Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion för nyanställda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion för nyanställda"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion för nyanställda
Datacentralen / Åbo Akademi

2 Du får information om Datacentralen – var och vad
Användarnamn, lösenord, lite om datasäkerhet E-post Kvoter, adresser, listor ÅA:s PC-miljö Arbets- och allmänna arbetsstationer Allmänna skivområden (pchome, pcinst) Uppkoppling till ÅA:s nät från privat dator SparkNet, ADSL

3 Var finns vi? Chemikum, Akademigatan 1, vån 1 – 3
Fr.om. december ASA-huset, Fänriksgatan 3 Dejouren ”Oraklet”, 8: :15, tel: e-post: I webben på

4 Datacentralen - vad gör vi
IT serviceenhet för Åbo Akademi Koordinerar och utvecklar ÅA:s ICT Erbjuder IT-resurser, kunskap och användarstöd för ÅA:s personal och studenter Ansvarar för ÅA:s datanät och datasäkerhet Underhåll av IT-utrustning och programvara (eget “labb”) Sköter anskaffningar, rekommendationer

5 Användarstöd Oraklet Per e-post/telefon eller personligt besök Ärendehantering (Request Tracker) Guider i webben, tidningen ”DC-papperet” DC tillhandahåller även närstöd och varje enhet har en egen närstödare. https://www.abo.fi/personal/narstod/ Varje enhet har en egen IT-kontaktperson som det lönar sig att kontakta i första hand.

6 Datoranvändning vid ÅA
Som anställd kan du utnyttja ÅA:s datorresurser, inklusive e-post De flesta akademianställda har en egen PC till sitt förfogande. Stöd för standardprogramvara som MsOffice, OpenOffice, Thunderbird mm Användning fordrar att man ingår ett användaravtal och får ett personligt användarnamn

7 Användarnamn (UserId)
Fyll i en blankett och skicka till DC (underteckning av ämnesanvarig behövs i vissa fall) https://www.abo.fi/personal/anvandare/ Identifierar dig vid användning av Akademins datorsystem samt för en del nationella tjänster. Personligt och unikt - får ej lånas ut Gäller för akademins hela datormiljö Är i kraft så länge du är anställd (eller studerar)

8 Personal/studerande Personalen har större kvoter för e-post samt serverområden Personalens utskrifter är gratis (undantag färgskrivaren) Du kan kontrollera vilken din ”status” är samt ev. deadline för dina konton via välj Mininfo Meddela ev. fel samt ändringar i DC:s information till eller

9 Regler och datasäkerhet
Det åligger alla datoranvändare att beakta datasäkerheten Bekanta dej med villkoren i användaravtalet! Länkar till alla regler och lagar rörande datoranvändningen finns på DC:s webbsidor under Avtal, regler och blanketter Finansministeriets guide: ”Datasäkerhet för användaren”

10 Lösenord Välj ett bra lösenord och håll det hemligt! DC frågar aldrig efter det! Lösenordet bör vara 8 tecken långt och innehålla bokstäver (ej åäö) samt siffror Byts via webbsidan https://web.abo.fi/dc/password Använd inte ditt ÅA-lösenord eller användarnamn i andra sammanhang.

11 E-post fornamn.efternamn@abo.fi eller user@abo.fi
Enklast läser man e-post med Webmail: Även andra alternativ t.ex Thunderbird, Outlook ÅA-användares e-postadresser hittas via ”Adressbok” i Webmail eller webbportalens ”Sök” https://www.abo.fi/personal/epost

12 E-post till telefonen Inkommande server: imap.abo.fi
Utgående server: smtpauth.abo.fi https://www.abo.fi/personal/konfigurerasmtpauth https://www.abo.fi/personal/mobiltelefoner

13 E-post-kvoten Kvoten för din e-postlåda är 1 GB
Webmail/Thunderbird visar aktuell kvot Överskriden kvot leder till att du inte kan ta emot e-post Städa! Spara inte stora bilagor i e-postlådan. Kontrollera speciellt ”Sent”-mappen Storleksbegränsning på bilagor som kan skickas är 8 MB

14 Spam och filtrering Automatisk genomgång av e-posten för att hitta skräp-post (spam-poäng) Sannolik skräp-post sorteras i en skild mapp som heter Spam och stryks efter 2 veckor Ändring av spam-filter kan göras via Grålistning av Inkomna mail, dvs e-post från icke-ÅA adress tas inte först emot, utan först vid andra försöket

15 Säkerhetsaspekter, e-post
Automatisk vidarestyrning (forward) är inte tillåtet för personal Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte säkert vet vad de är – virusrisk!! Vi levererar inte alls exekverbara bilagor pga. virusrisken! Akta er för ”phishing”-försök, svara inte, ge aldrig ut lösenord

16 Tjänste-e-post Rekommenderas att en ”tjänsteadress” används då det är möjligt T.ex. Kan läsas av flera personer vid behov, bra t.ex. i semestertider Belastar ej den personliga e-postkvoten Bättre arkiv än en personlig e-postlåda

17 Mailman för listor Om du behöver skapa en e-post lista, kontakta Mailman är ett verktyg för att administrera e-post listor https://www.abo.fi/personal/mailman Möjligheter att begränsa användningen av listan på olika sätt

18 Ledig? ”Vacation” Använd allmänna skivområden och delade e-postlådor
Vi får inte styra personlig post till en annan användare! Ge inte ut ditt lösenord!

