Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens lokaler för psykiatrin Eller Framtidens psykiatri i de lokaler vi planerar för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens lokaler för psykiatrin Eller Framtidens psykiatri i de lokaler vi planerar för."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens lokaler för psykiatrin Eller Framtidens psykiatri i de lokaler vi planerar för

2  Kort historik  Nuläget  Vad vill vi ha ut av att få nya ändamålsenliga lokaler?  Vilka krav och förväntningar har vi?

3 Historik  1858 - Psykiatriskt sjukhus  1859 - Psykiatrisk universitetsklinik den första i Sverige  1946 - Flyttade u-kliniken till UAS  1946 - 1977 - Ca 1450 sl.vpl.

4  1967 - Lt huvudman och mentalsjukhuset Ulleråkers sjukhus blev psykiatriskt lasarett  1988 - Sjukhusnamnet togs bort  1992 - Ädelreformen  1995 - Psykiatrireformen  1998 - Specialisering och subspecialisering ersatte tidigare sektorisering – ca 240 vpl

5 Nuläget  Sedan 20 år geografiskt splittrat  Slutenvård på två sjukhusområden  Öppenvård utspridd i sta´n  Öppenvård har ersatt slutenvård  Forskning på två sjukhusområden  Dåliga lokaler  96 sv-platser och ca 15 Övm ska flytta in i Psykiatrins Hus

6 Vad vill vi ha ut av att flytta in i nya ändamålsenliga lokaler?  Erbjuda sjukvård på lika villkor  Subspecialiseringen utvecklas  Forskningen integreras  Förbättrad kunskapsöverföring  Bättre samverkan ÖV – SV, vilket gagnar vårdprocessen  Ökad tillgänglighet  Bättre flexibilitet i organisationen

7 Vilka krav och förväntningar har vi?  Stor delaktighet  Flexibla lösningar  Ljusa, funktionella lokaler  Gemensamma, öppna ytor  Alla säkerhetsaspekter tillgodosedda utan att institutionsstämpeln finns där  Bra vårdmiljö där patienterna snabbare återfår en bättre hälsa

8  Lokaler för forskning, undervisning och utbildning är placerade centralt och integrerat i hela verksamheten  God arbetsmiljö för personalen  Ett inbjudande hus som brukare, anhöriga och vårdgrannar ser som naturligt att vistas i


Ladda ner ppt "Framtidens lokaler för psykiatrin Eller Framtidens psykiatri i de lokaler vi planerar för."

Liknande presentationer


Google-annonser