Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Människans inverkan på djuren I princip fem funktioner 1.Domesticering 2.Spridning 3.Utrotning 4.Expansion 5.Bekämpning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Människans inverkan på djuren I princip fem funktioner 1.Domesticering 2.Spridning 3.Utrotning 4.Expansion 5.Bekämpning."— Presentationens avskrift:

1 Människans inverkan på djuren I princip fem funktioner 1.Domesticering 2.Spridning 3.Utrotning 4.Expansion 5.Bekämpning

2 Relativt få arter jämfört med växter Stora förändringar jämfört med växter; jfr t.ex. irländsk varghund/chihuahua eller tax/schäfer

3 De fem grundreglerna 1.Isolerade miljöer med få inhemska arter förefaller att vara utsatta 2.Framgångsrika invaderare förefaller att höra hemma i ickeisolerade habitat på kontinenter 3.Källområdet och målområdet är likartade 4.Invandrararter är mer framgångsrika om de har en annan nisch än de ursprungliga 5.Arter i störda miljöer eller med koppling till människan har framgång i miljöer påverkade av människan

4 Människans roll i spridningen Synantroper= arter knutna till människan Direkt nytta eller indirekt nytta via markanvändning

5 Kaninerna i Australien Gråsparven Staren Zebramusslan o.a. barlastarter Kanalbyggen, ex. Wellandkanalen och ”the alewife” (Alosa pseudoharengus) och havsnejonögat Ofta oväntade tekniska problem: Musslor och maneter som täpper till kylvattenintag

6 Miljögifter 6-10 milj. olika substanser av vilka 70 000- 100 000 i allmänt bruk Av dem ett tusental potentiellt farliga och ett hundratal räknas som miljögifter Var/hur verkar giftet? – i kroppen, i naturen?

7 Vad är ett miljögift? Stor spridning i ekosystemen Resistenta/persistenta mot nedbrytning Fettlösliga (bioackumulation) Anrikas i näringskedjorna (biomagnifikation)

8

9 Varifrån härstammar utsläppen? Industrin Jord- och skogsbruket Trafiken energiproduktionen Organiska kvicksilverföreningar, t.ex. metylkvicksilver Klorerade kolväten, t.ex. DDT, PCB, dioxiner, benzofuraner etc. Olika slag av miljögifter

10

11 Polyaromatiska kolväten (PAH), bl.a. BAP (bens-a-pyren) Metaller, bl.a. Cd, Pb, Hg, As, Al etc. Toxicitetstester: LD 50, LT 50, LC 50 Aimes test n-oktanol-metoden per cent turnover

12 Effekter av miljögifter Neurologiska, t.ex. minamatasjukan; Hg- förgiftning Reproduktiva effekter

13

14 Femininisering pga östogenliknande substanser, t.ex. DDT etc. Skador på inre organ, t.ex. itai-itai= skelett- försvagning och njurskador Carcinogena effekter, av t.ex. BAP Teratogena effekter (neurosedyn/thalidomid) Allergier???????? Svårt att bedöma effekter pga synergistiska och antagonistiska effekter Synergism 2+2=5 Antagonism 2+2=3

15

16 Eutrofiering Handlar i praktiken alltid om N och P N/P-kvoten (Redfield ratio): 16:1 Punktutsläpp -bosättning -gödsel- och livsmedelsindustrier -fiskodlingar och - förädling Diffusa utsläpp -flodtransport -jord- och skogsbruket -landsvägar, flygfält -industrier -gränsöverskridande utsläpp

17

18 Fiske - > överfiskning, minskade fångster Begränsningar Fiskekvoter Fiskezoner


Ladda ner ppt "Människans inverkan på djuren I princip fem funktioner 1.Domesticering 2.Spridning 3.Utrotning 4.Expansion 5.Bekämpning."

Liknande presentationer


Google-annonser