Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omnibuss KPA Pension. 2 Hur skulle du reagera om du fick veta att dina pensionspengar placeras i företag som producerar pornografi? Med pensionspengar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omnibuss KPA Pension. 2 Hur skulle du reagera om du fick veta att dina pensionspengar placeras i företag som producerar pornografi? Med pensionspengar."— Presentationens avskrift:

1 Omnibuss KPA Pension

2 2 Hur skulle du reagera om du fick veta att dina pensionspengar placeras i företag som producerar pornografi? Med pensionspengar menar vi allmän pension, tjänstepension eller privat pensionssparande. Bas (1002) Reaktion om pensionspengar placerades i pornografi Vet ej Mycket positivt [5] Ganska positivt [4] Varken positivt eller negativt [3] Ganska negativt [2] Mycket negativt [1]

3 3 Hur skulle du reagera om du fick veta att dina pensionspengar placeras i företag som producerar pornografi? Med pensionspengar menar vi allmän pension, tjänstepension eller privat pensionssparande. Bas: Kvinna (496), Man (506) Vet ej Mycket positivt [5] Ganska positivt [4] Varken positivt eller negativt [3] Ganska negativt [2] Mycket negativt [1] Reaktion om pensionspengar placerades i pornografi Män / kvinnor

4 4 Hur skulle du reagera om du fick veta att dina pensionspengar placeras i företag som producerar pornografi? Med pensionspengar menar vi allmän pension, tjänstepension eller privat pensionssparande. Bas: 18-34 (310), 35-54 (371), 55+ (321) Vet ej Mycket positivt [5] Ganska positivt [4] Varken positivt eller negativt [3] Ganska negativt [2] Mycket negativt [1] Reaktion om pensionspengar placerades i pornografi Olika åldrar

5 5 Känner du till om dina pensionspengar placeras i företag som producerar pornografi? Bas (1002) Kännedom placering i pornografi Vet ej/osäker Nej Ja

6 6 Känner du till om dina pensionspengar placeras i företag som producerar pornografi? Bas: Kvinna (496), Man (506) Vet ej/osäker Nej Ja Kännedom placering i pornografi Man / Kvinna

7 7 Känner du till om dina pensionspengar placeras i företag som producerar pornografi? Bas: 18-34 (310), 35-54 (371), 55+ (321) Vet ej/osäker Nej Ja Kännedom placering i pornografi Olika åldrar

8 Metod 8 Intervjuperiod och datainsamlingsmetod: Undersökningen är genomförd under perioden den 8 - 9 oktober 2014 via YouGov Sverige Internetpanel. Urval: Undersökningen är genomförd via intervjuer bland totalt 1002 kvinnor och män 18-74 år i Sverige. En inbjudan till undersökningen skickades ut via e-post till personer som passade in på kriterierna för studien. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Vägning av data: Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.


Ladda ner ppt "Omnibuss KPA Pension. 2 Hur skulle du reagera om du fick veta att dina pensionspengar placeras i företag som producerar pornografi? Med pensionspengar."

Liknande presentationer


Google-annonser