levnadsvanor"— Presentationens avskrift:

1 Implementering av frågeformulär om levnadsvanor
Sven Wåhlin Projektledare, Riskbruksprojektet

2 Levnadsvanor – en naturlig del av Hälso- och sjukvården

3 Patientformulär – en linje för folkhälsoarbete
En levnadsvana: AUDIT Flera levnadsvanor: 1)Kost, 2)Fysisk Aktivitet, 3)Tobak, 4)Alkohol 5)………

4 Fördelar med levnadsvaneformulär
Patienten får lättare ta upp levnadsvanor - det är legitimt ämne - man kan hänvisa till formuläret Vårdspersonal får lättare ta upp levnadsvanor Vårdcentralen får positiv profil - man är framåt; har hälsoprofil - man bryr sig om hela patienten inte bara sjukdom

5 Nackdelar/risker med levnadsvaneformulär
Patienten pressas utlämna personliga uppgifter ”Förbättrar” svaren, sedan låst vid detta Tar tid från andra uppgifter Pat känner sig utpekad: Varför jag? Kan ge intryck av att man lägger sig i folks liv, istället för att vara tillgänglig för sjuka

6

7

8

9

10

11

12 Förändringsprocess fritt efter Proschaska och Di Clemente
Återfall Stabilt nytt beteende ”Äsch!” Ej beredd Omedveten Motstånd (söndertjatad) Vill men kan ej ”Oj!” Ambivalens övervägande Handling ”Hjälp!” Beslut

13 ”Patientfokuserad vård – en utmaning inför framtiden”
”Patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet inför den enskilda individens specifika behov, förväntningar och värderingar. Dessa överväganden ska vägas in i både de kliniska besluten och den information som ges till patienten.” Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

14 Samtalet – vårt främsta verktyg!
Kan formulär bli ett stöd för samtalet??

15 Hur administrera formulären?
Skicka hem inför besök Dela ut i reception Ställ i väntrummet Vårdgivaren har en bunt på bordet Vid vissa diagnoser/till alla/vissa perioder

16 Viktigt hur det presenteras för patienten!
Erbjudande Mervärde Ändamålsenligt, viktigt (även personalen måste uppleva detta)

17 Hur använda formuläret i konsultationen?
När? -direkt -senare Hur? -patientcentrerat -anknyta till besöksorsak -medvetandegöra -inleda behandling (MI)

18 Journalföra levnadsvanor? 1. Vad kan journalföras?
Att formuläret använts Alla uppgifter i formuläret Att levnadsvanor diskuterats

19 Journalföra levnadsvanor? 2. Patientjournalens syfte:
Vårdgivarens arbetsinstrument Kontrollinstrument Kvalitetsinstrument Verksamhetsuppföljning/utveckling Ekonomiskt styrinstrument

20 Journalföra levnadsvanor? Patientjournalens syfte:
Vårdgivarens arbetsinstrument Kontrollinstrument Kvalitetsinstrument Verksamhetsuppföljning/utveckling Ekonomiskt styrinstrument

21 Journalföra levnadsvanor? Underlättas arbetet?
Ja -vid levnadsvanebehandling (dietist, rökavvänjning etc) Nej -uppgifterna färskvara -omfattande journal svåröverskådlig

22

23 Journalföra levnadsvanor? Patientjournalens syfte:
Vårdgivarens arbetsinstrument Kontrollinstrument Kvalitetsinstrument Verksamhetsuppföljning/utveckling Ekonomiskt styrinstrument

24 Journalföra levnadsvanor? Får vi bättre kvalitet?
Utdata för uppföljning och jämförelse Stämmer inte med befolkningsenkäter AUDIT-3 frågan svår

25 Journalföra levnadsvanor? Patientjournalens syfte:
Vårdgivarens arbetsinstrument Kontrollinstrument Kvalitetsinstrument Verksamhetsuppföljning/utveckling Ekonomiskt styrinstrument

26 Journalföra levnadsvanor? Är ekonomisk styrning bra?
Ekonomisk stimulans för sökbara journalförda uppgifter (vad ska registreras?) - målrelaterad ersättning Gör det för pengarnas skull eller för medicinsk ändamålsenlighet? Styr innehållet i vården Lyfter livsstilsfrågor in i centrala styrdokument och budgetarbetet

27 Etiska aspekter och risker 1 (3)
Levnadsvanor är integritetskänsligt Känsliga uppgifter journalförda ”i onödan” Uppgifter utlämnas rutinmässigt Patientens agenda ska gälla Prioriteringsdilemma, många krav:

28 Allt det där “andra” i patientbesöket
C-Reative Protein Bone density and osteoporosis Hormone replacement Erectile dysfunction Physical activity Hypertension Early ultrasound Domestic violence? Abuse? Pre-hypertensive? Cancer mammae Obesity Depression Anxiety Bipolar disorders Colo-Rectal cancer Blood lipids BMI and Waist-Hip Ratio Alcohol Fibrinogen Vision, glaucoma and hearing Smoking Pap-smear Diabetes Chronic obstructive lung disease MMI Dementia Alzheimer Homocystein Regular meals? Cardiovascular risk profile Immunisations/ Influensa Pneumonia Stenosis of the Carotid arteries STD prevention Chlamydia Abdominal aorta aneurysm

29 Etiska aspekter och risker 2 (3)
Verksamhet styrs för mycket av ekonomiska hänsyn, ej av medicinsk Felaktigt fokus på levnadsvanor Preventiv medicin har andra fundamenta än kurativ medicin Risk uppfattas som hälsopolis

30 Etiska aspekter och risker 3 (3) – om inget görs (exempel: alkohol)
Alkohol orsakar 10 % av all död/sjuklighet i Europa Alkohol orsakar dödsfall/år i Sverige Alkohol orsakar mer död och sjuklighet (DALY) än diabetes och astma tillsammans

31 Alkohol är en viktigare riskfaktor än diabetes och astma
för försämrad hälsa och för tidig död DALYs (000’s) alkohol diabetes astma Källa: World Health Organization (2002) The World Health Report Reducing risks, promoting healthy life. Geneva; World Health Organization. *Funktionsjusterat levnadsårn(DALY –Disability Adjusted Life Year) mäter förlust av livslängd och funktionsnedsättning.

32 ”Patientfokuserad vård – en utmaning inför framtiden”
”Patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet inför den enskilda individens specifika behov, förväntningar och värderingar. Dessa överväganden ska vägas in i både de kliniska besluten och den information som ges till patienten.” Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

33

34 Kriterier för framgångsrik implementation
Relevans Relativa fördelar Överensstämmelse med värderingar och normer Lättanvänt Testbarhet – pröva i liten skala Synliga resultat – feed back Anpassningsbarhet till olika förutsättningar Generaliserbar/överförbar kunskap Karin Guldbrandsson. Från Nyhet till Vardagsnytta – om implementeringens svåra konst. FHI 2007

35 Lycka till med implementering!


Ladda ner ppt "Implementering av frågeformulär om levnadsvanor"

Liknande presentationer


Google-annonser