Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trosbekännelsen: grunden för ett liv i islam. ”Det finns ingen gud utom gud och Muhammed är hans profet” Bönen: fem gånger om dagen mot Mecka Skatten:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trosbekännelsen: grunden för ett liv i islam. ”Det finns ingen gud utom gud och Muhammed är hans profet” Bönen: fem gånger om dagen mot Mecka Skatten:"— Presentationens avskrift:

1 Trosbekännelsen: grunden för ett liv i islam. ”Det finns ingen gud utom gud och Muhammed är hans profet” Bönen: fem gånger om dagen mot Mecka Skatten: 2,5 % av lönen. Fastan : i Ramadan Vallfärden: Till Mecka en gång i livet för den som kan

2

3

4

5

6

7

8

9 Det första tempel som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen. Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod; den som stiger in där (ÄR?) i trygghet (FINNER TRYGGHET?) (FÅR TRYGGHET?) ? Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse. Koranen 3:96-97

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Muslimer anser att världen en gång skall gå under. Eftersom den började existera genom skapelsen måste den också ha ett bestämt slut. Alla skall få stå till svars för sina gärningar. De som vill tillhöra Gud på jorden förenas med honom efter livet. Att komma till Paradiset innebär enligt Koranen främst att få vara nära Gud. Möjligheten till förlåtelse gör att alla som vill komma till Gud också kan göra det. Den som avvisar erbjudandet om gudsgemenskap "kommer till helvetet".

35 Det kan beskrivas som plågor i eld men innebär i första hand att vara skild från Gud i evigheten. Även Paradiset kan skildras på ett mytologiskt sätt som en underbar trädgård med vila under svalkande träd och friskt vatten i porlande bäckar. Det är öknens oaser som stått modell.

36 Muhammeds sunna och haditherna Men hur skall man kunna veta vad Muhammed tyckte, sade och gjorde? Redan en kort tid efter hans död började man komplettera Koranen med småberättelser om Muhammed. Det kunde bero på att man stod inför en fråga som inte kunde besvaras med Koranens hjälp. Då frågade man runt bland Muhammed medarbetare: Vet någon om Muhammed sade något om detta eller gjorde något som kan vara till ledning?

37 Var det så försökte man bevara minnet av detta genom att nedteckna vad Muhammed hade sagt eller gjort. En sådan berättelse om Muhammed kallas en hadith. Det finns flera hundra tusen hadither men alla är inte äkta. För att visa hur trovärdig en hadith är brukar man inleda den med en "traditionskedja", en lista på de personer som fört händelsen vidare till eftervärlden.

38 Den kan lyda ungefär som så: Ahmed berättade att han hade hört Ali berätta att han hade hört av Umar att Muhammed vid ett tillfälle blev tillfrågad om hur man skulle göra i en sådan situation och då svarade han..... Och så vidare. Det är inte ovanligt att flera hadither behandlar samma ämne. Ibland händer det också att de ger motstridiga uppgifter om vad Muhammed sade och gjorde. Då måste de islamiska juristerna försöka avgöra vilken hadith som är mest trovärdig. Det är den som avgör vad som skall bli Sunna, det vill säga det rätta handlandet, i den aktuella frågan.

39 Islams regelsystem för de troende bygger till stor del på Muhammeds Sunna. Dessa regler har kunnat omprövas då tiderna förändrats eller islam har spritts till en kultur som varit främmande för de ursprungliga arabiska sederna. Genom den stora rikedomen på hadither har islam kunnat anpassa sig på ett förbluffande sätt till nya tider och traditioner. Hadithernas äkthet har kunnat omvärderas om det visat sig viktigt att ge stöd åt nya tankar och seder.

40 Moskén och gudstjänstlivet Islams gudstjänstlokal kallas moské (av ett arabiskt ord som betyder "plats där man nedfaller"). Islam har inga präster på samma sätt som kristendomen. De andliga ledarna är de som tolkar lagen. De kallas ulama. Gudstjänsterna i moskéerna leds av imamer. Dessa har inte teologisk utbildning utan är framför allt böneledare.

41 På moskéns ena kortvägg finns en nisch, en fördjupning, och alla moskéer är byggda så att denna nisch vetter mot Mecka. Inne i moskén finns inga bänkar utan man sätter sig direkt på de – vanligen dyrbara – mattor som täcker golvet. Skorna lämnas utanför och man tvättar händer och fötter innan man går in. Man sätter sig med ansiktet vänt mot nischen.

42 Moskén sedd uppifrån

43 MOSKÉN SEDD FRÅN SIDAN


Ladda ner ppt "Trosbekännelsen: grunden för ett liv i islam. ”Det finns ingen gud utom gud och Muhammed är hans profet” Bönen: fem gånger om dagen mot Mecka Skatten:"

Liknande presentationer


Google-annonser