Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF medlemmar Årsstatistik 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF medlemmar Årsstatistik 2013."— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF medlemmar Årsstatistik 2013

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund MEDLEMMAR I LRF

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Medlemmar i LRF – Procentuell förändring 1997-2013

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund RLF’s och LRF’s medlemsutveckling 1950-2013

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Medlemmar (areal/personmedl) 1996-2013

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Medlemskalendern 2008-2013

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund Medlemstal månad 2013 jmft med fg år

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund MEDLEMSTYP OCH KATEGORI

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Medlemsutveckling – per medlemskategori 2002 – 2013

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Medlemsutveckling 2002-2013 LRF ökar för antalet medlemmar för 17:e året i rad. Vid utgången av 2013 var antalet medlemmar 172 662, en ökning med 577 medlemmar jämfört med året före. Antalet lantbruksmedlemmar har minskat med 1.124 huvudmedlemmar, men ökat med 442 familjemedlemmar, totalt således en minskning med 682 st. För landsbygds medlemmar innebär 2013 en minskning med 42 huvudmedlemmar och en ökning med 316 familjemedlemmar, totalt en ökning med 274 st. Antalet personmedlemmar har ökat med 392 huvudmedlemmar och 593 familjemedlemmar, totalt 985 stycken.

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund Lantbruksmedlemmar per kategori 2013

12 Sid 12 | Lantbrukarnas Riksförbund Landsbygdsmedlemmar per kategori 2013

13 Sid 13 | Lantbrukarnas Riksförbund Personmedlemmar per kategori 2013

14 Sid 14 | Lantbrukarnas Riksförbund KÖN och ÅLDER

15 Sid 15 | Lantbrukarnas Riksförbund Kvinnliga medlemmar 2013 Andelen kvinnliga medlemmar ligger nu på 39,5 %, en ökning 0,4% eller 918 st.

16 Sid 16 | Lantbrukarnas Riksförbund Medelålder bland LRFs medlemmar 2013 20052009 2010201120122013 Man55,6456,9058,458,657,457,6 Kvinna52,9754,4555,655,955,255,5 Totalt54,7155,9857,057,256,656,8 Medelåldern hos LRFs medlemmar ligger stadigt på ca 57 år, för kvinnor är den 55,5 år och för män 57,6 år. Sedan 2005 har medelåldern ökat med 2 år. Männen är i snitt ca 2 år äldre.

17 Sid 17 | Lantbrukarnas Riksförbund Åldersspridning – Medlemmar totalt 2013 Ökningen av antalet medlemmar ligger i gruppen 0 – 25 år (+468 st), men framförallt inom gruppen 66 år och äldre (+ 2.488 st). I grupperna 26 – 65 år innebär dock 2013 en minskning (-2.335st), med den största minskningen i gruppen 36 – 45 år (-985 st).

18 Sid 18 | Lantbrukarnas Riksförbund Åldersspridning Lantbruksmedlemmar 2013

19 Sid 19 | Lantbrukarnas Riksförbund Åldersspridning Landsbygdsmedlemmar 2013

20 Sid 20 | Lantbrukarnas Riksförbund Åldersspridning Personmedlemmar 2013

21 Sid 21 | Lantbrukarnas Riksförbund Åldersspridning – Nya medlemmar 2013

22 Sid 22 | Lantbrukarnas Riksförbund Antal betalande medlemmar under 36 år 2013 20132012201120102009200820072006 0-25 år9 9239 4558 9988 1387 6927 5717 5317 401 26-35 år11 32311 02010 78110 68210 80910 95211 11911 167 Sammanlagt21 24620 47519 77918 82018 50118 52318 65018 568 Antalet medlemmar i åldern 0–35 år, uppgick den 31 december 2013 till 21.246st, en ökning med 711st jämfört med året innan.

