Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverkets Inspire tester Protected areas Anna Halvarsson, Johan Esko 2008-10-28, FPX.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverkets Inspire tester Protected areas Anna Halvarsson, Johan Esko 2008-10-28, FPX."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverkets Inspire tester Protected areas Anna Halvarsson, Johan Esko 2008-10-28, FPX

2 Steg 1: Utredning dataset Vilka dataset berörs av specifikationen för Skyddade område (Protected areas) För varje dataset utreds följande: Uppfyller dessa dataset kraven för transformering enligt dataspecifikationen. Avstämning 10/11

3 Steg 2: Gå igenom testfall för datascheman Fastställa testfall dataset, ej transformation Genomföra testfall för dataset

4 Steg 3: Sammanställning datasetnivå Resultatet från testfall sammanställs på datasetsnivå. Klassning görs för varje dataset Uppfylls kraven för något schema? Om inte, vilket schema ligger närmast.

5 Steg 4: Transformation Fastställa användningsfall Ta fram transformationsrutiner (FME) för något dataset Val: Natura 2000, eventuellt NVR Natura 2000 använder sig av fullständiga schemat (plus lite till) Stor sannolikhet att svenska Natura 2000 data uppfyller kraven i specifikationen. Stor nytta för Naturvårdsverket, modellen kan användas vid rapportering till EU.

6 Steg 4b: Tillgängliggöra Testa "on-the-fly" transformering för något eller några av dataseten med hjälp av FME Server 2008

7 Steg 5: Referenssystem Tester av att transformera mellan referenssystem. Kvalitetsförlust? Gränsproblem? etc Avstämning 15/12

8 Steg 6: Metadata Finns metadata tillgängligt i enlighet med specifikationens krav.

9 Steg 7: Kvalitet Generella kvalitetskontroller av geometrier utförs för dataseten Uppfyller dataseten minimikraven på kvalitet enligt specifikationen

10 Steg 8: Åtgärdsplan Åtgärder som krävs för att dataseten ska uppfylla Inspirekraven.

11 Steg 9: Konsekvenser system VIC Natur Naturvårdsregistret DOS SkötselDOS Skyddad Natur etc

12 Steg 10: Teknik Beskrivning av krav på hårdvara Beskrivning av krav på mjukvara Avstämning 20/1-09

13 Steg 11: Kostnader Kostnader (datainsamling, kvalitetshöjande åtgärder, metadatainsamling, utveckling) Kostnads- nyttoanalys enligt mall i samverkan med Naturvårdsverket


Ladda ner ppt "Naturvårdsverkets Inspire tester Protected areas Anna Halvarsson, Johan Esko 2008-10-28, FPX."

Liknande presentationer


Google-annonser