Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion för nyanställda Datacentralen / Åbo Akademi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion för nyanställda Datacentralen / Åbo Akademi"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion för nyanställda Datacentralen / Åbo Akademi http://www.abo.fi/personal/dcnyanstallda

2 Du får information om   Datacentralen – var och vad   Användarnamn, lösenord, lite om datasäkerhet   E-post   Kvoter, adresser, listor   ÅA:s PC-miljö   Arbets- och allmänna arbetsstationer   Allmänna skivområden (pchome, pcinst)   Uppkoppling till ÅA:s nät från privat dator   SparkNet, ADSL

3 Var finns vi?  Chemikum, Akademigatan 1, vån 1 – 3  F r.om. december ASA-huset, Fänriksgatan 3  Dejouren ”Oraklet”, 8:00 - 16:15, tel: 215 4777 e-post: oraklet@abo.fi  I webben på http://www.abo.fi/dc/

4 Datacentralen - vad gör vi  IT serviceenhet för Åbo Akademi  Koordinerar och utvecklar ÅA:s ICT  Erbjuder IT-resurser, kunskap och användarstöd för ÅA:s personal och studenter  Ansvarar för ÅA:s datanät och datasäkerhet  Underhåll av IT-utrustning och programvara (eget “labb”)  Sköter anskaffningar, rekommendationer

5 Användarstöd  Oraklet  Per e-post/telefon eller personligt besök  Ärendehantering (Request Tracker)  Guider i webben, tidningen ”DC-papperet”  DC tillhandahåller även närstöd och varje enhet har en egen närstödare. https://www.abo.fi/personal/narstod/  Varje enhet har en egen IT- kontaktperson som det lönar sig att kontakta i första hand.

6 Datoranvändning vid ÅA  Som anställd kan du utnyttja ÅA:s datorresurser, inklusive e-post  De flesta akademianställda har en egen PC till sitt förfogande.  Stöd för standardprogramvara som MsOffice, OpenOffice, Thunderbird mm  Användning fordrar att man ingår ett användaravtal och får ett personligt användarnamn

7 Användarnamn (UserId)  Fyll i en blankett och skicka till DC (underteckning av ämnesanvarig behövs i vissa fall) https://www.abo.fi/personal/anvandare/  Identifierar dig vid användning av Akademins datorsystem samt för en del nationella tjänster.  Personligt och unikt - får ej lånas ut  Gäller för akademins hela datormiljö  Är i kraft så länge du är anställd (eller studerar)

8 Personal/studerande   Personalen har större kvoter för e- post samt serverområden   Personalens utskrifter är gratis (undantag färgskrivaren)   Du kan kontrollera vilken din ”status” är samt ev. deadline för dina konton via http://www.abo.fi/dc/ välj Mininfo   Meddela ev. fel samt ändringar i DC:s information till useraccounts@abo.fi eller babo@abo.fi

9 Regler och datasäkerhet  Det åligger alla datoranvändare att beakta datasäkerheten  Bekanta dej med villkoren i användaravtalet!  Länkar till alla regler och lagar rörande datoranvändningen finns på DC:s webbsidor under Avtal, regler och blanketter  Finansministeriets guide: ”Datasäkerhet för användaren”

10 Lösenord  Välj ett bra lösenord och håll det hemligt! DC frågar aldrig efter det!  Lösenordet bör vara 8 tecken långt och innehålla bokstäver (ej åäö) samt siffror  Byts via webbsidan https://web.abo.fi/dc/password  Använd inte ditt ÅA-lösenord eller användarnamn i andra sammanhang.

11 E-post  fornamn.efternamn@abo.fi eller user@abo.fi eller user@abo.fi  Enklast läser man e-post med Webmail: http://www.abo.fi/mail  Även andra alternativ t.ex Thunderbird, Outlook  ÅA-användares e-postadresser hittas via ”Adressbok” i Webmail eller webbportalens ”Sök”   https://www.abo.fi/personal/epost

12 E-post till telefonen   Inkommande server: imap.abo.fi   Utgående server: smtpauth.abo.fi https://www.abo.fi/personal/konfigurerasmtpauth https://www.abo.fi/personal/mobiltelefoner

13 E-post-kvoten  Kvoten för din e-postlåda är 1 GB  Webmail/Thunderbird visar aktuell kvot  Överskriden kvot leder till att du inte kan ta emot e-post  Städa! Spara inte stora bilagor i e- postlådan. Kontrollera speciellt ”Sent”-mappen  Storleksbegränsning på bilagor som kan skickas är 8 MB

14 Spam och filtrering  Automatisk genomgång av e-posten för att hitta skräp-post (spam-poäng)  Sannolik skräp-post sorteras i en skild mapp som heter Spam och stryks efter 2 veckor  Ändring av spam-filter kan göras via http://www.abo.fi/mailtools/  Grålistning av Inkomna mail, dvs e- post från icke-ÅA adress tas inte först emot, utan först vid andra försöket

15 Säkerhetsaspekter, e-post  Automatisk vidarestyrning (forward) är inte tillåtet för personal  Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte säkert vet vad de är – virusrisk!!  Vi levererar inte alls exekverbara bilagor pga. virusrisken!  Akta er för ”phishing”-försök, svara inte, ge aldrig ut lösenord

16 Tjänste-e-post   Rekommenderas att en ”tjänsteadress” används då det är möjligt   T.ex. registrator@abo.fi   Kan läsas av flera personer vid behov, bra t.ex. i semestertider   Belastar ej den personliga e- postkvoten   Bättre arkiv än en personlig e- postlåda

17 Mailman för listor   Om du behöver skapa en e-post lista, kontakta listmaster@abo.fi   Mailman är ett verktyg för att administrera e-post listor   https://www.abo.fi/personal/mailman   Möjligheter att begränsa användningen av listan på olika sätt

18 Ledig?   ”Vacation”   Använd allmänna skivområden och delade e-postlådor   Vi får inte styra personlig post till en annan användare!   Ge inte ut ditt lösenord!

