Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppstod i slutet av 1800-talet Sveriges största folkrörelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppstod i slutet av 1800-talet Sveriges största folkrörelse."— Presentationens avskrift:

1 Uppstod i slutet av 1800-talet Sveriges största folkrörelse

2 HISTORISKT PERSPEKTIV

3 Föreningslivet * Den stora ökningen mellan 1950 och 1960 förklaras bl.a av att motboken, som ransonerade inköp av alkohol slopades. För att möta de problem det skulle kunna medföra, ökade staten sina anslag till föreningslivet. *

4 Idrottens organisation SISU

5 Riksidrottsförbundet-RF Bildades 1903 Leds av Gunnar Larsson Idrottens företrädare gentemot politiker och myndigheter Forskning, utveckling Service till idrottens organisationer Tillbaka

6 Specialförbund -SF 67 olika specialförbund, ex. Svenska Fotbollsförbundet Nya idrotter tillkommer emellanåt Dessa väljs in på Riksidrottsmötet

7 För att väljas in som medlem i Riksidrottsförbundet krävs som regel att: Förbundet bedriver idrott Förbundet är en ideell förening Förbundets verksamhet står i samklang med idrottsrörelsens verksamhetsidé Förbundet inte bedriver verksamhet som är närbesläktad med den som ett redan befintligt RF-förbund bedriver Förbundet har minst 50 medlemsföreningar med minst 3 000 medlemmar inom minst 10 RF-distrikt Tillbaka

8 Specialdistriktsförbund-SDF Leder specialidrotten i distrikten, ex. Smålands Fotbollsförbund Tillbaka

9 Distriktsförbund -DF Alla idrottsföreningar inom ett distrikt tillhör ett DF Ex. Smålands Idrottsförbund Sverige är uppdelat i 21 DF

10 Distriktsförbund

11 Distriktsförbundens uppgift är att : Ge praktisk service till specialdistriktsförbund (SDF) och föreningar i distriktet Företräda den regionala idrotten gentemot kommuner och landsting. Bedriva idrottspolitisk opinionsbildning i regionen.Fördela lokalt aktivitetsstöd Många distrikt är också distributionscentraler för Bingolotto Tillbaka

12 SISU Svenska idrottsrörelsens studieförbund Ansvarar för all utbildning SISU idrottsböcker

13 Idrottens mål Fysisk utveckling Psykisk utveckling Social utveckling Kulturell utveckling Vad har du för målsättning med ditt idrottande ?

14 Nu kan ni börja ”surfa” !!! Starta på www.svenskidrott/rf.se


Ladda ner ppt "Uppstod i slutet av 1800-talet Sveriges största folkrörelse."

Liknande presentationer


Google-annonser