19 Akademins arbetsstationer
De flesta PC:n vid ÅA kör Windows Kopplade till akademins datanät Integrerade i akademins datormiljö Med i Akademi-domänen, dvs användarnamnen är akademiallmänna Med i akademins AntiVirus-domän Utrustade med akademiallmän programvara Alternativt kan även Linux användas.

20 Allmänna datorer I ÅA:s utrymmen finns en del datorklasser och rum, samt enskilda datorer avsedda för allmänt bruk. Bokning via webben Oberoende av placering avsedda för alla fakulteter Datorerna får användas av studerande då det inte pågår undervisning i klasserna Aktuell info på: https://www.abo.fi/personal/klasser/ Vid problem med klassmaskinerna, meddela Oraklet

21 Köpa program och datorer
För en del programpaket har ÅA licenser som även täcker personalens hemanvändning på egna datorer Microsoft Office och Windows Diverse olika programpaket: Antivirusprogrammet från F-secure Origin Aktuell info i webben på: https://www.abo.fi/personal/anskaffningar

22 Windows hemområde Personlig skivplats på server för alla windowsanvändare Nås via ikonen HOME på desktopen eller som H:\filnamn Användare a-k på pchome1.abo.fi Användare l-z på pchome2.abo.fi Direkt nåbar från alla PC:n i akademins nät (samt via VPN) Även via sftp kontakta pchome1.abo.fi / pchome2.abo.fi För anställda är kvoten 600 MB Backup av hemområdet varje natt

23 Linux hemområde Automatiskt tillgängligt vid inloggning på Unix/Linux-datorer /home/atonx/anvnamn Nås även via sftp till login.abo.fi Backup av hemområdet varje natt

24 Personligt webbområde
Används för personliga webbsidor : Tillgängligt som: \\web\anvnamn (unix: /wwwusers/anvnamn) Enheternas sidor finns på ÅA:s web-portal editeras via ett publiceringsverktyg Undervisningsmaterial bör finnas på ifrågavarande ämnes webbsidor (inte på de personliga)

25 Institutionsområden Många ämnen har även ämnesgemensamma skivområden för lagring av gemensamt data Ämnesområdet finns på DC:s (windows)server “pcinst” men administreras av ämnets IT-kontaktperson Kontakt på DC: Jussi Laaksonen

26 Scratch-område En sk. scratch skiva finns tillgänglig från både Windows och Unix datorerna som: \\scratch\anvnamn (win) eller /scratch/anvnamn (unix) Endast för temporär lagring av filer, ingen backup, inga kvoter

27 ÅA:s trådlösa datanät I de flesta av ÅA:s byggnader i Åbo, Vasa och Jakobstad I Åbo en del av SparkNet-samarbetet SparkNet täcker även TY och TuKKK samt vissa av Åbo stads utrymmen (t.ex. stadsbiblioteket) I Vasa är wlan-nätet en del av Wireless Mobile Vaasa, som täcker de lokala högskolorna Info om trådlösa nätet på: https://www.abo.fi/personal/wireless

28 Internet hemifrån ÅA kan bl.a. erbjuda fasta hemförbindelser åt studerande och anställda. (ADSL-högskoleavtal) se https://www.abo.fi/personal/internet Vissa webbsidor och tjänster fungerar inte utifrån utan VPN-förbindelse. VPN-guide : https://www.abo.fi/personal/vpn (Vanlig modemservice gratis för anställda (+ vanlig samtalsavgift))

29 Privata datorer i ÅA:s nät
Privata datorer kopplade till ÅA:s nät berörs också av ÅA:s regler för nätkopplade datorer! En windows PC bör alltså vara med i akademins windows- respektive AntiVirusdomän. En dator får inte utan särskilt tillstånd agera server i ÅA:s nät

30 Mera Information Akademins webbsidor : http://www.abo.fi
DC:s sidor i webben: DC:s information för nyanställda https://www.abo.fi/personal/dcnyanstallda Se även specialnumret av DC-Papperet med information för gulnäbbarna Personalutbildning med även IT-kurser https://www.abo.fi/personal/pu


Ladda ner ppt "Introduktion för nyanställda"

Liknande presentationer


Google-annonser