Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Datacentralens information för nya studerande Uppdaterad 20.8.2013 (Datacentralen > Gäster och användaravtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Datacentralens information för nya studerande Uppdaterad 20.8.2013 (Datacentralen > Gäster och användaravtal."— Presentationens avskrift:

1 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Datacentralens information för nya studerande Uppdaterad 20.8.2013 (Datacentralen > Gäster och användaravtal > Information för nya studerande)

2 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2 Information på nätet  Datacentralens information i webbportalen, välj Stödenheter > Datacentralen  Under Gäster och användaravtal > Information för nya studerande finns även länk till denna presentation

3 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Var hitta mera info?

4 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4 Vad gör DC?  Serviceenhet, erbjuder akademins enheter IT- resurser, -kunskap och -handledning  Koordinerar och utvecklar akademins IT och datakommunikation  Ansvarar för akademins datanät och datasäkerhet  Underhåller IT-utrustning och basprogramvara  Samordnar IT-anskaffningar och sammanställer rekommendationslistor

5 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5 Var finns Datacentralen?  ASA-huset i Åbo  Academill i Vasa  Allegro i J:stad  Webben: http://www.abo.fi/dc/

6 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6 IT-helpdesk, Oraklet  IT-hjälp för personal och studenter –”Oraklet” finns i Asa B, vån 1, Åbo –Datacentralens HelpDesk i Academill, Vasa  Öppet vardagar 8:15 – 16:00  E-post: oraklet@abo.fioraklet@abo.fi  Webben: https://web.abo.fi/dc/error/https://web.abo.fi/dc/error/  Dejourtelefon: 02-2154777  Ärendehanteringssystem (RequestTracker, RT)

7 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

8 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo8 IT-resurser för studerande  Du gör ett användaravtal med DC  Du får personligt användarnamn, lösenord samt en e-postadress  Du får tillgång till akademins IT-resurser, bl.a. datorerna i datorklasserna, skrivare, internt material på webbportalen, MinPlan, akademins e-postsystem och nätkurser  Användningen bör vara relaterad till studierna och regleras av användaravtalet

9 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo9 Avgifter  För studerande är användning av akademins IT-resurser för studiearbete kostnadsfri  Undantag: –pappersutskrifter! –kommersiell användning kräver separat avtal

10 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo10 Utskrifter  Studerande har en gratiskvot för printning som är 6 eur / 3 mån, vilket motsvarar ca 180 svartvita sidor. Därefter kostar det –3,3 cent/sida (sv) –25 cent/sida (färg)  Se Datacentralen > Tjänster och verktyg > Utskrifter för info och kontroll av vad du har printat och begäran om återbetalning  Eventuell räkning skickas som e-post

11 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo11 Var lösa ut användarnamnet?  I samband med inskrivningen i Gripen  I Oraklet eller Datacentralens HelpDesk –Du bör visa upp ett ID-bevis  Du kan också underteckna avtalet och lösa ut användarnamnet på webben https://selfservice.abo.fi

12 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo12 Användarnamnet  Unikt, personligt, ändras inte!  Identifierar dig vid kontakt till akademins system, bl.a. –e-postsystemet, webbportalen –nätkurser i Moodle, MinPlan –allmänna PC:s, datanätet, skrivare  Användarnamnet är i kraft så länge du är terminsanmäld (när- eller frånvaro)

13  Ditt användarnamn är också giltigt för de tjänster som är anslutna till de finska högskolornas ”ID federation” HAKA  Välj först Åbo Akademi i listan över högskolor och logga sedan in med ditt vanliga akademianvändarnamn/lösenord  Exempel på tjänster: biblioteksportalen Nelli, e-lärandeplattformer (Moodle) 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo13

14 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo14 Lösenordet är viktigt!  Välj ett bra lösenord och se till att ingen annan får tag i det  Ge aldrig ut ditt lösenord åt någon annan, inte ens åt Datacentralen –Vi frågar aldrig efter ditt lösenord, svara aldrig på e-post eller telefonsamtal från sk. nätfiskare –Akta dej för falska webbsidor som kan användas för att samla in lösenord, kontrollera sidans riktiga adress  Använd inte ditt akademianvändarnamn/lösenord i andra sammanhang, t.ex. Facebook

15 Lösenord  DC kontrollerar kvaliteten av användarnas lösenord med jämna mellanrum  Ett lösenord som kommit i orätta händer kan ställa till med stor skada för hela akademin 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo15

16 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo16 Akta dig för nätfiske!  Kontrollera alltid adressfältet i webbläsaren liksom också vart en länk pekar innan du klickar!  Nätfiske utförs av skurkar bl.a. via: –E-post Uppdatering av webbpostsystemet Också på svenska och på gott språkOckså på svenskaoch på gott språk –Webbsidor/-blanketter På finska –Telefonsamtal

17 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo17 Byta lösenord  Lösenordet byts via webbsidan https://selfservice.abo.fi  Lösenordet (”password”/”passphrase”) bör vara minst 8 tecken långt men välj gärna minst 12  Rekommenderas innehålla både bokstäver, siffror och specialtecken. Vissa tecken godkänns inte, t.ex. åäö –Stora och små bokstäver får gärna blandas –Lösenordet skall inte vara ett ord/namn eller ens delar av ett sådant

