Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN"— Presentationens avskrift:

1 DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN
18 nationella program – 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar poäng © Tremedia 2010 1

2 DETTA ÄR ETT YRKESPROGRAM
Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska/svenska som andraspråk Karaktärsämnen, p – Programgemensamma kurser – Inriktningar – Programfördjupningar – yrkesutgångar Gymnasiearbete, 100 p Individuellt val, 200 p = poäng Arbetsplatsförlagt lärande – APL Gymnasial lärlingsutbildning Yrkesexamen = grundläggande behörighet till yrkeshögskolan Rätt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan © Tremedia 2010 2

3 DETTA ÄR ETT HÖGSKOLE-FÖRBEREDANDE PROGRAM
Gymnasiegemensamma ämnen, p/1.150 p/1.250 p Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska/svenska som andraspråk Karaktärsämnen, 950 p/1.050 p/1.100 p – Programgemensamma kurser – Inriktningar – Programfördjupningar   Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p = poäng Högskoleförberedande examen = Grundläggande behörighet till högskolan © Tremedia 2010 3

4 BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN
Yrkesprogram Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen. Högskoleförberedande program Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet/Humanistiska programmet/ Samhällsvetenskapsprogrammet Godkänt i geografi, historia, religion och samhällskunskap andra ämnen Naturvetenskapsprogrammet/Teknikprogrammet Godkänt i biologi, fysik och kemi + 6 andra ämnen Dispens engelska © Tremedia 2010 4

5 GYMNASIEEXAMEN Yrkesexamen Högskoleförberedande examen
– Du måste ha betyg i kurser som omfattar p – Du måste ha lägst betyget G (godkänt) på kurser som omfattar minst p – Du måste ha lägst betyget G (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 – Du måste ha lägst betyget G (godkänt) på kurser inom de programgemensamma karaktärsämnena som omfattar minst 400 p – Du måste ha Godkänt på ditt gymnasiearbete Högskoleförberedande examen – Du måste ha lägst betyget G (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 3, engelska 6 och matematik 1 © Tremedia 2010 5

6 INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR DIG SOM INTE ÄR BEHÖRIG
Preparandutbildning bli behörig till ett nationellt program Programinriktat individuellt program (PRIV) inriktat mot ett nationellt yrkesprogram Behörighet: Godkänt svenska/svenska som andra språk, eng/ma + 4 ämnen eller svenska/svenska som andra språk, eng, ma + 3 ämnen OBS! Om det blir platser kvar efter behöriga för yrkesprogram har fått plats Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion för dig som behöver lära dig mer svenska © Tremedia 2010 6

7 ANDRA MÖJLIGHETER Särskilda varianter inom nationellt program – frisök
Riksrekryterande utbildningar Spetsutbildningar Riksrekryterande estetiska spetsutbildningar International Baccalaureate – IB Särskilda förkunskapskrav Annat urval – urvalsprov © Tremedia 2010 7

8 ATT SÖKA TILL ANNAN ORT Klippan har samverkansavtal med hela Skåne samt Sölvesborg, söker på lika villkor = fritt sök Fristående gymnasieskolor Riksrekryterande utbildningar Spetsutbildningar, Riksrekryterande estetiska spetsutbildningar International Baccalaureate − IB Frisök Du kan söka nationellt program på annan ort även om det finns i samverkansområdet, men du kommer i andra hand. © Tremedia 2010 8

9 IDROTT OCH STUDIER Riksidrottsgymnasier Sök till
Nationellt godkänd idrottsutbildning – frisök Kurser i ämnet specialidrott Sök till Specialidrottsförbund – olika datum Gymnasieskolan – som alla andra © Tremedia 2010 9

10 BETYGSSKALAN I GYMNASIESKOLAN
A = 20 p (MVG) OBS! åk 9 har betygsskalan G, VG samt MVG B = 17,5 p C = 15 p (VG) D = 12,5 p E = 10 p (G) F = 0 p (Icke Godkänt – IG) © Tremedia 2010 10

11 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Sista dag att göra ansökan på webben eller lämna ansökan till skolan, 15 februari Preliminärt antagningsbesked, på höstterminens betyg, i mitten av april Sista dag att göra omval, slutet av april – mitten av maj Slutantagningen klar – besked med posten och/eller på webben ca 2/7 © Tremedia 2010 11

12 URVAL Lägg ihop poängen för dina 16 högsta betyg Godkänd = 10 p Väl Godkänd = 15 p Mycket Väl Godkänd = 20 p © Tremedia 2010 12

13 STUDIEEKONOMI För samtliga Studiebidrag Detta måste du söka:
Extra tillägg Inackorderingstillägg © Tremedia 2010 13

14 FÖR DIG SOM HAR ETT ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA
Nationellt program Undervisning på ditt modersmål Studiehandledning på ditt modersmål Svenska som andraspråk Andra möjligheter Språkintroduktion © Tremedia 2010 14

15 SPRÅK I GYMNASIESKOLAN
Gemensam kursplan grundskola – gymnasieskola 7 steg (kurser) x 100 p Engelska Engelska 5 – 100 p Samtliga program Engelska 6 – 100 p Högskoleförberedande program + Hotell- och turismprogrammet Moderna språk 100 p – Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet 200 p – Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet 500 p – Humanistiska programmet inriktning språk Du kan välja språkkurser inom individuellt val och (för många program) inom programfördjupningar © Tremedia 2010 15

16 BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete YRKES- PROGRAM BF BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Ledarskap och människokunskap Kunskap om hur vi människor lär oss och utvecklas Planera och leda aktiviteter © Tremedia 2010 16

