Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansdepartementet Ny lag skapar sund marknad för offentlig information Dan Ericsson Finansdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansdepartementet Ny lag skapar sund marknad för offentlig information Dan Ericsson Finansdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Finansdepartementet Ny lag skapar sund marknad för offentlig information Dan Ericsson Finansdepartementet

2 2 Uppdraget : Hur genomförandet av PSI-direktivet kan säkerställas i lag Alla regelverk ska inventeras, Myndigheter som påverkas av en ny lagreglering ska pekas ut Leds av Peder Törnvall f.d. generaldirektör Ska vara klar 30 juni 2009. Nya regelverket kan träda i kraft 1 juli 2010. Regeringen tillsätter arbetsgrupp för att ta fram en ny lag

3 Finansdepartementet 3 Beslut om lag borde tagits från början Lägger en ny grund för marknaden för offentlig information i Sverige. Etablera stabila grunder för en växande marknad byggd på offentlig information Ska präglas av lika villkor, rimlig prissättning och hög tillgänglighet. Växlar in på rätt spår

4 Finansdepartementet 4 Konkurrensverket – effektivare regler för den offentliga sektorns försäljning av grunddata Förvaltningskommittén – tydlig gräns mellan det statliga åtagande och marknadens uppgifter Institutet för tillväxtpolitiska studier - mekanismer för bl.a. tillsyn och kontroll E-delegation – driva frågor kring elektroniskt informationshantering Det behövs ännu fler åtgärder

5 Finansdepartementet 5 Myndigheternas information har ett värde utanför den offentliga förvaltningen, För att denna potential ska kunna frigöras måste vi öka tillgängligheten till informationen Offentlig information kan därmed bidra till tillväxt, konkurrenskraft och fler arbetstillfällen Tillväxt, konkurrenskraft och fler arbetstillfällen

6 Finansdepartementet 6 Intresseorganisationer Ideella organisationer Grund för bra välfärdsval Icke-kommersiellt vidareutnyttjande

7 Finansdepartementet 7 Vi vill skapa bästa möjliga villkor för att utnyttja den potential som ligger i den offentliga informationen


Ladda ner ppt "Finansdepartementet Ny lag skapar sund marknad för offentlig information Dan Ericsson Finansdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser