Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅAs datormiljö Jan Wennström Datacentralen / Åbo Akademi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅAs datormiljö Jan Wennström Datacentralen / Åbo Akademi"— Presentationens avskrift:

1 ÅAs datormiljö Jan Wennström janne@abo.fi Datacentralen / Åbo Akademi http://www.abo.fi/dc/guides/intro/

2 Vad gör vi?  Serviceenhet inom ÅA: Erbjuder IT- resurser, kunskap och handledning till ÅA:s institutioner  Koordinerar och utvecklar ÅA:s IT och datakommunikation  Ansvarar för datanätet och datasäkerheten  Underhåll av IT-utrustning och basprogramvara (eget “labb”)  Samordnar anskaffningar och sammanställer rekommendationslistor

3 Var finns vi?  Datacentralen i Åbo: ASA-huset, B-flygeln, första våningen  Datacentralen i Vasa: Academill (Kvarnen)  I webben på: http://www.abo.fi/dc http://www.abo.fi/dc  Dejourtelefon (i Åbo): 215 4777  e-mail: oraklet@abo.fi  Dejouren Oraklet öppen 8:00 –16:30

4 Datoranvändning vid ÅA  Som studerande vid ÅA har du möjlighet att utnyttja akademins datorresurser, inklusive e-post  Användaravtal med DC  Du får ett användarnamn och kan använda akademins datorer  Användningen bör vara relaterad till studierna och regleras av användaravtalet  Guider: http://www.abo.fi/dc/guides http://www.abo.fi/dc/guides

5 Hämta ditt användarnamn och det första lösenordet  Nya studerande bör personligen hämta sitt ÅA-användarnamn från Datacentralen  Ta med dig:  ID-bevis och  Kvitto över erlagd terminsavgift eller Antennakortet

6 Användarnamnet  !!! Unikt, personligt, får ej lånas ut !!!  Identifierar dig vid kontakt till Akademins datorsystem, bl.a.:  allmänna PC:s (Windows/Linux/Solaris)  e-postsystemet  datanätet (wlan, modem)  nätkurser  användning på distans (ex. VPN) etc.  I kraft så länge du är:  närvaroanmäld eller  frånvaroanmäld med giltig orsak

7 Lösenordet  !! Välj ett bra lösenord och håll det hemligt !!  Skall vara (minst) 8 tecken långt och innehålla:  bokstäver (ej åäö) samt  siffror  Byts via webbsidan https://www.abo.fi/dc/password https://www.abo.fi/dc/password  Använd inte ditt ÅA- användarnamn/lösenord i andra sammanhang.

8 Regler och datasäkerhet  Det åligger alla datoranvändare att beakta datasäkerheten  Bekanta dig med villkoren i användaravtalet!  Länkar till alla regler och lagar rörande datoranvändningen finns på http://www.abo.fi/dc/security http://www.abo.fi/dc/security

9 E-post  fornamn.efternamn@abo.fi eller username@abo.fi fornamn.efternamn@abo.fi username@abo.fi fornamn.efternamn@abo.fi username@abo.fi  Enklast läser man e-post via Webmail: https://webmail.abo.fi/  Också t.ex Mozilla/ Thunderbird  E-postadresser inom ÅA:  Adressbok i Webmail eller  http://www.abo.fi/search http://www.abo.fi/search  Enkel kalenderfunktion i webmail

10

11

12 E-post-kvoten  Kvoten för din e-postlåda är 50 MB  Kontrollera fyllnadsgraden via: http://www.abo.fi/mailtools/ http://www.abo.fi/mailtools/  Ifall kvoten överskrids:  du inte kan ta emot ny e-post!  Städa! Spara inte stora bilagor i e- postlådan. Kontrollera speciellt ”Sent”-mappen

13

14 Spam och filtrering  Centralt system som identifierar en del av skräp-posten och ger breven ”spam-poäng”  Alla nya användare får automatiskt ett filter som sorterar sannolik skräp-post i en skild Spam-mapp  2 veckor gamla meddelanden stryks (strax) automatiskt från Spam- mappen  Ändring och tillägg av filter kan göras via http://www.abo.fi/mailtools/ http://www.abo.fi/mailtools/

15 Grålistning  Används för att motarbeta spam- och virus-e-post  E-post kollas angående tripletten:  Avsändare (e-mail adressen)  Mottagare (e-mail adressen)  Avsändande e-post server  Första gången du får e-post från en viss icke-ÅA adress tas det inte emot med det samma. MEN...

