Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet
Lars Karlsson Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet

2 Demokrati ansvarsutkrävande och kommunalt självstyre

3 Ansvarsutkrävande Kommunalt självstyre
Demokrati Ansvarsutkrävande Kommunalt självstyre Tillsyn

4 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”
Regeringsformen kapitel 1, §1.

5 Delegerad makt = villkorad makt

6 ”All makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut” (Winston Churchill)
Ansvar

7 Förutsättningar för ansvarsutkrävande
Det går att urskilja vem som är ansvarig Det finns kunskap om huruvida den offentliga verksamheten bedrivits bra eller dåligt Det finns mekanismer för att faktiskt utkräva ansvar

8 ”Demokratins svarta hål”
- Förvaltningstjänstemännens makt på grund av sitt handlingsutrymme

9 ”I en modern stat ligger det egentliga herraväldet, vilket ju varken utövas i parlamentariska tal eller i monarkers uttalanden utan i förvaltningens handhavande i vardagslivet, nödvändigtvis och oundvikligen i tjänstemannakårens händer” (Max Weber 1917)

10 Det politiska systemet
Input Output Inflödeslegitimitet Utflödeslegitimitet Det politiska systemet

11 The good organization evaluates its own activities, correcting error as it goes along, and acknowledging mistake as a way of improving performance. Because it goes against organizational nature, however, self-evaluation must be reinforced by studies that are external, multiple, independent, and continuous. Evaluation should be independent (and therefore external) to avoid self-serving behaviour. (Wildavsky 1979)

12 Typer av ansvarsutkrävande
Politiskt Hierarkiskt Direktdemokratiskt Juridiskt Professionellt Byråkratiskt

13 Offentlighetsprincipen
Konstitutionsutskottet Justitieombudsmannen (JO) Riksrevisionen Landstingens och kommunernas revisorer

14 Utvärdering och tillsyn
Samt……. Utvärdering och tillsyn

15 ”Audit society” (Michael Power)
Granskningssamhälle? ”Audit society” (Michael Power)

16 Det politiska systemet
Input Output Partier ”Politik” Medborgare Intressegrupper Det politiska systemet

17 Medlemmar i svenska partier

18 Institutioner för ansvarsutkrävande
Justitieombudsmannen (JO) Socialstyrelsen (fd Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd) Patientnämnder

19 Det kommunala självstyret
”Den svenska folkstyrelsen…. förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt styrelseskick och genom kommunalt självstyre” Regeringsformen, 1 kap, §1

20 Västsvenskarna och deras valda företrädare
Europeiska unionen – parlamentet Sverige – riksdagen Västra Götalandsregionen – fullmäktige Kommunalförbund – indirekt valda Kommun – fullmäktige Kommundel/stadsdel – indirekt valda

21 Konstitutionell demokrati och enhetsstat
Folksuveränitetsprincipen Representativt styrelseskick

22 Sverige är en statscentrerad enhetsstat
En stark kommunal sektor

23 Stark stat Svaga regioner Starka kommuner

24 Regiontanken i Sverige
1997 Skåne län (Kristianstads län + Malmöhus län) 1998 Västra Götalands län (Göteborgs- och Bohus län + Älvsborgs län + Skaraborgs län)

25 Svenska kommuner har en internationellt stark ställning genom att det kommunala självstyret är inskrivet i grundlagen.

26 Kommunsammanslagningar
Mellan 1952 och 1974 Från ca kommuner till 278 Genom kommundelningar nu 290

27 Demokrati vs Effektivitet

28 Ramlagar (t ex Socialtjänstlagen)
Rättighetslagar (t ex LSS)

29 New Public Management (NPM)

30 Från: Regelstyrning Till: Målstyrning

31 Ramlagsparadoxen - Ramlagarna har inte visat sig vara något större hot mot rättsstaten. Däremot har de lett till svårbemästrade problem för den politiska styrningen

32 Nationell jämlikhet vs Lokalt självstyre

33 Anser ni att ni i er roll som tjänstemän har makt
Anser ni att ni i er roll som tjänstemän har makt? I så fall på vilket sätt? Uppfattar ni att detta är ett demokratiskt problem?


Ladda ner ppt "Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser