Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)"— Presentationens avskrift:

1 www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

2 Processmodellen CERO CERO är utvecklat för att hantera en energisektor med stor komplexitet: a)resbeteende behöver modelleras explicit b)skräddarsydda cost benefit analyser c)verktyg för benchmarking underlättar spridning av ” best practice ” Nätverk av expertkonsulter och forskare som stödjer processen från ett tvärvetenskapligt perspektiv –Statistiker –Ekonomer –Miljökonsulter –Beteendevetare –Travel managers –Förändringsledning Markus Robért, Forskare vid KTH har utvecklat CERO i sin doktorsavhandling

3 En strategisk klimatmodell för resor som utvecklats inom stora organisationer

4 Ekonomi och klimat hänger ihop - plocka lågt hängande frukter först för att skapa lönsamhet i klimatarbetet! CERO kartlägger sambandet utsläpp-reskostnader baserat på data från medarbetarnas resor i Landstinget

5 CERO-analysen bygger på ”backcasting” 123

6 Ambitiöst klimatmål, behov av handlingsplan! – delmål om 20% CO 2 -reduktion under 2011 – fossilbränslefritt till år 2030

7 Kartläggning - Pendlingsresor med bil är den klart dominerande utsläppsposten - Klimatmål realistiskt om pendlingsresor inkluderas (störst potential)

8 Bra utgångsläge för kommande åtgärdsprocess!

9 Skäl 1: Gott stöd bland medarbetarna ”60 % av medarbetarna upplever att det finns potential att effektivisera tjänsteresandet”

10

11 Skäl 2: Förändringsbenägenhet finns (ca 2/3)

12

13 Skäl 3: Resvanor och motionsvanor hänger ihop -Hälsomedveten personal i Landstinget! Fysiskt aktiv arbetspendling påverkar: halverad risk för hjärt-/kärlsjukdomar 30 - 50 % lägre risk för typ 2 diabetes motverkar höga blodfetter och högt blodtryck motverkar övervikt och fetma (Folkhälsoinstitutet, 2007; Department of Health; Hemmingsson, et al., 2005)

14 Skäl 4: Guld och gröna skogar i potten! Klimatmål 20% -regionalt föredöme Besparingspotential >5 Mkr/år

15 Från klimatmål till mål för åtgärder… %CO 2

16 Besluts- och processledningsunderlag: ”smörgåsbord av 1% CO2-reduktioner”

17 Exempel på ett reduktionspaket för 2020 baserat på smörgåsbordet: - 20% CO 2 -reduktion och 5,3 Mkr/år i besparing

18 Vad händer nu

19 CERO-processen Steg 3 och 4 Från teoretiskt beslutsunderlag till verklighet

20 Från ”reduktionspaket” till åtgärder Vilka medarbetare skall tillåtas distansarbete? ”När restiden är längre än mötet tillämpas resfria möten” ”Inrikes flygresor tillåts endast i undantagsfall” Vem driver processen med kollektivtrafiken? Behov av interaktiva rese/mötesbokningssystem? Hur kan medarbetarnas bilval påverkas positivt? Fullfölj övergång till miljöbil enligt plan ”Utsläppskompensation för flyg subventionerar tåg och virtuella mötesformer”

21 Nästa steg i CERO-processen Framtida organisation av processen? Selekteringsprocess i smörgåsbordet? –Workshopövningar, chefsutbildningar, tävlingar,... Samverkan/dialog med övriga aktörer –KLT, Trafikverket, Energikontoret, övriga landsting, media...


Ladda ner ppt "Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)"

Liknande presentationer


Google-annonser