16 Grålistning ...en riktig och vettig e-postserver sänder brevet pånytt:  Leverans!  Mail som matchar tripletten sänds utan fördröjning igenom i fortsättningen! (~1mån i minnet)  Fördel: största delen av spam och virus-e-post stoppas direkt  Nackdel: fördröjning vid första försöket, ev. ingen e-post alls från dåligt konfigurerade e-postservrar

17 Virus  Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte säkert vet vad de är – virusrisk!!  Vi levererar inte alls exekverbara bilagor pga. virusrisken!  Se till att din egen dator har ett fungerade virusskydd. F-Secure antivirusprogram får du gratis från https://www.abo.fi/dc/program https://www.abo.fi/dc/program

18 Vidarestyrning av e-post  Ifall du vill ha automatisk vidarestyrning av din e-post till en annan adress, kontakta Oraklet  Använd helst din ÅA e-postadress vid kontakt inom Akademin. T.ex. studieutdrag från http://www.abo.fi/dc/minsture sänds endast till ÅA-adresser http://www.abo.fi/dc/minsture

19 Allmänna datorklasser  Avsedda för alla studenter från alla fakulteter oberoende av placering  Fri användning då det inte pågår undervisning i klasserna  Främst avsedda för studiearbete  Aktuell info på (softa, utrustning): http://www.abo.fi/dc/pc/pcklasser/  Vid problem med klassmaskinerna, meddela Oraklet (oraklet@abo.fi) !! oraklet@abo.fi

20 Windows-klasser och –rum  Axelia, 1:sta våningen  ASA B flygeln, 1:sta våningen  Hanken, 3:dje våningen  Aeon klassen i Gripen  ICT-huset, 3:dje våningen  Arken + Institutionernas egen utrustning

21 Allmänna Linux-klasser och -rum  Axelia, 3:dje våningen  ICT huset, 3:dje våningen (inf.beh.) + Institutionernas egen utrustning

22 Övrig utrustning  I Oraklets rum (ASA, Datacentralen)  CD- och DVD-brännare  Färglaserskrivare (vivid)  Scanners (papper, film)  I Galleriet (ASA, rummet bakom Café Fänriken):  Scanners (papper, film)  Windows-maskiner

23 Internet hemifrån  Direkt koppling till ÅA:s nät från:  Tavasthem och Domus  Studentbyn  Ansökningsblanketter samt information finns på: http://www.abo.fi/dc/net/ http://www.abo.fi/dc/net/  Studentbynätet sköts av Turun Yliopisto  För anslutning bör pappersblanketten returneras till DC (Oraklet)

24 Internet hemifrån  ADSL fast linje, högskoleavtal ger bättre tillgång till ÅA:s tjänster, ofta billigare  Alla ansökningar görs via webb- blanketter.  Ansökningsblanketter samt information om de olika alternativen finns på: http://www.abo.fi/dc/net/ http://www.abo.fi/dc/net/  Vanlig modemservice gratis för studerande (+ vanlig samtalsavgift), inget extra avtal krävs

25 ÅA:s trådlösa datanät  Trådlöst datanät (wlan) finns i de flesta av ÅA:s byggnader i Åbo, Vasa och Jakobstad  I Åbo är ÅA:s wlan-nät en del av SparkNet  SparkNet täcker även TY och TuKKK samt vissa av Åbo stads utrymmen (t.ex. stadsbiblioteket & gästhamnen)  I Vasa är ÅA:s wlan-nät en del av Wireless Mobile Vaasa, som täcker de lokala högskolorna

26 ÅA:s trådlösa datanät  Info med täckningskarta finns på: http://www.abo.fi/dc/net/wlan/ http://www.abo.fi/dc/net/wlan/  Uppkoppling mot SparkNet kräver  ÅA (eller TY) användarnamn/lösenord  WLAN-kort  Ifall datorn saknar WLAN-kort finns SparkNet vägguttag i:  I ÅA:s bibliotek och  Axelia

27 SparkNet uppkoppling  Välj WLAN nätverk med SSID: Spark (eller Spark-abo)  Öppna websidan: http://www.abo.fi  Välj provider: Åbo Akademi  Logga in med: username@abo.fi  OBS! Första gången du tar kontakt:  Välj organisation: Åbo Akademi  Stäng webbläsaren och vänta ett tag  Öppna webbläsaren igen Endel datorer kan behöva en omstart

28 Privata datorer i ÅA:s nät  Ifall du har en privat dator kopplad till ÅA:s nät, så berörs den av ÅA:s regler för nätkopplade datorer!  Virusskydda din dator!  Datorn skall regelbundet säkerhetslappas (patchas)  Datorn får inte agera server  Observera upphovsmannarätten för musik/film etc.

