Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Var finns jobben? Bedömning för 2012 och en långsiktig utblick Presskonferens 26 januari 2012 Angeles Bermudez-Svankvist, Generaldirektör Tord Strannefors,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Var finns jobben? Bedömning för 2012 och en långsiktig utblick Presskonferens 26 januari 2012 Angeles Bermudez-Svankvist, Generaldirektör Tord Strannefors,"— Presentationens avskrift:

1 Var finns jobben? Bedömning för 2012 och en långsiktig utblick Presskonferens 26 januari 2012 Angeles Bermudez-Svankvist, Generaldirektör Tord Strannefors, Prognoschef

2 Förändring av antalet sysselsatta inom yrkesområden år 2011 och 2012 2011 2012 Yrkesomr å deAntal personerProcentAntal personerProcent Datayrken9 0005,26 0003,3 Tillverkningsyrken20 0004,8-16 000-3,7 Transportyrken9 0004,72 0001,0 Teknikyrken7 0003,33 0001,4 Bygg- och anl ä ggningsyrken7 0003,01 0000,4 H ä lsov å rds-, sjukv å rds- och omv å rdnadsyrken20 0002,98 0001,1 F ö rs ä ljningsyrken7 0001,5-1 000-0,2 Utbildningsyrken3 0001,43 0001,4 Yrken inom kundservice, restaurang och annan service4 0001,42 0000,7 Jord- och skogsbruksyrken00,00 Administrativa och finansiella yrken-5 000-0,7-9 000-1,2 Ö vrigt10 0004,06 0002,3 Totalt91 0002,15 0000,1 K ä lla: SCB, Arbetsf ö rmedlingen.

3

4 Yrken med goda förutsättningar på arbetsmarknaden på 5-10 års sikt Källa: Arbetsförmedlingen Teknikyrken Datayrken Läkare Vidareutbildade sjuksköterskor Undersköterskor Dentala yrken Många byggyrken Kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete Vissa läraryrken

5 Yrken med mindre goda förutsättningar på arbetsmarknaden på 5-10 års sikt Källa: Arbetsförmedlingen Vaktmästare Försäljningsyrken Vissa yrken inom hotell och restaurang Vårdbiträden Yrken inom kultur och media Biologer Montörsyrken Vissa maskinoperatörsyrken

6 Bristyrken på 10 års sikt, Utbildning på högskolenivå Källa: Arbetsförmedlingen Företagssäljare/utesäljareGymnasielärare, yrke ArkitektFörskollärare Civilingenjörer, byggFritidspedagoger Civilingenjörer, maskinPsykologer Civilingenjörer, elektronik- och teleKemister VVS-ingenjörerTandhygienist MaskiningenjörerTandläkare Elektronik- och teleingenjörerLäkare Civilingenjörer, övriga inriktningarSjuksköterska, psykvård ByggnadsingenjörerOperationssjuksköterska Högskoleingenjörer, övriga inriktningarGeriatriksjuksköterska LantmätareDistriktssköterska DataspecialisterBarnmorska DatateknikerBarnsjuksköterska RedovisningsekonomerApotekare Grundskollärare, årskurs 4-9Receptarie Gymnasielärare, matematik, naturBiomedicinska analytiker Speciallärare/specialpedagogerMaskin-, fartygsbefäl Lärare, praktiskt-estetiskFlygledare Lantmästare

7 Var finns jobben? Bedömning för 2012 och en långsiktig utblick Presskonferens 26 januari 2012 Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör, Arbetsförmedlingen

8 En unik situation uppstår, flera olika faktorer slår in samtidigt Finansiell oro Hög arbetslöshet Generationsväxling Arbetskraftsbrist Attityder och diskriminering

9 450 000

10 Arbetsförmedlingens verktygslåda schematisk sammanfattning 2010 Matchning Jobbgarantin för unga Insatser för personer med funktionsnedsättning Jobb- och utv.garantin Coachning Arbetspraktik Praktisk kompetensutv. Kompletterande aktörer Lyft Komvux + sfi på deltid Starta eget för ungdomar Insatser på folkhögskola Arbetsmarknadsutbildning 2011 Matchning Jobbgarantin för unga Insatser för personer med funktionsnedsättning Jobb- och utv.garantin Coachning Arbetspraktik Praktisk kompetensutv. Kompletterande aktörer Integration och etablering Komvux + sfi på deltid Starta eget för ungdomar Insatser på folkhögskola Arbetsmarknadsutbildning 2012 Matchning Jobbgarantin för unga Insatser för personer med funktionsnedsättning Jobb- och utv.garantin Coachning Arbetspraktik Praktisk kompetensutv. Kompletterande aktörer Integration och etablering Komvux + sfi på deltid Starta eget för ungdomar Insatser på folkhögskola Arbetsförlagd kartläggning Tätare förmedlarkontakter Tidigare insatser Arbetsmarknadsutbildning

11 Nationell matchning Arbetsgivare Unga in Tidiga insatser för unga Specialdesignad utbildning i nära samarbete med arbetsgivare Uppföljning

12 Bristyrken Källa: Arbetsförmedlingen Gruv, bergarbetareMurare, plattsättare CNC-operatörerDistributionselektriker Maskinmek/ -reparatörGlasmästare Svetsare, gasskärareMaskin-, kranförare VerktygsmakareIsoleringsmontörer LastbilsmekanikerLastbilsförare GolvläggareLokförare Grovplåtslagare m.m.Förare, skogsmaskiner MålareBussförare VVS-montörerUndersköterska ByggnadsplåtslagareTandsköterska BetongarbetareBagare, konditor Anläggningsarbetare


Ladda ner ppt "Var finns jobben? Bedömning för 2012 och en långsiktig utblick Presskonferens 26 januari 2012 Angeles Bermudez-Svankvist, Generaldirektör Tord Strannefors,"

Liknande presentationer


Google-annonser