Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT STRUKTURERA EN TEXT DISPOSITION. TEXTENS DELAR 1.Inledning 2.Huvudtext 3.Avslutning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT STRUKTURERA EN TEXT DISPOSITION. TEXTENS DELAR 1.Inledning 2.Huvudtext 3.Avslutning."— Presentationens avskrift:

1 ATT STRUKTURERA EN TEXT DISPOSITION

2 TEXTENS DELAR 1.Inledning 2.Huvudtext 3.Avslutning

3 INLEDNINGEN Syfte: Väcka intresse Fråga Citat Historia Skapa förtroende innehållsöversikt

4 HUVUDTEXT Definition Jämförelse – likheter och skillnader Orsaker och följder Stöd genom belägg för (och emot)

5 ARGUMENTATION TES Ståndpunkt/påstående HYPOTES En vetenskaplig teori ”ett antagande om verkligheten” Syfte: övertyga om sin egen ståndpunkts förträfflighet, dvs. helt onyanserat, eller nästan i alla fall.

6 TES FRÅGA ARGUMENT 1 ARGUMENT 2 ARGUMENT 3 MOTARGUMENT TES tes fråga argument bevis tes ARGUMENTATIONS- MODELLEN: BEVIS 1 BEVIS 2 BEVIS 3 MOTBEVIS

7 NYANSERAD! BETYGSKRITERIER I HISTORIA

8 AVSLUTNING SYFTE: Sammanfattar Förstärker tesen Avrundar - SLUT

9 DISPOSITION KAN FÖREGÅ TEXT ELLER TVÄRTOM! Text före struktur = skriv texten först och strukturera sedan Struktur före text = disposition först och fyll i den med text. Växla mellan de två arbetssätten

10 ATT TÄNKA PÅ: VAD ÄR UPPGIFTEN? Följ instruktionerna och gör alla delar som efterfrågas. Anpassa din text efter skrivsituationen, dvs. efterfrågad texttyp och mottagare. Använda källor och göra korrekta referenser till dem. Visa att du kan skilja på kommenterande och refererande inslag, dvs. på dina egna tankar och andras. Om du citerar, gör det rättvisande.

11 Bearbeta din version av historieuppdraget utifrån riktlinjerna för disposition: 1.Inledning 2.Huvudtext 3.Avslutning Använd dig gärna av argumentations-tekniken, men sträva efter att vara nyanserad. Deadline: fredag 7/10 Problem med källor? Förslag på källor: http://www.alltomhistoria.se/artiklar/terrakottaarmen/ http://www.resoteket.se/kina/187-sevardheter/462- terrakotta-armen-xian http://historia2.se/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=53&Itemid=62 http://www.svd.se/kultur/understrecket/qins-korta-tid- lade-grunden-till-mittens-rike_286179.svd Historieuppdrag 1 UPPGIFT:

12


Ladda ner ppt "ATT STRUKTURERA EN TEXT DISPOSITION. TEXTENS DELAR 1.Inledning 2.Huvudtext 3.Avslutning."

Liknande presentationer


Google-annonser