Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränsöverskridande i flerspråkig kommunikation med datorer Robin Cooper, professor i datalingvistik Föreståndare, Nationella forskarskolan i språkteknologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränsöverskridande i flerspråkig kommunikation med datorer Robin Cooper, professor i datalingvistik Föreståndare, Nationella forskarskolan i språkteknologi."— Presentationens avskrift:

1 Gränsöverskridande i flerspråkig kommunikation med datorer Robin Cooper, professor i datalingvistik Föreståndare, Nationella forskarskolan i språkteknologi (GSLT) Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet

2

3 Problem Har du någonsin haft problem med att programmera en video? hitta på din nya mobiltelefon? boka biobiljetter med hjälp av ett automatisk telefonsystem? komma ihåg om du låst dörren eller stängt av spisen? köra bil och hitta? sätta på radion i en hyrbil?

4 Exempel: att boka en biobiljett Så här kan det gå till:

5 Dialogteknologi att prata med en dator på ett naturligt sätt en dator som är inbäddad i din bil, ditt hus, din videobandspelare en framtid när vi använder naturligt språk mer och mer att interagera med automatiska tjänster och hushålls- och bilelektronik

6 Gränsöverskridande nr 1: humanistisk teknologi drömmen om att prata med maskiner på naturliga språk som svenska kräver forskare som kan både tekniken och humanistiska aspekter av mänskliga språk både programmering och analys av språkets struktur

7 Gränsen humaniora teknik i informationssamhället gränsen mellan fakulteter/universitet man behöver ha teknisk kunskap att vara humanist idag tekniker inom informationsindustri behöver ta hänsyn till humanistiska aspekter gränsen humaniora teknik håller på syddas bort?

8 Menyer befintlig teknologi för interaktion med en dator Fördel med menyer: val istället för kommandospråk demokratisering av datorer menyer finns i: datorer, mobiltelefoner, telefonsystem (bankärenden, tågtider, biljettbokning), videoapparat, CD-spelare,...

9 Två nackdelar med menyer svårt att hitta när man har menyer inom menyer (t ex mobiltelefoner) påfrestande att vara tvungen att gå igenom alla möjligheter man inte vill välja (t ex biobiljettbokningssystem)

10 Att prata med en dator idag Fördel med dialogsystem: man får delta i (väldigt enkla) samtal och tala om direkt vad man vill göra Ett exempel: SJs kundservice Så här kan det gå till:

11 Dialog är inte bara tal talteknologi – taligenkänning, talsyntes oerhört snabba och djupgående utvecklingar de senaste åren skapat möjligheter för dialogsystem med användning av talat språk men mer än bara talteknologi behövs för att kunna skapa dialogsystem

12 Informationsutbyte i dialog dialoger har en struktur - spel med olika drag t ex om man ställer en fråga så förväntas ett svar någonting självklart som datorer inte vet av sig själva eller är det så självklart?

13 Man kan ge extra information som svar på en fråga - Vilken dag ska du resa? - Torsdag, första klass

14 Hur går det om man svarar på flera frågor samtidigt Så här går det med SJs system:

15 Gränsöverskridande no 2: att komma över gränsen till naturligare samtal mindre frustration mer flexibelt informationsutbyte

16 Gränsöverskridande no 3: flera uppgifter (domäner) inom ett system GoDiS hemassistent och videobandspelare En prototyp som vi utvecklar inom GU Dialogue Systems Lab Naturligare, flexiblare samtal

17 Så här kan det gå till: Welcome to the Home Device Manager Switch on the light in the TV room OK change. The lamp in the TV room is now switched on Change domain Do you want to choose another domain? Yes

18 Welcome to GoDiS VCR Welcome to the telephone and VCR manager Add a programme OK, add a programme. What channel do you want? Five

19 What date? Today What time do you want to start recording? 18.30 What time do you want to stop recording? 20.30 I will record channel five today from 18.30 to 20.30

20 Såhär kan det låta: Welcome to the home device manager Switch on the light in the TV room OK, change. The lamp in the TV room is now switched on. Change domain.

21 Do you want to choose another domain? Yes Welcome to GoDiS VCR Welcome to the telephone and VCR manager

22 Add a programme today, channel 5 from 18.30 to 20.30 OK, add a programme. I will record channel 5 today from 18.30 to 20.30 Change domain

23 Do you want to choose another domain? Yes Welcome to GoDiS Home

24 Welcome to the home device manager I’m going out OK, going out. Do you want to leave the light on in any of the rooms? Yes, in the hall All lights except the one in the hall have been shut down Goodbye

25 Gränsöverskridande no 4: flera språk i samma system Flerspråkiga dialogsystem för flerspråkiga hushåll Samma underliggande dialogsystem Skapa parallella grammatiker Viktigt att kunna byta språk mitt i dialogen

26 Såhär: Welcome to the home device manager Switch on the light in the study OK, change. The lamp in the study is now switched on Svenska Ljuset i arbetsrummet är nu tänt

27 Morgonläge Okay, vakna. Vill du tända ljuset i köket? Ja Ändra till morgonläge. Alla lampor har nu tänts

28 Jag går ut Okay, gå ut. Vill du låta ljuset vara tänt i något av rummen? Ja, i hallen Alla lampor förutom den i hallen har släckts Hejdå

29 Gränsöverskridande no 5: att prata med maskiner??! Naturlig dialog med maskiner? Hur vill man kunna prata med sin videobandspelare? Viktigt att hitta rätt nivå som båda tekniken och människan klarar av Fördelar: –Hjälp genom dialog –Kommunikation på distans –Hjälp för funktionshindrade –Säkrare i bilen?


Ladda ner ppt "Gränsöverskridande i flerspråkig kommunikation med datorer Robin Cooper, professor i datalingvistik Föreståndare, Nationella forskarskolan i språkteknologi."

Liknande presentationer


Google-annonser