Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapsrådets uppdrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapsrådets uppdrag"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapsrådets uppdrag
Forsknings- finansiering Forsknings-politik Forsknings- information

2

3 Vetenskapsrådets styrelse 2010-2012
GD: Pär Omling LU Ordf: Lars Anell Lars Calmfors, SU Lena Carlsson, Danuta Fjellestad, UU Britt Marie Sjöberg, SU Olle Stendahl, LiU Anders Ynnerman, LiU Charlotte Petri Gornitzka Save the Children Alliance 6 ledamöter utses av forskarsamhället 3 av regeringen

4 NT-rådet från 2010 9 valda av forskarsamhället

5 NT-rådet ledamöter utsedda för perioden 2010-2012
Huvudsekreterare: Arne Johansson Ordf: Billy Fredriksson Bengt Andersson CTH, Prof kemisk reaktionsteknik Svante Björck LU Prof. i kvartärgeologi, Olle Eriksson UU Prof teoretisk magnetism Olle Häggström CTH Prof matematisk statistik Ellen Moons, KaU Doc materialfysik Elisabeth Rachlew KTH Prof fysik Anders Rantzer LU Prof reglerteknik Pernilla Wittung-Stafshede UMU Prof biologisk kemi Susanne Åkesson LU Prof zoologisk ekologi

6 19 beredningsgrupper naturvetenskap och teknikvetenskap
Beredningsgrupp NT-A, Medicinsk teknik Beredningsgrupp NT-B, Processer i mark, luft och vatten Beredningsgrupp NT-C, Geologi och geofysik Beredningsgrupp NT-D1, Biokemi och bioteknik Beredningsgrupp NT-D2, Organisk kemi, oorganisk kemi och materialkemi Beredningsgrupp NT-D3, Fysikalisk kemi, biofysikalisk kemi och teoretisk kemi Beredningsgrupp NT-D4, Processteknik, miljöteknik och analytisk kemi Beredningsgrupp NT-I, Ekologi och systematik Beredningsgrupp NT-J, Organismbiologi Beredningsgrupp NT-K, Cell- och molekylärbiologi Beredningsgrupp NT-L, Halvledarfysik, elektronik, elektroteknik, fotonik Beredningsgrupp NT-MN, Subatomär fysik, astrofysik, rymdfysik och fusion Beredningsgrupp NT-NO, Atom- och molekylfysik och kondenserade materiens fysik Beredningsgrupp NT-P, Teknisk fysik Beredningsgrupp NT-Q, Materialvetenskap Beredningsgrupp NT-R, Matematik och teknisk matematik Beredningsgrupp NT-S, Datavetenskap Beredningsgrupp NT-T, Signaler och system Beredningsgrupp NT-U, Teknisk mekanik

7 Beredningsgrupps ledamöter
Ordförande Vice ordförande (utses på 3 år av NT-rådet) 4-7 ledamöter (förslås av ordf. och observatör) 1 ledamot NT-rådet (observatör)

8 Beredningsgruppens arbete
Minst 3 ledamöter läser och betygsätter varje ansökan ofta dessutom någon extern granskare Alla ansökningar (50-90st/bg) diskuteras i gruppen och betygssätts. Det skriftliga yttrandet gås igenom. Ansökningarna rangordnas. Projektansökningar: förslaget går vidare till NT-rådet Forskarassistenter: Förslagen går till resp. referensgrupp (3 eller 4 bg) där en ny rankning sker. Förslget går vidare till NT-rådet för beslut.

9 Referensgrupper I : Processer i mark, luft, vatten Geologi och geofysik Ekologi och systematik II: Biokemi och bioteknik Organismbiologi Cell- och molekylärbiologi III: Organisk, oorganisk, materialkemi Fysikalisk, biofysikalisk, teoretisk kemi Process, miljöteknik, analytisk kemi IV: Medicinsk teknik Halvledarfysik, elektronik, elektroteknik, fotonik Teknisk fysik Materialvetenskap V: Subatomär, astro-, rymdfysik Atom-, molekyl-, kond. Mat. Fysik VI: Matematik, teknisk matematik Datavetenskap Signaler och system Teknisk mekanik

10 KFI-ledamöter utsedda för perioden 2008-2010
HS: Lars Börjesson CTH Ordf: Madelene Sandström VD KK Anders Brändström UmU Prof historisk demografi Erik Elmroth UmU Docent i datavetenskap Hans-Åke Gustafsson LU Prof i högenerg. tungjonsfysik Lena Gustafsson VINNOVA vice generaldirektör Dick Heinegård LU Prof i bindvävsbiologi Erland Hjelmquist FAS huvudsekreterare Susanne Holmgren GU Professor i zoofysiologi Ulf Karlsson KTH Professor i materialfysik Anna Ledin Formas huvudsekreterare Henrik Oscarsson GU Docent i statsvetenskap Håkan Olsson SLU Umeå Professor i skoglig fjärranalys Juni Palmgren KI och SU Professor i biostatistik

11 Budget VR totalt ca 4.5 miljard NT-rådet ca 1.2 miljard
Varje beredningsgrupp miljoner, varav ca 1/3 beviljas varje år.

12

13

14 ANSÖKAN Sammanfattningen på blanketten är viktig!
Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska är viktig! Forskningsprogrammet: Mål och syfte med projektet Områdesöversikt (egen och andras forskning) Projektbeskrivning teori, metod, tidplan, genomförande Hur resultatet av projektet förväntas utveckla forskningsområdet Vad är nytt

15 Preliminära resultat om sådana finns
Tillgång till utrustning och infrastruktur Forskningsnätverk: Nationellt Internationellt Interdisciplinärt


Ladda ner ppt "Vetenskapsrådets uppdrag"

Liknande presentationer


Google-annonser