19 Akademins arbetsstationer  De flesta PC:n vid ÅA kör Windows  Kopplade till akademins datanät  Integrerade i akademins datormiljö  Med i Akademi-domänen, dvs användarnamnen är akademiallmänna  Med i akademins AntiVirus-domän  Utrustade med akademiallmän programvara  Alternativt kan även Linux användas.

20 Allmänna datorer  I ÅA:s utrymmen finns en del datorklasser och rum, samt enskilda datorer avsedda för allmänt bruk. Bokning via webben  Oberoende av placering avsedda för alla fakulteter  Datorerna får användas av studerande då det inte pågår undervisning i klasserna  Aktuell info på: https://www.abo.fi/personal/klasser/  Vid problem med klassmaskinerna, meddela Oraklet (oraklet@abo.fi)

21 Köpa program och datorer  För en del programpaket har ÅA licenser som även täcker personalens hemanvändning på egna datorer  Microsoft Office och Windows  Diverse olika programpaket:  Antivirusprogrammet från F-secure  Origin  Aktuell info i webben på: https://www.abo.fi/personal/anskaffningar

22 Windows hemområde  Personlig skivplats på server för alla windowsanvändare  Nås via ikonen HOME på desktopen  eller som H:\filnamn  Användare a-k på pchome1.abo.fi Användare l-z på pchome2.abo.fi  Direkt nåbar från alla PC:n i akademins nät (samt via VPN)  Även via sftp  kontakta pchome1.abo.fi / pchome2.abo.fi  För anställda är kvoten 600 MB  Backup av hemområdet varje natt

23 Linux hemområde  Automatiskt tillgängligt vid inloggning på Unix/Linux-datorer  /home/atonx/anvnamn  Nås även via sftp till login.abo.fi  Backup av hemområdet varje natt

24 Personligt webbområde  Används för personliga webbsidor : http://www.users.abo.fi/username  Tillgängligt som: \\web\anvnamn (unix: /wwwusers/anvnamn)  Enheternas sidor finns på ÅA:s web-portal editeras via ett publiceringsverktyg  Undervisningsmaterial bör finnas på ifrågavarande ämnes webbsidor (inte på de personliga)

25 Institutionsområden  Många ämnen har även ämnesgemensamma skivområden för lagring av gemensamt data  Ämnesområdet finns på DC:s (windows)server “pcinst” men administreras av ämnets IT- kontaktperson  Kontakt på DC: Jussi Laaksonen (jussi@abo.fi)

26 Scratch-område  En sk. scratch skiva finns tillgänglig från både Windows och Unix datorerna som: \\scratch\anvnamn (win) eller /scratch/anvnamn (unix)  Endast för temporär lagring av filer, ingen backup, inga kvoter

27 ÅA:s trådlösa datanät  I de flesta av ÅA:s byggnader i Åbo, Vasa och Jakobstad  I Åbo en del av SparkNet-samarbetet  SparkNet täcker även TY och TuKKK samt vissa av Åbo stads utrymmen (t.ex. stadsbiblioteket)  I Vasa är wlan-nätet en del av Wireless Mobile Vaasa, som täcker de lokala högskolorna  Info om trådlösa nätet på: https://www.abo.fi/personal/wireless

28 Internet hemifrån  ÅA kan bl.a. erbjuda fasta hemförbindelser åt studerande och anställda. (ADSL-högskoleavtal) se https://www.abo.fi/personal/internet  Vissa webbsidor och tjänster fungerar inte utifrån utan VPN-förbindelse. VPN- guide : https://www.abo.fi/personal/vpn  (Vanlig modemservice gratis för anställda (+ vanlig samtalsavgift))

29 Privata datorer i ÅA:s nät  Privata datorer kopplade till ÅA:s nät berörs också av ÅA:s regler för nätkopplade datorer!  En windows PC bör alltså vara med i akademins windows- respektive AntiVirusdomän.  En dator får inte utan särskilt tillstånd agera server i ÅA:s nät

30 Mera Information  Akademins webbsidor : http://www.abo.fi  DC:s sidor i webben: http://www.abo.fi/dc/ http://www.abo.fi/dc/  DC:s information för nyanställda https://www.abo.fi/personal/dcnyanstallda  Se även specialnumret av DC-Papperet med information för gulnäbbarna http://web.abo.fi/dc/dcpappren/dcp73.pdf  Personalutbildning med även IT-kurser https://www.abo.fi/personal/pu


Ladda ner ppt "Introduktion för nyanställda Datacentralen / Åbo Akademi"

Liknande presentationer


Google-annonser