Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsordning Umeå universitet. Förv.UB Styrelse T/NMedHumSamUSE Inst. Centra Inst. Centra Inst. Centra Inst. Centra Internrevision Universitetsledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsordning Umeå universitet. Förv.UB Styrelse T/NMedHumSamUSE Inst. Centra Inst. Centra Inst. Centra Inst. Centra Internrevision Universitetsledning."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsordning Umeå universitet

2 Förv.UB Styrelse T/NMedHumSamUSE Inst. Centra Inst. Centra Inst. Centra Inst. Centra Internrevision Universitetsledning Fakulteterna C C PE

3 Universitetsstyrelse

4 Lena Gustafsson Kjell JonssonMarianne Sommarin Agneta Marell Lars LustigSiv Olofsson Anders Fällström Universitetsledningen

5 Ledningsråd Rektor Prorektor Vicerektor Dekaner Universitetsdirektören Förvaltningschefen Rektor USE ÖB Tre studeranderepresentanter Universitetsnivån

6 Tre strategiska råd FSR, Forskningsstrategiska rådet USR, Utbildningsstrategiska rådet SSR, Samverkans- och innovationsstrategiskt råd Råden leds av en vicerektor för aktuellt område och består därutöver av: -Fakultetsrepresentanter (ordf i fakultetens motsvarande råd eller prodekan/vicedekan) -1-2 studeranderrepresentanter -Adjungerade utbildningsledare Universitetsnivån

7 Fakultetsnämnden

8 Valberedning Kristin Palmqvist, ordförande och sammankallande, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap; Kontaktperson för molekylärbiologi. Britt Andersson, institutionen för tillämpad fysik och elektronik Lennart Edblom, institutionen för datavetenskap Per Gardeström, institutionen för fysiologisk botanik Katrin Holmqvist-Sten, arkitekthögskolan; Kontaktperson för designhögskolan. Catarina Rudälv, institutionen för matematik och matematisk statistik; Kontaktperson för NMD Mats Tysklind, kemiska institutionen Thomas Wågberg, institutionen för fysik Alla anställda har rätt att nominera (senast den 20 maj)

9 Fakultetsnämnden Förslag på dekanus, prodekanus och extern ledamot ska vara rektor tillhanda senast den 15 juni; beslut den 30 augusti Övriga ledamöter utses på fakultetskollegium den 25 augusti Rösträtt har vetenskapligt kompetenta lärare Prefekter, bitr prefekt och stf prefekt kan inte vara ledamot i fakultetsnämnden Gruppsuppleanter och vilande suppleanter Fakultetsnämnden tillträder den 1 oktober; mandat till 2014-06- 30

10 Dekanus beslutsfattande Regelbundna och protokollförda beslutsmöten Studenterna närvarorätt

11 Kommittéer på fakultetsnivån Universitetsstyrelsens beslut: Utbildningskommitté (Tekniska högskolan enligt utredningsförslag, beslut i FN i september) Forskningskommitté Anställningskommitté Därutöver: forskarutbildningskommitté, Närkontakt, studentrekryteringsgrupp…

12 Fakultetens ledningsgrupp Dekan Prodekan Ev vicedekan Kanslichef Ordf i fakultetens kommittéer för utbildning och forskning

13 Institutionerna ”Parallellitet” på institutionsnivå


Ladda ner ppt "Arbetsordning Umeå universitet. Förv.UB Styrelse T/NMedHumSamUSE Inst. Centra Inst. Centra Inst. Centra Inst. Centra Internrevision Universitetsledning."

Liknande presentationer


Google-annonser