Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NTC Termistor Resistorer av metalloxid- er är mycket temperatur- känsliga. Resistansen minskar med ökande temperatur så temperaturkoefficienten är negativ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NTC Termistor Resistorer av metalloxid- er är mycket temperatur- känsliga. Resistansen minskar med ökande temperatur så temperaturkoefficienten är negativ."— Presentationens avskrift:

1 NTC Termistor Resistorer av metalloxid- er är mycket temperatur- känsliga. Resistansen minskar med ökande temperatur så temperaturkoefficienten är negativ. (Negativ Temperatur Coefficient)

2 En tillämpning av spänningsdelningsformeln Hopplöst olinjärt? Sambandet mellan resistans och temperatur är mycket olinjärt (=exponentiellt). Det finns dock enkla metoder att linjärisera förhållandet, och NTC- termistorer är därför mycket vanliga som temperaturgivare. Linjäriseringsmetoden är en tillämpning av spänningsdelningsformeln …

3 Linjärisering av NTC-termistor NTC-termistorernas temperaturberoende är mycket starkt, temperaturkoefficienten är tio gånger större än för tex. Nickel. Temperaturberoendet är också mycket olinjärt.

4 Linjärisering Om ett fast motstånd R, kopplas i serie med NTC- termistorn R T har kombinationen mindre olinjäritet än termistorn ensam har. Man kan låta de båda motstånden bilda en spänningsdelare. Om temperaturen ökar, minskar termistorn sin resistans, och då ökar den del av spänningen som faller över det fasta motståndet U R som därför ger ett bra mått på temperaturen. U R (R T ) är monotont avtagande funktion, och R T ( ) är också monotont avtagande. Den sammansatta funktionen U R (R T ( ) har därför förutsättning att bli någotsånär linjär, om man ger R ett lämpligt värde. Spänningsdelningsformeln: R RTRT

5 Linjäriseringsexempel Vi mäter upp resistansen vid tre ”jämnt fördelade” temperaturer, tex 0 °C, 50 °C, och 100 °C. R T0 = 50281 , R T50 = 9176 , och R T100 = 2642 . Om det råder linjäritet kommer spänningarna från spänningsdelaren U R0, U R50, och U R100 även de vara ”jämnt fördelade”. Vi ansätter: Om R löses ut: Efter insättning av våra siffervärden får vi R = 6362 .

6 Resultatet – förvånadsvärt linjärt! 6362  Kurvan är svagt s-formad.

7 Motortemperaturmätaren R T ( ) (NTC) R ( = mätarens lindning ) Så mycket enklare kan det väl ändå inte bli … R T ( ) R


Ladda ner ppt "NTC Termistor Resistorer av metalloxid- er är mycket temperatur- känsliga. Resistansen minskar med ökande temperatur så temperaturkoefficienten är negativ."

Liknande presentationer


Google-annonser