Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vind, vatten och jord 108-116.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vind, vatten och jord 108-116."— Presentationens avskrift:

1 Vind, vatten och jord

2 Hur bildas vind? Solen värmer luften på en plats
luftpartiklarna stiger då uppåt Det strömmar då in luft från sidorna Vindar har uppstått

3 Funktion hos vindkraftverk
Vinden får rotorbladen att börja snurra Rotorbladen får en generator att snurra Generatorn får elektroner att röra sig, el Det måste blåsa minst 3-4 m/sek Vid storm stannar rotorbladen för att inte gå sönder Ofta finns en växellåda som ser till att generatorn roterar med rätt hastighet

4 För och emot En ren energikälla, inga utsläpp Vinden tar aldrig slut
Gratis råvara (vind) Fungerar bara vid blåst Ger ljud ifrån sig

5 Placeras en bit från hus

6 Man gör försök med batterier som ska kunna lagra energi från vindkraftverket till vindstilla dagar
Ju högre vindkraftverk ju högre effekt, det blåser mer högre upp Det blåser mer vid havet

7 Vindkraft vid havet + mer vind + blir hem för många små vattendjur
- dyrare att bygga - dyrare att reparera Världens största vindkraftpark till havs är Storbritanienns med 100 vindkraftverk Sveriges största park har 48 vindkraftverk, vid öresundsbron

8 Danmark/ Sverige 25% av elenergin i Danmark kommer från vindkraft (2010) 2 % av elenergin i Sverige kommer från vindkraft (2010)

9 Vattenkraftverk funktion
Är precis som sol och vind en flödande energikälla – tar inte slut Solen får vatten att avdunsta, det regnar ner i dammar och floder Vi kan bygga dammar som stänger in vattnet, och låta det rinna ut när vi har behov av el Vattnet får på vägen ner en turbin att snurra Turbinen får en generator att snurra, och vi får el!

10

11 Fördelar och nackdelar
Ren energikälla Gratis råvara (vatten) Förstör närmiljön när dammen byggs Försvårar för fisken att leka

12 Vågenergi Flytbojer fästs i en metallkärna i en spole på bottnen, de rör sig upp och ner av vågorna När bojen rör sig, rör sig också metallkärnan, då bildas elektricitet Elen leds via en kabel till land

13 Tidvattenkraft Tidvatten bildas av att månens dragningskraft drar vattnet mot sig Vattnet kan stiga uppemot en meter på öppet hav Då blir det mindre vatten vid land, ebb När vattnet strömmar tillbaka kallas det flod Tidvatten kan ge upphov till strömmar upp till 3m/sek i skottland

14 I Skottland har utnyttjar man strömmarna
Turbiner placeras i strömmarna Turbinerna får en generator att snurra som ger upphov till elenergi

15 Geotermisk energi Jordens inre består av smält sten, magma
Borrar man sig ner i jordskorpan blir det därför varmare och varmare, i snitt 30 grader/km 80% av Islands befolkning får sin värme på detta sätt Varmt vatten tas upp och används till fjärrvärmenätet för att värma hus


Ladda ner ppt "Vind, vatten och jord 108-116."

Liknande presentationer


Google-annonser