Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Kursdeltagarnas lärarinriktning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Kursdeltagarnas lärarinriktning."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Kursdeltagarnas lärarinriktning

2 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Liberal adult education Progressive adult education Humanistic adult education Behavioristic adult education Radical adult education Analytic adult education andragogy/self-directed learning (Knowles) phenomenology (Stanage) worldview construction (McKenzie) perspective transformation (Mezirow) transactional approach (Brookfield) paradoxes of learning (Jarvis) critical theory (Habermas) feminist theory Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

3 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Liberal adult education/ frigörande vuxenutbildning Kunskap är frigörande - förädling av intellektet, bildningens egenvärde - förmedling av innehåll med bildningspotential - innehållet, ej den lärande individen i fokus - den kunnige läraren skapar underlag för inlärning IDAG? - i en alltmer komplex, postmodern värld måste vi tillägna oss i förväg organiserad kunskap och utveckla de intellektuella färdigheterna - fördjupad förståelse för ideer och värdesystem - ta del av betydelsefulla texter, verk, litteratur funktionell läskunnighet, (nationell) kulturell läskunnighet -> agera som fullvärdig medborgare utmanas av det mångkulturella Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education

4 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Progressive adult education/ progressiv vuxenutbildning Förändring genom kunskap - personlig och social utveckling genom att människor kan och vet mera - inlärning och utbildning skall främja social förändring - strävan efter tillväxt hos individen och bibehållandet/utvecklandet av det goda i samhället - fokus på upprätthållandet av den sociala strukturen, ej individen eller innehållet IDAG? besvikelse över det man åstadkommit – ej lyckats ”utbilda medvetande- gjorda, moraliskt ansvarsfulla medborgare med lokalt, regionalt, nationellt och globalt ansvar Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education

5 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Humanistic adult education /humanistisk vuxenutbildning Kunskapsinhämtningen måste vara autonom och självstyrd - individuell självförverkligande - människan är god och har vilja och potential att utvecklas - utveckla öppenhet för förändring och beredskap för fortlöpande inlärning - fokus på den lärande individen, ej innehållet IDAG? - humanistisk filosofi och psykologi den viktigaste inriktningen under de senaste årtionden - andragogik och självstyrd inlärning Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education

6 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Behaviorist adult education/ behavioristisk vuxenutbildning Kontroll och styrning av kunskapsinhämtning - läraren strukturer, kontrollerar och styr inlärningsprocessen - innehållet har en given struktur - inlärning är beteendeförändring - strukturering, systematik och feedback i fokus - utbildningsplanering, kartläggning av utbildningsbehov, utvärdering IDAG? tillfredställer behovet av entydiga, trygga utgångspunkter i utbildningspla- nering och metodutveckling Human Resource Development - program och ideologi systemteorin Human kapital, socialt kapital, identitetskapital Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education

7 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Radical adult education / radikal vuxenutbildning Maktuövande genom kunskap och samhällelig position - strävar efter social förändring, upplösning av maktförhållanden - utbildning skall främja uppkomst av en ny social ordning - utmanar de rådande ekonomiska, sociala och politiska antaganden - fokus på social reform, ej individen, innehållet eller den existerade sociala ordningen Analytic philosophy of adult education /analytisk vuxenpedagogik Kunskap genom entydiga begrepp och argument - utgångspunkt i logisk positivism, analytisk filosofi - betonar behovet av att klargöra begrepp, argument och de “policy statements“ som används inom vuxenutbildningen Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education

8 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 De filosofiska inriktningarna i relation till vissa grundläggande dimensioner Samhälle (organisation, grupp, familj) Individ Förändring utveckling Kontinuitet stabilitet Liberal Humanistisk Progressiv Radikal Behavioristisk

9 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 De filosofiska inriktningarna i relation till den den didaktiska triangeln Innehållet Den lärandeLäraren Liberal Humanistisk Behavioristisk Progressiv Radikal Samhället

10 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Gustavsson, B. 1991. Bildningens väg. Bildning handlar om att bli lik en förebild Bli något Bilda, skapa, forma Bli någon Frihet till någonting Bildning som en process SYFTE ELLER MÅL?

11 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 De filosofiska inriktningarna i relation till vissa grundläggande dimensioner +”Lifelong education” +Unesco +andragogy +Knowles + self-directed +radical +Freire +liberation Sök med någon av dessa begreppskombinationer på Google Sammanställ en kort beskrivning av det du först finner Räkna upp de begrepp som förekommer i de beskrivningar du funnit Anteckna även vart du hamnat, dvs. adresserna från Internet Dela ut artiklarna!!


Ladda ner ppt "Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Kursdeltagarnas lärarinriktning."

Liknande presentationer


Google-annonser