Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Hälsa? ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet.” (WHO)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Hälsa? ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet.” (WHO)"— Presentationens avskrift:

1 Vad är Hälsa? ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet.” (WHO)

2 1. FYSISK HÄLSA Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Kost/Mat Kost/Mat Sömn/Vila/Hygien Sömn/Vila/Hygien Bruk/Missbruk Bruk/Missbruk

3 Fysisk aktivitet Regelbunden fysisk aktivitet leder till... Att du orkar mer i det dagliga livetAtt du orkar mer i det dagliga livet att du stärker hjärta/lungor samt muskler och skelettatt du stärker hjärta/lungor samt muskler och skelett att du förebygger skadoratt du förebygger skador att du uppnår bättre prestationer i motions- och idrottssammanhangatt du uppnår bättre prestationer i motions- och idrottssammanhang ATT DU MÅR BÄTTRE!

4 Kost En välbalanserad kost leder till... Minskad risk för sjukdomar som; diabetes, högt blodtryck, fetma, ätstörningarMinskad risk för sjukdomar som; diabetes, högt blodtryck, fetma, ätstörningar förbättrade prestationer vid fysisk aktivitetförbättrade prestationer vid fysisk aktivitet minskad trötthet tack vare en jämn blodsockernivåminskad trötthet tack vare en jämn blodsockernivå ATT DU MÅR BÄTTRE!

5 Sömn/Vila/Hygien Ovanstående leder till... En stunds stillhet och återhämtning i livetEn stunds stillhet och återhämtning i livet minskad risk för t.ex. allergier och infektionerminskad risk för t.ex. allergier och infektioner att du återuppbygger energilagren i kroppenatt du återuppbygger energilagren i kroppen ATT DU MÅR BÄTTRE!

6 Bruk/Missbruk Användandet av droger leder till... Risk för beroende av alkohol, narkotika och tobakRisk för beroende av alkohol, narkotika och tobak direkta skadeverkningar på kroppendirekta skadeverkningar på kroppen i det långa loppet- döden!i det långa loppet- döden! ATT DU MÅR SÄMRE!

7 Dopning Anabola steroider = Tillväxthormon Bloddoping = Ökar mängden röda blodkroppar Om någon annan använder anabola steroider?! Det kan vara svårt att upptäcka om till exempel en kompis eller den man är ihop med använder anabola steroider. Men det finns tecken som man kan vara uppmärksam på. Det kan vara att han eller hon;

8 Dopning har ett växlande humör och blir aggressiv har svårt att sova lätt blir rastlös blir mycket intresserad av hur den egna kroppen ser ut blir mycket intresserad av mat och träning snabbt går upp i vikt får ett svullet och plufsigt utseende blir mycket starkare på kort tid får mer finnar får bristningar i huden av att musklerna växer fort, det ser ut som små streck eller ärr får mer hår på kroppen tappar hår.

9 2. PSYKISK HÄLSA Meningsfullhet och engagemangMeningsfullhet och engagemang SjälvbildSjälvbild Mänskliga behov (bostad, arbete, trygghet, kärlek m.m.)Mänskliga behov (bostad, arbete, trygghet, kärlek m.m.) Lagom spänningsnivå- avslappningLagom spänningsnivå- avslappning

10 Kroppsidéal Man tar efter andra (idoler och personer runt omkring sig) Bilder överallt som visar personer med den ”perfekta kroppen”

11 Förvrängda kroppsideal Sydsvenskan Torsdag 21 februari 2013 Enligt en undersökning som Elle Magazine gjorde förra året var 97 procent av världens kvinnor missnöjda med sina kroppar.

12 Ätstörningar Anorexi Bullemi Ätstörningar är ett samlingsnamn på psykiska störningar som visar sig genom skadliga beteendemönster vad gäller ätande.

13 3. SOCIAL HÄLSA Vänner och relationerVänner och relationer Grupptillhörighet- identitetGrupptillhörighet- identitet TrivselTrivsel


Ladda ner ppt "Vad är Hälsa? ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet.” (WHO)"

Liknande presentationer


Google-annonser