Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Antalet / andelen blåsljudsremisser till barnklinik  Hanteringen av denna remissgrupp på kliniken (gentemot primärvården)  Barnkardiologisk täckning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Antalet / andelen blåsljudsremisser till barnklinik  Hanteringen av denna remissgrupp på kliniken (gentemot primärvården)  Barnkardiologisk täckning."— Presentationens avskrift:

1

2  Antalet / andelen blåsljudsremisser till barnklinik  Hanteringen av denna remissgrupp på kliniken (gentemot primärvården)  Barnkardiologisk täckning

3  Utskick till 33 barnkliniker  11 har svarat i någon form  3 har i princip inte givit några svar ( 2 positiv till frågeställningarna- 1 negativ)  Ingen har svarat på alla frågorna!?  Vissa svar svårtolkade

4  Hjärtläkare prioriterar hjärt remisser 4 av 6 svar /2 prioriteras av ansv barnläk  PM gentemot primärvård 4 av 8 svar  Hjärtläkare undersöker 5 av 7 svar – 2 av dessa BMA, 2 av dessa dessutom klinisk fysiolog  1 klinik tror ej på många remisser efter BB

5 Blåsljuden dominerar !– variation i andelen 16% - 77% B- klinik Barn remiss Hjärt- remiss Blåsl.- remiss BB- remiss Intern remiss Helsin gborg 1740148 9% 69 47% 21 14% 60 Kristia nstad 1450170 12% 130 75% 25 14% 40 Karlskr ona 1260142 11% 34 24% 55 Jönkö ping 210109 52% Umeå1158?532278 52% Väste rvik 115545 4% ca35 77% Örnskj öldsvi k 6811 16%

6 Stockholm –Astrid Lingren Fysiologiska blåsljud 46% av hjärtremisser -> > 70% blåsljudsremisser?

7  Osäkra slutsatser då få kliniker svarat  Ofullständiga svar/klinik- eg svårt dra slutsatser  Stor andel blåsljudsremisser – men stor variation  Varför så svårt få fram basal verksamhetsanalys ? Tidsbrist ? Ej analysanpassade data system?  Omöjligt att förbättra /visa förbättring om basal produktionskontroll saknas!!!  Kan Swedcon utvecklas mot ett nationellt instrument för detta? – tex alla kliniker registrerar alla blåsljudsremisser?  Eller utveckla standardiserade patientjournaler som inkluderar formulär i databasform?


Ladda ner ppt " Antalet / andelen blåsljudsremisser till barnklinik  Hanteringen av denna remissgrupp på kliniken (gentemot primärvården)  Barnkardiologisk täckning."

Liknande presentationer


Google-annonser