Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 1 Implementering av frågeformulär om levnadsvanor Sven Wåhlin Projektledare, Riskbruksprojektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 1 Implementering av frågeformulär om levnadsvanor Sven Wåhlin Projektledare, Riskbruksprojektet."— Presentationens avskrift:

1 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 1 Implementering av frågeformulär om levnadsvanor Sven Wåhlin Projektledare, Riskbruksprojektet

2 www.fhi.se/riskbruksprojektet Levnadsvanor – en naturlig del av Hälso- och sjukvården

3 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 3 Patientformulär – en linje för folkhälsoarbete En levnadsvana: AUDIT Flera levnadsvanor: 1)Kost, 2)Fysisk Aktivitet, 3)Tobak, 4)Alkohol 5)………

4 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 4 Fördelar med levnadsvaneformulär Patienten får lättare ta upp levnadsvanor - det är legitimt ämne - man kan hänvisa till formuläret Vårdspersonal får lättare ta upp levnadsvanor Vårdcentralen får positiv profil - man är framåt; har hälsoprofil - man bryr sig om hela patienten inte bara sjukdom

5 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 5 Nackdelar/risker med levnadsvaneformulär Patienten pressas utlämna personliga uppgifter ”Förbättrar” svaren, sedan låst vid detta Tar tid från andra uppgifter Pat känner sig utpekad: Varför jag? Kan ge intryck av att man lägger sig i folks liv, istället för att vara tillgänglig för sjuka

6 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 6

7 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 7

8 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 8

9 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 9

10 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 10

11 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 11

12 www.fhi.se/riskbruksprojektet Förändringsprocess fritt efter Proschaska och Di Clemente Återfall Handling Ambivalens övervägande ”Oj!” ”Hjälp!” Beslut Stabilt nytt beteende ”Äsch!” Ej beredd -Omedveten -Motstånd (söndertjatad) -Vill men kan ej Sid 12

13 www.fhi.se/riskbruksprojektet ”Patientfokuserad vård – en utmaning inför framtiden” ”Patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet inför den enskilda individens specifika behov, förväntningar och värderingar. Dessa överväganden ska vägas in i både de kliniska besluten och den information som ges till patienten.” Sid 13 Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

14 www.fhi.se/riskbruksprojektet Samtalet – vårt främsta verktyg! Kan formulär bli ett stöd för samtalet??

15 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 15 Hur administrera formulären? Skicka hem inför besök Dela ut i reception Ställ i väntrummet Vårdgivaren har en bunt på bordet Vid vissa diagnoser/till alla/vissa perioder

16 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 16 Viktigt hur det presenteras för patienten! Erbjudande Mervärde Ändamålsenligt, viktigt (även personalen måste uppleva detta)

17 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 17 Hur använda formuläret i konsultationen? När? -direkt -senare Hur? -patientcentrerat -anknyta till besöksorsak -medvetandegöra -inleda behandling (MI)

18 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 18 Journalföra levnadsvanor? 1. Vad kan journalföras? Att formuläret använts Alla uppgifter i formuläret Att levnadsvanor diskuterats

19 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 19 Journalföra levnadsvanor? 2. Patientjournalens syfte: Vårdgivarens arbetsinstrument Kontrollinstrument Kvalitetsinstrument Verksamhetsuppföljning/utveckling Ekonomiskt styrinstrument

20 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 20 Journalföra levnadsvanor? Patientjournalens syfte: Vårdgivarens arbetsinstrumentVårdgivarens arbetsinstrument Kontrollinstrument Kvalitetsinstrument Verksamhetsuppföljning/utveckling Ekonomiskt styrinstrument

21 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 21 Journalföra levnadsvanor? Underlättas arbetet? Ja -vid levnadsvanebehandling (dietist, rökavvänjning etc) Nej -uppgifterna färskvara -omfattande journal svåröverskådlig

22 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 22

23 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 23 Journalföra levnadsvanor? Patientjournalens syfte: Vårdgivarens arbetsinstrument Kontrollinstrument KvalitetsinstrumentKvalitetsinstrument Verksamhetsuppföljning/utveckling Ekonomiskt styrinstrument

