Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Karlsson Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet 031-786 4130

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Karlsson Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet 031-786 4130"— Presentationens avskrift:

1 Lars Karlsson Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet 031-786 4130 Lars.Karlsson@spa.gu.se

2 Demokratiansvarsutkrävandeoch kommunalt självstyre

3 Demokrati AnsvarsutkrävandeKommunalt självstyre Tillsyn

4 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” Regeringsformen kapitel 1, §1.

5 Delegerad makt = villkorad makt

6 ”All makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut” (Winston Churchill) Makt Ansvar

7 Förutsättningar för ansvarsutkrävande Det går att urskilja vem som är ansvarig Det går att urskilja vem som är ansvarig Det finns kunskap om huruvida den offentliga verksamheten bedrivits bra eller dåligt Det finns kunskap om huruvida den offentliga verksamheten bedrivits bra eller dåligt Det finns mekanismer för att faktiskt utkräva ansvar Det finns mekanismer för att faktiskt utkräva ansvar

8 ”Demokratins svarta hål” - Förvaltningstjänstemännens makt på grund av sitt handlingsutrymme

9 ”I en modern stat ligger det egentliga herraväldet, vilket ju varken utövas i parlamentariska tal eller i monarkers uttalanden utan i förvaltningens handhavande i vardagslivet, nödvändigtvis och oundvikligen i tjänstemannakårens händer” (Max Weber 1917) ”I en modern stat ligger det egentliga herraväldet, vilket ju varken utövas i parlamentariska tal eller i monarkers uttalanden utan i förvaltningens handhavande i vardagslivet, nödvändigtvis och oundvikligen i tjänstemannakårens händer” (Max Weber 1917)

10 Input Output Input Output Inflödeslegitimitet Utflödeslegitimitet Det politiska systemet

11 The good organization evaluates its own activities, correcting error as it goes along, and acknowledging mistake as a way of improving performance. Because it goes against organizational nature, however, self-evaluation must be reinforced by studies that are external, multiple, independent, and continuous. Evaluation should be independent (and therefore external) to avoid self-serving behaviour. The good organization evaluates its own activities, correcting error as it goes along, and acknowledging mistake as a way of improving performance. Because it goes against organizational nature, however, self-evaluation must be reinforced by studies that are external, multiple, independent, and continuous. Evaluation should be independent (and therefore external) to avoid self-serving behaviour. ( Wildavsky 1979)

12 Typer av ansvarsutkrävande Politiskt Politiskt Hierarkiskt Hierarkiskt Direktdemokratiskt Direktdemokratiskt Juridiskt Juridiskt Professionellt Professionellt Byråkratiskt Byråkratiskt

13 Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen Konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet Justitieombudsmannen (JO) Justitieombudsmannen (JO) Riksrevisionen Riksrevisionen Landstingens och kommunernas revisorer Landstingens och kommunernas revisorer

14 Samt……. Utvärdering och tillsyn

15 Granskningssamhälle? ”Audit society” (Michael Power)

16 Input Output Input Output Partier ”Politik” MedborgareIntressegrupper Det politiska systemet

17 Medlemmar i svenska partier

18 Institutioner för ansvarsutkrävande Justitieombudsmannen (JO) Justitieombudsmannen (JO) Socialstyrelsen Socialstyrelsen (fd Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd) (fd Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd) Patientnämnder Patientnämnder

19 Det kommunala självstyret ”Den svenska folkstyrelsen…. förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt styrelseskick och genom kommunalt självstyre” ”Den svenska folkstyrelsen…. förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt styrelseskick och genom kommunalt självstyre” Regeringsformen, 1 kap, §1

20 Västsvenskarna och deras valda företrädare Europeiska unionen – parlamentet Europeiska unionen – parlamentet Sverige – riksdagen Sverige – riksdagen Västra Götalandsregionen – fullmäktige Västra Götalandsregionen – fullmäktige Kommunalförbund – indirekt valda Kommunalförbund – indirekt valda Kommun – fullmäktige Kommun – fullmäktige Kommundel/stadsdel – indirekt valda Kommundel/stadsdel – indirekt valda

21 Konstitutionell demokrati och enhetsstat Konstitutionell demokrati och enhetsstat Folksuveränitetsprincipen Folksuveränitetsprincipen Representativt styrelseskick Representativt styrelseskick

22 1) Sverige är en statscentrerad enhetsstat 2) En stark kommunal sektor

23 Stark stat Svaga regioner Starka kommuner

24 Regiontanken i Sverige 1997 Skåne län (Kristianstads län + Malmöhus län) (Kristianstads län + Malmöhus län) 1998 Västra Götalands län (Göteborgs- och Bohus län + (Göteborgs- och Bohus län + Älvsborgs län + Skaraborgs län) Älvsborgs län + Skaraborgs län)

25 Svenska kommuner har en internationellt stark ställning genom att det kommunala självstyret är inskrivet i grundlagen. Svenska kommuner har en internationellt stark ställning genom att det kommunala självstyret är inskrivet i grundlagen.

26 Kommunsammanslagningar Mellan 1952 och 1974 Mellan 1952 och 1974 Från ca 2.500 kommuner till 278 Från ca 2.500 kommuner till 278 Genom kommundelningar nu 290 Genom kommundelningar nu 290

27 DemokrativsEffektivitet

28 Ramlagar (t ex Socialtjänstlagen) Ramlagar (t ex Socialtjänstlagen) Rättighetslagar (t ex LSS) Rättighetslagar (t ex LSS)

29 New Public Management (NPM)

30 Från: Regelstyrning Till: Målstyrning

31 Ramlagsparadoxen - Ramlagarna har inte visat sig vara något större hot mot rättsstaten. Däremot har de lett till svårbemästrade problem för den politiska styrningen

32 Nationell jämlikhet vs Lokalt självstyre

33 Anser ni att ni i er roll som tjänstemän har makt? I så fall på vilket sätt? Anser ni att ni i er roll som tjänstemän har makt? I så fall på vilket sätt? Uppfattar ni att detta är ett demokratiskt problem? Uppfattar ni att detta är ett demokratiskt problem?


Ladda ner ppt "Lars Karlsson Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet 031-786 4130"

Liknande presentationer


Google-annonser