18 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo18 Regler och informationssäkerhet  Alla användare bör beakta datasäkerheten!  Bekanta dig med villkoren i användaravtalet. Avtalet hittar du här: Datacentralen> Gäster och användaravtal > Användaravtal och blanketter  Tips för datasäkerhet, både på ÅA och hemma samt regler och lagar rörande datoranvändningen: Datacentralen > Informationssäkerhet

19 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo19 Mininfo – info om just Dig  Du kan kontrollera vilken information Datacentralen har om dig och ditt användarkonto via Datacentralen > Tjänster och verktyg > MinInfo –minsture (studieutdrag) –minperson (personuppgifterna i Sture) –minmaskin (information om datorn du sitter vid) –Datacentralens användarregister (användarkonton, kvoter, giltighetstid), se även SelfService.  Vid fel information i användarregistret, meddela Oraklet

20 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo20 https://selfservice.abo.fi  Via tjänsten SelfService kan du bl.a: –Koppla på automatisk vidarestyrning av din e-post till en annan adress –Ställa in frånvaromeddelande för e-posten –Byta lösenord –Kontrollera information om dina konton Om du har glömt lösenordet kan du logga in till SelfService med dina nätbankskoder och själv sätta ett nytt lösenord!

21 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo21 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Var hitta mera info?

22 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo22 E-post  Din adress är vanligen fornamn.efternamn@abo.fi –username@abo.fi duger också som adress  Enklast läser du e-post med ”Horde webmail”, som finns på adressen https://www.abo.fi/mail  Du kan också använda Thunderbird, Outlook, e- post på telefonen eller annat e-postprogram som stöder krypterad IMAP, d.v.s. IMAPS  Akademins e-postadresser finns i en allmän adressbok, nås t.ex. från ”adressbok” i webmail samt via webbportalens sökfunktion

23 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo23 Kvoter för e-post  Kvoten för din e-postlåda är 500 MB  Webmail visar hur mycket du har använt och varnar om kvoten håller på att överskridas  Ifall kvoten överskrids kan du inte ta emot ny e-post!  Städa bort stora bilagor, kontrollera speciellt mappen Sent

24 Funet FileSender för datafiler  Observera storleksbegränsningen för e- postmeddelanden och -listor!  Om du skickar större (eller mindre) filer, använd Funets FileSender-tjänst! –Också mottagning av filer via ”voucher” –Kvittering Nås via: https://filesender.funet.fi/ 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo24

25 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo25 Spam och filtrering  Centralt system som identifierar (en del av) skräp-posten och ger breven ”spam-poäng”  Första gången någon skickar ett e-postmeddelande utifrån kan det fördröjas  Nya användare får ett spamfilter som markerar sannolik skräp-post  Frågor och rapporter om problem med spamfiltrering kan rapporteras till Oraklet

26 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo26 E-post och virus  Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte vet vad de innehåller – virusrisk!  Akademis e-postsystem levererar inte alls exekverbara bilagor p.g.a. virusrisken  Se till att din egen dator har fungerande virusskydd!  F-Secures antivirusprogram kan du ladda ner från https://web.abo.fi/dc/program

27 Vidarestyrning av e-post Att tänka på:  Använd helst din akademiadress vid kontakt inom akademin, vid kursanmälningar etc.  Information från akademin skickas alltid till din abo.fi adress 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo27

28 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo28 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Var hitta mera info?

29 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo29 Allmänna datorutrymmen  De allmänna datorklasserna –är avsedda för alla studerande från alla institutioner oberoende av placering –får användas fritt då undervisning inte pågår i klassen –är avsedda främst för studiearbete  Aktuell info om utrustning och programvara: Datacentralen > IT i undervisningsutrymmen  Felmeddelande: https://web.abo.fi/dc/error/https://web.abo.fi/dc/error/

30 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo30 Windowsklasser och -rum  I Åbo –Arken, vån. 1 (Arkens datorsal) –ASA B, vån. 1 (Stansen och Galvani) –Axelia, vån. 1 (Axelias datorklass och -rum) –Biocity, vån. 1 (Biocitys bibliotek) –Hanken, vån. 2 (Hanken-klassen)

31 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo31 Linuxrum  ICT huset, vån. 3 (Pingvinfarmen) Windows-terminalklienter  ICT huset, vån. 1 (Biblioteket) Därtill har enheterna egna......klasser, kundmaskiner, korridorsmaskiner...

32 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo32 Övrig utrustning  Skrivare –I eller i den omedelbara närheten av varje klass/rum  Färgskrivare (storlek A4/A3) –Aulan i ASA B, utanför Oraklet  Utrustning och program för AV- och multimediaprojekt –Scanning, video-/ljudkapning och -editering och överflytning av material från diktafon (LC lånar) –Fråga Oraklet/Lärcentret om placeringen

33 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo33 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Var hitta mera info?