24 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 24 Journalföra levnadsvanor? Får vi bättre kvalitet? Utdata för uppföljning och jämförelse Stämmer inte med befolkningsenkäter AUDIT-3 frågan svår

25 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 25 Journalföra levnadsvanor? Patientjournalens syfte: Vårdgivarens arbetsinstrument Kontrollinstrument Kvalitetsinstrument Verksamhetsuppföljning/utveckling Ekonomiskt styrinstrumentEkonomiskt styrinstrument

26 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 26 Journalföra levnadsvanor? Är ekonomisk styrning bra? Ekonomisk stimulans för sökbara journalförda uppgifter (vad ska registreras?) - målrelaterad ersättning Gör det för pengarnas skull eller för medicinsk ändamålsenlighet? Styr innehållet i vården Lyfter livsstilsfrågor in i centrala styrdokument och budgetarbetet

27 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 27 Etiska aspekter och risker 1 (3) Levnadsvanor är integritetskänsligt Känsliga uppgifter journalförda ”i onödan” Uppgifter utlämnas rutinmässigt Patientens agenda ska gälla Prioriteringsdilemma, många krav:

28 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 28 Physical activity Depression Anxiety Bipolar disorders Vision, glaucoma and hearing Early ultrasound Obesity Smoking MMI Dementia Alzheime r Diabetes Cardiovascular risk profile STD prevention Hypertension Immunisations/ Influensa Pneumonia Alcohol Cancer mammae Chronic obstructive lung disease Chlamydia Bone density and osteoporosis Blood lipids Colo-Rectal cancer BMI and Waist-Hip Ratio Pap-smear Regular meals? Allt det där “andra” i patientbesöket Domestic violence? Abuse? Pre- hypertensive? Hormone replacement Abdominal aorta aneurysm Homocystein C-Reative Protein Fibrinogen Stenosis of the Carotid arteries Erectile dysfunction

29 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 29 Etiska aspekter och risker 2 (3) Verksamhet styrs för mycket av ekonomiska hänsyn, ej av medicinsk Felaktigt fokus på levnadsvanor Preventiv medicin har andra fundamenta än kurativ medicin Risk uppfattas som hälsopolis

30 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 30 Etiska aspekter och risker 3 (3) – om inget görs (exempel: alkohol) Alkohol orsakar 10 % av all död/sjuklighet i Europa Alkohol orsakar 3-5000 dödsfall/år i Sverige Alkohol orsakar mer död och sjuklighet (DALY) än diabetes och astma tillsammans

31 www.fhi.se/riskbruksprojektet Alkohol är en viktigare riskfaktor än diabetes och astma för försämrad hälsa och för tidig död Alkohol är en viktigare riskfaktor än diabetes och astma för försämrad hälsa och för tidig död Källa: World Health Organization (2002) The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva; World Health Organization. *Funktionsjusterat levnadsårn(DALY –Disability Adjusted Life Year) mäter förlust av livslängd och funktionsnedsättning. DALYs (000’s) alkoholdiabetesastma

32 www.fhi.se/riskbruksprojektet ”Patientfokuserad vård – en utmaning inför framtiden” ”Patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet inför den enskilda individens specifika behov, förväntningar och värderingar. Dessa överväganden ska vägas in i både de kliniska besluten och den information som ges till patienten.” Sid 32 Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

33 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 33

34 www.fhi.se/riskbruksprojektet Kriterier för framgångsrik implementation Relevans Relativa fördelar Överensstämmelse med värderingar och normer Lättanvänt Testbarhet – pröva i liten skala Synliga resultat – feed back Anpassningsbarhet till olika förutsättningar Generaliserbar/överförbar kunskap Sid 34 Karin Guldbrandsson. Från Nyhet till Vardagsnytta – om implementeringens svåra konst. FHI 2007

35 www.fhi.se/riskbruksprojektet Lycka till med implementering! Sid 35


Ladda ner ppt "Www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 1 Implementering av frågeformulär om levnadsvanor Sven Wåhlin Projektledare, Riskbruksprojektet."

Liknande presentationer


Google-annonser