Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012 Presskonferens 29 juni 2011 Tord Strannefors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012 Presskonferens 29 juni 2011 Tord Strannefors."— Presentationens avskrift:

1 Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012 Presskonferens 29 juni 2011 Tord Strannefors

2 Förändring av antalet sysselsatta inom yrkesområden år 2011 och 2012, antal och procentuell förändring 2011 2012 Yrkesomr å deAntal personer Procent Antal personer Procent Ledningsarbete18 0007,114 0005,5 Datayrken7 0004,14 0002,3 F ö rs ä ljningsyrken18 0003,97 0001,5 Tillverkningsyrken16 0003,86 0001,4 Byggnads- och anl ä ggningsyrken8 0003,43 0001,3 Transportyrken5 0002,63 0001,6 Yrken inom kundservice, restaurang och annan service7 0002,44 0001,4 H ä lsov å rds-, sjukv å rds- och omv å rdnadsyrken15 0002,27 0001,0 Teknikyrken4 0001,92 0000,9 Utbildningsyrken4 0001,93 0001,4 Jord- och skogsbruksyrken1 0001,31 0001,3 Administrativa och finansiella yrken 4 0000,57 0000,9 Totalt107 0002,461 0001,3 K ä lla: Arbetsf ö rmedlingen.

3 Sysselsättningen stiger inom många yrken Sysselsättningen har ökat i drygt 60 procent av yrkena som kräver eftergymnasial utbildning 1. Företagssäljare 2. Socialsekreterare 3. Redovisningsekonomer 4. Systemerare och programmerare 5. Byggnadsingenjörer, tekniker 6. Akutsjuksköterska 7. Inköpare

4 Sysselsättningen inom yrken som kräver gymnasieutbildning Sysselsättningen har ökat i närmare 60 procent av yrkena som kräver gymnasieutbildning 1. Vårdbiträden, personliga assistenter 2. Fordonsmontörer 3. VVS-montörer 4. Målare 5. Elmontörer, elreparatörer 6. Svetsare 7. Lastbilsförare 8. Anläggningsmaskinförare

5 Minskad sysselsättning 1. Bokförings och redovisningsassistenter 2. Kontorister, assistenter 3. Sekreterare 4. Barnskötare 5. Receptionister 6. Fastighetsskötare 7. Brevbärare 8. Kassörer, biljettförsäljare

6 Arbetslösheten minskar på bred front Arbetslösheten har minskat i drygt hälften av yrkena som kräver högskoleutbildning Arbetslösheten har minskat i cirka 70 procent av yrkena som kräver gymnasieutbildning

7 Yrken med få inskrivna på AF 1. Civilingenjörer bygg- och anläggning 2. Civilingenjörer elkraft 3. Läkare 4. Tandläkare 5. Vidareutbildade sjuksköterskor 6. Universitetslärare 7. Speciallärare 8. Revisorer 9. Maskinbefäl 10. Tandhygienister 11. Receptarie 12. Förskollärare 13. Poliser 14. Brandmän 15. Kriminalvårdare 16. Lokförare

8 Rekryteringsproblemen ökar 1. Flera olika källor slår fast att bristen på arbetskraft är i stigande 2. Fortfarande ligger bristtalen på en förhållandevis låg nivå 3. Skadeverkningarna på exempelvis lönebildningen är fortfarande små 3. Bristtalen bedöms stiga framöver

9 Byggnads- och anl ä ggningsyrkenBrist inom ett flertal yrken DatayrkenBrist inom m å nga yrken H ä lso-, sjukv å rds- och omv å rdnadsyrken Brist inom flera yrken som kr ä ver l ä ngre utbildning, i ö vrigt god tillg å ng UtbildningsyrkenBrist p å n å gra yrken TillverkningsyrkenBrist p å n å gra yrken Administrativa och finansiella yrkenSm å rekryteringsproblem F ö rs ä ljningsyrkenSm å rekryteringsproblem Kund-, restaurang och annan serviceSm å rekryteringsproblem TransportyrkenBrist p å flera yrken Jord- och skogsbruksyrkenBalans Arbetskraftsläget inom yrkesområden år 2011

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Ladda ner ppt "Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012 Presskonferens 29 juni 2011 Tord Strannefors."

Liknande presentationer


Google-annonser