34 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo34 Hemområde  Personlig skivplats på akademins server –Mapparna My Documents och Desktop (Windows) –programinställningar  Säkerhetskopieras regelbundet –Möjlighet att få tillbaka filer som förstörts eller du raderat av misstag  Tidigare versioner genom att högerklicka: Välj Properties och Previous versions

35 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo35 Windows hemområde  Direkt nåbart som H:\ från akademins windowsdatorer –Som \\pchome1.abo.fi\pchome1\username alt. \\pchome2.abo.fi\pchome2\username från en dator kopplad till akademins nät via VPN.  Kvoten är 1 GB

36 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo36 Unix hemområde  För de som använder Linuxdatorerna –tillgängligt från alla linuxdatorer i akademins nät som \\home\atonX\username –också via sftp till login.abo.fi  Alla har inte detta, men fås på begäran (kontakta Oraklet)! –Automatiskt för IT, KT, Nat.vet. –Kvoten är 1 GB

37 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo37 Personligt webbområde  Används för att lagra filer som hör till en personlig webbsida på adressen http://www.users.abo.fi/fornamn.efternamn alt. http://www.users.abo.fi/username  Kvoten är 600 MB  Åtkomst från en Windows-dator i ÅAs nät som \\web.abo.fi\username  Från en Linux-dator i ÅAs nät eller sftp som /wwwusers/username  För ibruktagning, se Datacentralen > Datalagring och skivutrymme > Webbområde

38 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo38 Scratch  En sk. scratchskiva finns tillgänglig som \\scratch.abo.fi\scratch\username (windows) resp. /scratch/username (linux)  Endast för temporär lagring av filer, ingen säkerhetskopiering, inga kvoter.  Vid behov raderar DC filer utan pardon.

39 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo39 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Var hitta mera info?

40 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo40 Internet från studentbostäder  Ansökningsblanketter och info i portalen på Datacentralen > Datanät och telefoni –Akademins nät i Domus och Tavasthem –Studentbynätet Ansökan om anslutning sker i samband med hyresavtalet Info på http://www.yok.utu.fi/

41 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo41 Trådlöst datanät (WLAN)  Trådlöst nät finns i de flesta av akademins byggnader i Åbo, Vasa och J:stad –I Åbo: eduroam (primärt) och SparkNet Näten täcker även Turun Yliopistos campus samt (SparkNet) vissa av Åbo stads utrymmen, t.ex. stadsbiblioteket –I Vasa är nätet Wireless Mobile Vaasa som täcker de lokala högskolorna  Info med täckningskarta finns på portalen, välj Datacentralen > Datanät och telefoni

42 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo42 eduroam  Uppkoppling kräver ÅA användarnamn –SSID: eduroam –Logga in med username@abo.fi  Finns också vid andra universitet i Finland och övriga länder  Använd VPN för tillgång till ÅA-resurser –printning –nätskivor

43 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo43 SparkNet  Uppkoppling kräver ÅA eller en annan SparkNet samarbetspartners användarnamn –SSID: Spark eller Spark-abo –Öppna vilken webbsida som helst –Logga in med username@abo.fi eller öppna en VPN förbindelse.  Använd VPN för tillgång till ÅA resurser  Finns även OpenSpark (WiFi user community)  ”Kabel-Spark” i ÅAs huvudbibliotek och Axelia

44 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo44 Virtual Private Network (VPN)  VPN erbjuder en säker krypterad förbindelse till akademins nät då du nätkopplar din dator/tablet/telefon/...  VPN krävs för att vissa tjänster såsom utskrifter, hemområden, åtkomst till en del databaser m.m. skall fungera ifall datorn inte är i akademins fasta datanät  VPN guider finns i portalen, välj Datacentralen > Datanät och telefoni

45 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo45 Privata datorer i akademins nät  Datorn berörs av akademins regler för nätkopplade datorer!  Virusskydda din dator! Se till att den har aktuella säkerhetsuppdateringar!  Datorn får inte agera (tex. webb-/fil-)server i akademins nät  Observera upphovsmannarätten för musik/film etc.

46 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo46 Ladda ner och köpa program  För vissa program har akademin licenser som täcker också studerandes privata datorer, t.ex. F-Secure Client Security (antivirus), andra kan köpas förmånligt  Se aktuell information och listor över program på portalen, välj Datacentralen > Anskaffningar och licenser > Program och licenser  OBS! Inloggning till webbportalen krävs!

47 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo47 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Datorklasser och annan utrustning  Privata datorer: Internet från studentbostäder, trådlöst nät, VPN  Hemområden och säkerhetskopiering  Var hitta mera info?

48 22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo48 Information på nätet  Datacentralens information i webbportalen, välj Stödenheter > Datacentralen  Under Gäster och användaravtal > Information för nya studerande finns även länk till denna presentation  Kurser inriktade på användning av IT arrangeras av Centret för livslångt lärande (CLL), information på CLL:s webbsidor


Ladda ner ppt "22.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Datacentralens information för nya studerande Uppdaterad 20.8.2013 (Datacentralen > Gäster och användaravtal."

Liknande presentationer


Google-annonser