Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NTC Termistor Resistorer av metalloxid-er är mycket temperatur-känsliga. Resistansen minskar med ökande temperatur så temperaturkoefficienten är negativ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NTC Termistor Resistorer av metalloxid-er är mycket temperatur-känsliga. Resistansen minskar med ökande temperatur så temperaturkoefficienten är negativ."— Presentationens avskrift:

1 NTC Termistor Resistorer av metalloxid-er är mycket temperatur-känsliga. Resistansen minskar med ökande temperatur så temperaturkoefficienten är negativ. (Negativ Temperatur Coefficient)

2 En tillämpning av spänningsdelningsformeln
Sambandet mellan resistans och temperatur är mycket olinjärt (=exponentiellt). Det finns dock enkla metoder att linjärisera förhållandet, och NTC-termistorer är därför mycket vanliga som temperaturgivare. Linjäriseringsmetoden är en tillämpning av spänningsdelningsformeln … Hopplöst olinjärt?

3 Linjärisering av NTC-termistor
NTC-termistorernas temperaturberoende är mycket starkt, temperaturkoefficienten är tio gånger större än för tex. Nickel. Temperaturberoendet är också mycket olinjärt.

4 Linjärisering Om ett fast motstånd R, kopplas i serie med NTC-termistorn RT har kombinationen mindre olinjäritet än termistorn ensam har. Man kan låta de båda motstånden bilda en spänningsdelare. R RT Om temperaturen ökar, minskar termistorn sin resistans, och då ökar den del av spänningen som faller över det fasta motståndet UR som därför ger ett bra mått på temperaturen. Spänningsdelningsformeln: UR(RT) är monotont avtagande funktion, och RT() är också monotont avtagande. Den sammansatta funktionen UR(RT() har därför förutsättning att bli någotsånär linjär, om man ger R ett lämpligt värde.

5 Linjäriseringsexempel
Vi mäter upp resistansen vid tre ”jämnt fördelade” temperaturer, tex 0 °C, 50 °C, och 100 °C. RT0 = , RT50 = 9176 , och RT100 = 2642 . Om det råder linjäritet kommer spänningarna från spänningsdelaren UR0, UR50, och UR100 även de vara ”jämnt fördelade”. Vi ansätter: Om R löses ut: Efter insättning av våra siffervärden får vi R = 6362 .

6 Resultatet – förvånadsvärt linjärt!
Kurvan är svagt s-formad. 6362 

7 Motortemperaturmätaren
R ( = mätarens lindning ) R RT() RT() (NTC) Så mycket enklare kan det väl ändå inte bli …


Ladda ner ppt "NTC Termistor Resistorer av metalloxid-er är mycket temperatur-känsliga. Resistansen minskar med ökande temperatur så temperaturkoefficienten är negativ."

Liknande presentationer


Google-annonser