29 Virtual Private Network (VPN)  VPN erbjuder en säker, krypterad förbindelse till ÅA:s nät  Använd ifall du använder t.ex.  kommersiell ADSL förbindelse eller  SparkNet  Tillåter åtkomst till vissa tjänster, t.ex. printning och hemområden, utifrån (ex. SparkNet)...

30 Virtual Private Network (VPN) ...d.v.s sitt i korridoren och printa till närmaste printer.  Endel webbsidor är oåtkomliga från datorer utanför ÅA:s nät. (t.ex. vissa ordböcker)  VPN guide för Windows finns på: http://www.abo.fi/dc/net/vpn http://www.abo.fi/dc/net/vpn

31 Windows hemområde  Personligt skivutrymme för alla windowsanvändare  användarnamn som börjar på a-k använder pchome1, övriga pchome2  \\pchome1\pchome1\anvnamn\filnamn  H:\filnamn  Direkt nåbart från alla Windows datorer i ÅA:s nät  Även via sftp  kontakta pchome1.abo.fi eller pchome2.abo.fi  För studerande är kvoten 100 MB

32 Unix hemområde  /home/atonX/user  Används tillsvidare för filer som hör ihop med ens egna webbsida (i katalogen www)  Tillgängligt från akademins Unix- och Linux-datorer samt via sftp (aton.abo.fi eller tuxedo.abo.fi)  www området kan mappas som \\www\user från Windows  Kvot 100 MB för studerande

33 Home sweet home..  Backup av hemområdena varje natt  Hemområdet är till för studiearbete  Endel ”profilinformation” sparas på hemområdet, t.ex. för Windows samt vissa program  DC kan städa bort ”oviktiga” filer (ex. *.mp3, *.avi) ifall skivorna blir fulla

34 Avgifter  För studerande är användningen av Akademins datorresurser för studiearbete kostnadsfri  Kommersiell användning kräver separat avtal

35 Scratch  En sk. scratch skiva finns tillgänglig från både Windows och Unix datorerna enligt:  Windows: \\scratch\username  Unix: /scratch/username  Endast för temporär lagring av filer, ingen backup, inga kvoter. Vid behov strykning utan pardon.

36 Printning  Studerande har en gratiskvot för printning och sidpris:  180 sidor/3 mån gratis  därefter 3.3 cent/sida (25 cent/färgsida)  Ev. räkning skickas som e-post  Kolla hur mycket du printat: http://www.abo.fi/dc/print

37 Köpa program och datorer  ÅA har för vissa program licenser som täcker också studerandes hemdatorer:  F-Secure Client Security (Antivirus)  SSH  Microsofts program kan studerande köpa förmånligt från flera PC-affärer samt bokhandlar mot uppvisande av studieintyg  Endel datorbutiker beviljar student- rabatter

38 IT-verktygslådan  Fortbildningscentralen ordnar kurser som är:  Inriktade på användning av IT och avsedda för studerande  Gratis för studenter  Finns även möjlighet att ta ett europeiskt datakörkort (ECDL) mot en smärre kostnad.  Mera information på FC:s sidor: http://www.abo.fi/fc/

39 Virtuell kursverksamhet  Finlands virtuella universitet ger möjligheter att delta i virtuella kurser vid andra finska universitet, se http://www.virtuaaliyliopisto.fi/ http://www.virtuaaliyliopisto.fi/  Akademins virtuella kursutbud samordnas av  Lärcentret i Åbo http://www.abo.fi/lc/ http://www.abo.fi/lc/  Lärocentret i Vasa http://larocenter.tritonia.fi/ http://larocenter.tritonia.fi/  Blackboard och Moodle viktigaste plattformarna för virtuella kurser vid Åbo Akademi

40 Information på nätet  Akademins webbsidor : http://www.abo.fi http://www.abo.fi  DC:s sidor i webben: http://www.abo.fi/dc http://www.abo.fi/dc  Index över guiderna: http://www.abo.fi/dc/guides http://www.abo.fi/dc/guides  DC:s sida för gulnäbbar: http://www.abo.fi/dc/guides/intro där även denna presentation finns http://www.abo.fi/dc/guides/intro  Ett webb-baserat diskussionsforum finns på http://www.abo.fi/forum http://www.abo.fi/forum


Ladda ner ppt "ÅAs datormiljö Jan Wennström Datacentralen / Åbo Akademi"

Liknande presentationer


Google-annonser