Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Förändringar 1 juli 2000 l 16 program17 program l programmålnya programmål l grenarinriktningar l kärnämnen 750 p l poäng 2150, 23702500 p l olika poängtalkurspoäng.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Förändringar 1 juli 2000 l 16 program17 program l programmålnya programmål l grenarinriktningar l kärnämnen 750 p l poäng 2150, 23702500 p l olika poängtalkurspoäng."— Presentationens avskrift:

1 1 Förändringar 1 juli 2000 l 16 program17 program l programmålnya programmål l grenarinriktningar l kärnämnen 750 p l poäng 2150, 23702500 p l olika poängtalkurspoäng jämnt på kurser delbara med 50

2 2 Förändringar 1 juli 2000 l lokalt tilläggtas bort l ind. val 190 p300 p l betygskriterier G, VGG, VG, MVG l specialarbete 20 pprojektarbete 100p l kursplanernya kursplaner, etappläsning

3 3 Vem beslutar? Riksdagen- programutbud - programmets struktur - programmets omfattning Regeringen- programmål - inriktningar - gemensamma ämnen Skolverket- kursplaner Skolor- vilka valbara kurser skolan erbjuder

4 4 Uppdragets genomförande l Programvisa expertgrupper med lärare l Samråd med branscher, avnämare och centrala organisationer l Dialog med forskare och högskolor l Programutvärderingar l Webbpublicering synpunkter

5 5 Direktiv för arbetet l Programmålen ska ge programmen tydligare profil. l Kursplanerna för gymnasiet ska kopplas till kursmål för motsvarande ämnen i grundskolan  kontinuitet. l Kärnämnena ska ha en tydlig öppning mot varje programs speciella karaktär. l Anpassa kursplaner och betygskriterier för vuxenutbildning.

6 6 Webben i utvecklingsarbetet l Samla in synpunkter. l Ca 500 skriftliga synpunkter har inkommit. l Synpunkter arbetas in i förslagen. l Redovisningen 15 september laddades ned 21 000 gånger på två veckor. l November - december: 80 000 besök.

7 7 www.skolverket.se/kursplaner l Kursplaner l Dokumentarkiv, tex OH-bilder l Frågor och svar l Information om språk l Under uppbyggnad: Teknikprogrammet och projektarbete

8 8 Programmål l Tydliggöra helheten och sammanhanget i utbildningen l Information till elever och föräldrar l Underlag för lärares och elevers gemensamma planering l Kommunikation mellan arbetsliv och skola

9 9 Inriktningar l BF Fritid Pedagogisk och social verksamhet l BP Anläggning Husbyggnad Måleri Plåtslageri l EC Automation Elektronik Elteknik Datorteknik

10 10 Inriktningar l EN Drift- och underhållsteknik Sjöfartsteknik VVS- och kylteknik l ES Bild och formgivning Dans Musik Teater l FP Karosseri Flygteknik Maskin- och lastbilsteknik Personbilsteknik Transport

11 11 Inriktningar l HP Handel och service Turism och resor l HV--------------- l HR Hotell Restaurang och måltidsservice l IP--------------- l LP--------------- l MP Medieproduktion Tryckteknik

12 12 Riktlinjer för arbetet med kursplaner l Anpassa kursplaner till förändringar i omvärlden. l Avlägsna stoff- och metodanvisningar. l Öka tydlighet och användbarhet. l Eftersträva kontinuitet mellan skolformerna.

13 13 Programstruktur Kärnämnen gemensamma kurser 750 inriktningar Individuellt val 300 1450 Projektarbete 100 2500 Karaktärsämne n valbara kurser

14 14 Kärnämnen - modulisering Svenska/ 80 +120 100 +100p svenska som andraspråk Engelska 110100p Matematik 110100p Samhällskunskap 90100p Idrott och hälsa 80100p Estetisk verksamhet 30 50p Religionskunskap 30 50p Naturkunskap 30 50p

15 15 Gymnasiepoäng l Poängtalet ska avspegla elevens beräknade arbetsinsats. l En veckas heltidsstudier i skolan eller på en arbetsplats motsvarar 25 poäng.

16 16 Projektarbete Projektarbetet ska knyta an till programmålet och täcka ett flertal ämnen. Nationella mål ska fastställas för arbetet. Olika modeller för projektarbete ska utformas. Fortbildning ska ordnas för handledare och externa medbedömare. Gäller alla som börjar gymnasiet efter 1 juli 2000. U1999/1117/S

17 17 Språk Grundskola Gymnasial utbildning År 5År 9Eng A Eng B Eng C Engelska Moderna språk Elevens val … t.o.m. … Siffrorna anger steg … t.o.m. Språkval 3 5 67 2 34 5 1 1 23 2 1 1 2 6 7 7 4 7 7 1


Ladda ner ppt "1 Förändringar 1 juli 2000 l 16 program17 program l programmålnya programmål l grenarinriktningar l kärnämnen 750 p l poäng 2150, 23702500 p l olika poängtalkurspoäng."

Liknande presentationer


Google-annonser