Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTER Internationaliseringsstrategi Karolinska Institutet Forum för Internationalisering 2 februari 2012 Docent Clara Gumpert, ordförande i internationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTER Internationaliseringsstrategi Karolinska Institutet Forum för Internationalisering 2 februari 2012 Docent Clara Gumpert, ordförande i internationella."— Presentationens avskrift:

1 INTER Internationaliseringsstrategi Karolinska Institutet Forum för Internationalisering 2 februari 2012 Docent Clara Gumpert, ordförande i internationella strategigruppen (IS) Anna-Lena Paulsson, Utbildningsavdelningen, Internationella kansliet ”Under hela vår 200-åriga historia har de internationella kontakterna varit mycket betydelsefulla, de senaste femtio åren till och med avgörande för vår framgång” Professor Harriet Wallberg-Henriksson Rektor för Karolinska Institutet

2 Strategiska mål 1.Vi ska attraherar de främsta medarbetarna, studenterna och samarbetsparterna från hela världen. 2.Våra internationella samarbeten ska höja kvaliteten på vår verksamhet. 3.Vi arbetar på ett sätt som säkrar formen för internationellt kunskapsutbyte. 4.Karolinska Institutet ska vara en god plattform för att verka på en global arena. 5.Karolinska Institutet ska som ett internationellt erkänt universitet aktivt delta i arbetet kring de globala hälsofrågorna 2 Högt anseende Möjlighet att attrahera och rekrytera de bästa Kunskapsutbyte Hög kvalitet

3 Strategier För att nå de strategiska målen behöver vi… 1.Integrera ett internationellt synsätt i hela universitetets verksamhet 2.Utveckla strategiska allianser 3.Stärka varumärket internationellt 3

4 Fokus utbildning Strategins framgång beroende av externt stöd  I form av externa internationella stödprogram och nationella satsningar  Erasmus; Nordplus; Erasmus Mundus; Linnaeus-Palme; Programmet för ny mobilitet; Stipendier för avgiftsskyldiga studenter m.fl. Det externa stödet möjliggör insatser inom KIs strategiska områden:  Attrahera de främsta medarbetarna, studenterna och samarbetspartnerna från hela världen  Stimulera internationellt utbyte och mobilitet på alla nivåer  Utveckla strategiska allianser  utveckla befintliga samarbeten  Utveckla formerna för samarbets- och utbytesmodeller  Delta aktivt i arbetet kring de globala hälsofrågorna.

5 Hur fungerar nuvarande externa stöd?  Erasmus Mundus:  Incitament?  Studieavgifter  Konkurrera med kvalitet och stipendier!  Linnaeus-Palme-programmet  Långsiktiga samarbeten  Programmet för ny mobilitet  Lärarutbyte  Kapacitetsuppbyggnad – högre utbildning  Lärares akademiska kompetens

6 Vi önskar:  Regeringsbeslut som möjliggör deltagande i samarbetsprogram som Erasmus Mundus också på mastersnivå  stipendier så att vi kan attrahera de bästa studenterna, inte bara de som själva kan betala hela sin utbildning I Sverige  Möjligheter att använda ”IPK”-stipendier som en strategisk satsning i samverkan med partners inom strategiska allianser, oavsett ursprungsland  fortsatt stöd från LP-programmet för inresande studenter och lärare även efter de åtta åren.  Ett permanentat mobilitetsprogram för utresande lärare, jfr ”Ny mobilitet”  Stöd för kapacitetsuppbyggnad inom utbildning i samverkan med lärosäten i låginkomstländer

7 TACK! Mer information: ki.se


Ladda ner ppt "INTER Internationaliseringsstrategi Karolinska Institutet Forum för Internationalisering 2 februari 2012 Docent Clara Gumpert, ordförande i internationella."

Liknande presentationer


Google-annonser