17 BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Anläggningsfordon Mark och anläggning Husbyggnad YRKES- PROGRAM Måleri Plåtslageri BA BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Hus och vägar Arbeta självständigt och vara händig Hantera maskiner och verktyg Sinne för färg och form © Tremedia 2010 17

18 Samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik
INRIKTNINGAR: Juridik Ekonomi Högskole- förberedande PROGRAM EK EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi och juridik Samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden © Tremedia 2010 18

19 EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik YRKES- PROGRAM EE EL- OCH ENERGIPROGRAMMET Teknik i snabb utveckling Elektronik, elteknik, energiteknik och styrteknik Datorteknik och programmering Läsa och förstå ritningar och manualer © Tremedia 2010 19

20 Grunderna inom olika konstformer
INRIKTNINGAR: Bild och formgivning Dans Estetik och media Högskole- förberedande PROGRAM Musik Teater Inriktningar i år 1 Antagningsprov och intervjuer ES ESTETISKA PROGRAMMET Utveckla dig genom konstnärligt skapande Grunderna inom olika konstformer Förbereder för högre studier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena © Tremedia 2010 20

21 FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Godshantering Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner YRKES- PROGRAM Personbil Transport FT FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET Fordonsteknik och transporter Service och reparation av fordon Felsökning med hjälp av datorer Transporter och logistik © Tremedia 2010 21

22 HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Administrativ service Handel och service YRKES- PROGRAM HA HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Handel, ekonomi och administration Försäljningsteknik, service och administration Hur företag fungerar Datorer och informationsteknik © Tremedia 2010 22

23 HANTVERKS-PROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Finsnickeri Florist Frisör YRKES- PROGRAM Textil design Övriga hantverk Inriktningar i år 1 HV HANTVERKS-PROGRAMMET Händighet och smak Händig, konstnärligt inriktad och målmedveten Materialkunskap och ekonomi © Tremedia 2010 23

24 HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Hotel och konferens Turism och resor YRKES- PROGRAM HT HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Service och kommunikation Förstå andra människors önskemål och behov Marknadsföring och försäljning © Tremedia 2010 24

25 HUMANISTISKA PROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Kultur Språk Högskole- förberedande PROGRAM HU HUMANISTISKA PROGRAMMET Mänsklig skapande i centrum Människan som kulturell varelse Största möjligheten att läsa moderna språk Förbereder för studier inom främst humaniora, men även inom samhällsvetenskap © Tremedia 2010 25

26 INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Driftsäkerhet och underhållsteknik Processteknik Produkt och maskinteknik Svetsteknik YRKES- PROGRAM Inriktningar i år 1 IN INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Modern teknik och hantverkskunnande Tillverkning, underhåll och kvalitetskontroll Datorer och avancerade styrsystem © Tremedia 2010 26

27 NATURBRUKS-PROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Djur Lantbruk Skog Trädgård YRKES- PROGRAM Inriktningar i år 1 NB NATURBRUKS-PROGRAMMET Djur och natur Växter och djur Förhållandet människan – naturen Naturvetenskap, teknik och ekonomi © Tremedia 2010 27

28 NATURVETENSKAPS-PROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Högskole- förberedande PROGRAM NA NATURVETENSKAPS-PROGRAMMET Matematik och naturvetenskap Matematik, fysik, kemi och biologi Pröva och undersöka Förbereder för högre studier inom främst naturvetenskap och teknik © Tremedia 2010 28

29 RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Bageri och konditori Färskvaror, delikatess och catering Kök och servering YRKES- PROGRAM RL RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET God mat och gott bröd Näringslära, råvaror, hygien och ekonomi Inköp och försäljning © Tremedia 2010 29

30 SAMHÄLLSVETENSKAPS-PROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Högskole- förberedande PROGRAM SA SAMHÄLLSVETENSKAPS-PROGRAMMET Samhället, media och människan Svenska, moderna språk och olika samhällsorienterande ämnen Beteendevetenskap, ledarskap och media Förbereder för studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område © Tremedia 2010 30

31 TEKNIKPROGRAMMET Teknik och kreativitet
INRIKTNINGAR: Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Högskole- förberedande PROGRAM Frivilligt yrkes-förberedande 4:e år TE TEKNIKPROGRAMMET Teknik och kreativitet Produktutveckling och utformning Val av tekniker, verktyg och material Förbereder för högskolestudier inom främst teknik och naturvetenskap © Tremedia 2010 31

32 VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Fastighet Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik VVS YRKES- PROGRAM VF VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET Praktisk energianvändning och VVS Kunskap om energianvändning och miljö Värme- och kylteknik VVS ger arbete inom byggbranchen © Tremedia 2010 32

33 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: Inga nationella inriktningar YRKES- PROGRAM VO VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET Kropp och själ Människors behov av omvårdnad och omsorg Vanliga sjukdomar och hur de kan botas © Tremedia 2010 33

34 EFTER GYMNASIESKOLAN Högskolan Yrkeshögskolan Andra möjligheter:
Grundläggande behörighet – högskoleförberedande examen eller yrkesexamen – svenska/svenska som andra språk 2 och 3 + engelska 6 Särskild behörighet – områdesbehörigheter Meritkurser kan ge + 2,5 p − språk engelska samt moderna språk − matematik Större chans att komma in om du är behörig direkt(särskild behörighet) på ditt slutbetyg från gymnasieskolan, (direktgrupp). OBS! Grundläggande behörighet också i direktgrupp Yrkeshögskolan Grundläggande behörighet – yrkesexamen Yrkesutbildningar med både praktik och teori Andra möjligheter: Komvux – Vuxenutbildning Folkhögskola Studier utomlands © Tremedia 2010 34


Ladda ner ppt "DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN"

Liknande presentationer


Google-annonser