Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.spa.gu.se Organisationsteori 7,5 hp Kursansvariga: Gary Kokk och Patrik Zapata Den pedagogiska idén För de flesta av er är detta den sista kurs ni.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.spa.gu.se Organisationsteori 7,5 hp Kursansvariga: Gary Kokk och Patrik Zapata Den pedagogiska idén För de flesta av er är detta den sista kurs ni."— Presentationens avskrift:

1 www.spa.gu.se Organisationsteori 7,5 hp Kursansvariga: Gary Kokk och Patrik Zapata Den pedagogiska idén För de flesta av er är detta den sista kurs ni läser inom området organisationsteori. Organisationsteori är ett brett teori- och forskningsområde. Istället för att vi kursansvariga ska bestämma ett smalt teoriområde åt dig och din fördjupning, ger vi dig möjlighet att själv välja fördjupning efter ditt organisationsteoretiska intresse. Därför heter kursen Organisationsteori.

2 www.spa.gu.se Kursens syfte är.. …att du ska fylla på din analytiska verktygslåda inom det organisationsteoretiska fältet, genom att bredda och fördjupa dina kunskaper inom (a)ett urval teoretiska / organisatoriska områden, (b)utifrån ett urval texter från dessa områden. Det är du själv (i samråd med läraren) som beslutar om urvalet, av teoretiskt fördjupningsområde, och i val av litteratur inom det valda teoriområdet. Det handlar om att förbättra kunskaper i att söka och finna litteratur, att läsa, reflektera, diskutera, koppla och skriva utifrån litteratur, teori och praktik.

3 www.spa.gu.se Efter genomgången kurs skall du kunna Kunskap och förståelse redogöra för och diskutera teorier och tematik inom forskningen om organisering och styrning; beskriva och ha förståelse för problem och förklaringar inom fältet organisering och styrning; kvalificerat redogöra för och diskutera ett i kursen individuellt valt teoriområde. Färdigheter och förmåga självständigt finna, värdera, sammanställa och presentera forskningslitteratur. argumentera för och relatera teori till ett organisatoriskt problem. Värderingsförmåga och förhållningssätt självständigt värdera och reflektera över organisering och styrning utifrån forskningslitteratur. jämföra och värdera hur analyser av organisering och styrning påverkar analysresultat.

4 www.spa.gu.se Kursupplägg Kursen är en fristående fortsättning av kursen Organisation och omvärld. Inledningsvis ges en översikt av teorier och tematik i organisations- teoretisk forskning. Undervisningen består av seminarier där teorier och kopplingar mellan teori och praktik diskuteras. Därefter, eller under tiden, väljer du individuellt utifrån intresse och i samråd med läraren ett teoretiskt fördjupningsområde. I detta kursmoment tillkommer handledning vid sidan av seminarierna. Baserat på den individuellt valda litteraturen skriver du ett avslutande kurs-PM som behandlas i seminarium, eventuellt i form av presentation av ett ”paper” på en ”konferens”, i samarbete med andra kurser.


Ladda ner ppt "Www.spa.gu.se Organisationsteori 7,5 hp Kursansvariga: Gary Kokk och Patrik Zapata Den pedagogiska idén För de flesta av er är detta den sista kurs ni."

Liknande presentationer


Google-annonser