23 Sid 23 | Lantbrukarnas Riksförbund FÖRNYELSE OCH ANSLUTEN AREAL

24 Sid 24 | Lantbrukarnas Riksförbund Brukad areal 2003-2013

25 Sid 25 | Lantbrukarnas Riksförbund Brukad areal per region 2013

26 Sid 26 | Lantbrukarnas Riksförbund Anslutningsgrad – åker 2013

27 Sid 27 | Lantbrukarnas Riksförbund Anslutningsgrad – skog 2013

28 Sid 28 | Lantbrukarnas Riksförbund Anslutningsgrad åker och skog i %

29 Sid 29 | Lantbrukarnas Riksförbund Brukad skog i klasser (andel) per region 2013

30 Sid 30 | Lantbrukarnas Riksförbund Brukad skog i klasser (summa ha) per region 2013

31 Sid 31 | Lantbrukarnas Riksförbund Brukad åker i klasser (andel) per region 2013

32 Sid 32 | Lantbrukarnas Riksförbund Brukad åker i klasser (summa ha) per region 2013

33 Sid 33 | Lantbrukarnas Riksförbund Anslutningsgrad ägd åker och skog 2013

34 Sid 34 | Lantbrukarnas Riksförbund Förnyelsegrad 2013 *) Aktivt avslutade ej avlidna. Förnyelsegraden bland LRFs medlemmar är fortsatt hög, och den generella förnyelsegraden var vid årsskiftet 96,7%. Förnyelsegraden per region varierar mellan 95,0% och 97,6%.

35 Sid 35 | Lantbrukarnas Riksförbund Förnyelsegrad per medlemsålder Huvudmedlemmar *) Aktivt avslutade ej avlidna. Förnyelsegraden blad de nya medlemmarna har minskat med 7,4%enheter de senaste två åren. Förnyelsegraden 1-2 år har ökat med 5,2% enheter de senaste två åren.

36 Sid 36 | Lantbrukarnas Riksförbund Förnyelsegrad per medlemsålder - Familjemedlemmar *) Aktivt avslutade ej avlidna. Förnyelsegraden för familjemedlemmar är högre än för huvudmedlemmar primärt för de nyare medlemmarna.

37 Sid 37 | Lantbrukarnas Riksförbund Förnyelsegrad per region 2013

38 Sid 38 | Lantbrukarnas Riksförbund REKRYTERING OCH KOMMUNIKATION

39 Sid 39 | Lantbrukarnas Riksförbund Nya medlemmar per kategori och typ 2013 Medlemstyp:

40 Sid 40 | Lantbrukarnas Riksförbund Nya medlemmar per år - som har betalt medlemskap 2013 (dvs exkl fakturerad, ej betald)

41 Sid 41 | Lantbrukarnas Riksförbund Medlemsutveckling 2013

42 Sid 42 | Lantbrukarnas Riksförbund Medlemsutveckling – Förändring i antal 2013 Skåne Halland Sydost Jönköping Gotland Västra Götaland Östergötland Örebro Södermanland Mälardalen Värmland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

43 Sid 43 | Lantbrukarnas Riksförbund Vägen in (andel) Rekryteringskanal per region 2013

44 Sid 44 | Lantbrukarnas Riksförbund Vägen in (antal) Rekryteringskanal per region 2013

45 Sid 45 | Lantbrukarnas Riksförbund Avslutade medlemmar per region 2011-2013

46 Sid 46 | Lantbrukarnas Riksförbund Avslutade medlemmar 2013 Under 2012 avslutade 7.054 medlemmar sitt medlemskap i LRF varav 1.690 (22%) avled.

47 Sid 47 | Lantbrukarnas Riksförbund Medlemsutveckling – Index jämfört med 2012-12-31 2013-12-31 Skåne Halland Sydost Jönköping Gotland Västra Götaland Östergötland Örebro Södermanland Mälardalen Värmland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

48 Sid 48 | Lantbrukarnas Riksförbund Nya medlemmar per månad 2013

49 Sid 49 | Lantbrukarnas Riksförbund Andel epost adresser per region 2012-2013 Andelen Epost-adresser ökade från 33% till 35% under 2013


Ladda ner ppt "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF medlemmar Årsstatistik 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser