Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillämpad ekonometri (5 sp), våren 2015, Jonas Lagerström Korrelation vs kausala samband (what if?) Potentiella utfall Selektionsproblemet Randomiserade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillämpad ekonometri (5 sp), våren 2015, Jonas Lagerström Korrelation vs kausala samband (what if?) Potentiella utfall Selektionsproblemet Randomiserade."— Presentationens avskrift:

1 Tillämpad ekonometri (5 sp), våren 2015, Jonas Lagerström Korrelation vs kausala samband (what if?) Potentiella utfall Selektionsproblemet Randomiserade experiment Hot mot intern och extern validitet

2 Korrelation vs kausalitet What if? Vad händer med Y om vi ändrar X? Coleman (1966) : Samma provresultat i stora skolklasser som i små. Vad som händer i skolan saknar därför betydelse. Det är vem du är som avgör.

3 Potentiella utfall och missing data Vi ser bara utfallet på stigen som du faktiskt går

4 Kontrafaktiska tillståndet Vad skulle ha blivit om du valt den andra vägen? Att estimera kausala effekter handlar om att hitta smarta sätt att gissa hur behandlingsgruppen hade klarat sig utan behandling.

5 Selektionproblemet Varför gick student A åt vänster och student B höger?

6 Att utforma ditt eget experiment Effekten av mentorer på provresultat  På grundkursen finns fem mentorer som hjälper studenterna under kursen, men leder dessa till högre resultat på tenten? Ger mentorer bättre provresultat? Data från grundkursen vid Åbo Akademi

7 Att utforma ditt eget experiment Effekten av mentorer på provresultat  På grundkursen finns fem mentorer som hjälper studenterna under kursen, men leder dessa till högre resultat på tenten? Ger mentorer bättre provresultat? Data från grundkursen vid Åbo Akademi

8 Upplägg vid forskning Tips inför din avhandling 1) Vad är gåtan? Var tydlig! 2) Teorin guidar: Vad bör hända och varför? 3) Definiera populationen: Vem kan du uttala dig om? 4) Sampla slumpmässigt från populationen. 5) Mät kausala sambandet mellan utfallsvariabeln och frågeprediktorn i stickprovet (intern validitet). 6) Vad kan du säga om sambandet i populationen (extern validitet)?

9

10 Observationsdata vs experimentdata Kan aktörerna själva påverka vägvalet?

11 Högre vitsord om man läser boken? Vad skulle ha blivit om du valt den andra vägen?  Studenter väljer själva huruvida dom läser kurslitteraturen; valet är endogent.  Selektionen: Finns det skillnader mellan dem som läser och inte läser kursboken som i sig kan förklara varför de som läser (kanske) får högre vitsord?  Randomiserade experiment säkerställer att grupperna är ”equal in expections”. – Vad är vår population? Vad är vår behandling? – Vårt experiment mäter den totala effekten, inte ”få en kursbok” givet allt annat lika.

12 Randomiserade experiment Låt slumpen avgöra vägvalet!

13  I en observationsstudie bestäms vägvalet av aktörer innanför modellen (endogent).  Rensa bort effekten av andra tänkbara skillnader på utfallet (”the age of regression”, ”better data helps a lot”) eller tona ner tolkningen.  Snabbt och billigt men stor risk för felaktiga slutsatser. Observationsdata vs experimentdata Kan aktörerna själva påverka vägvalet?  I en experimentell studie bestäms vägvalet av aktörer eller händelser utanför modellen (exogent).  Jämför skillnaden i utfall rakt av ty alla andra skillnader är lika i förväntan (equal in expectation).  Tar tid, är dyrt och oetiskt, men analysen enkel och trovärdig.

14  Elever i små och stora klasser får i genomsnitt samma testresultat.  Populärt förslag: Spara pengar på att slå ihop klasser!  Men selektion av svaga elever till små klasser?  STAR-experimentet: Delar slumpmässigt upp studenter i tre grupper: små klasser, vanliga klasser, vanliga klasser med hjälplärare. Lär man sig mer i liten klass? STAR-experimentet

15  Slutsatser: Stora positiva och långsiktiga effekter av att gå i en liten klass i (tidig) grundskola (i Tennesse år 1985).  Kontrollera även för X. Förstår du varför? Lär man sig mer i liten klass? STAR-experimentet

16 Hjälplärare och privatskola Hur påverkas barnens provresultat? Hjälplärare ger bättre provresultat för 10-åringar i indiska skolor för fattiga Att erbjudas ett stipendium till privata grundskolor i New York ger bättre provresultat för elever vars föräldrar sökt om att få stipendium.

17 Vad kan gå fel? Behandlingen smittar  Kontrollgruppen kan i praktiken också påverkas av behandlingen. – Studenter som får en kursbok läser högt för studenterna i kontrollgruppen. – Studenter med en mentor blir bättre och lär studenter i kontrollgruppen. – Den estimerade effekt underskattar i så fall den sanna betydelsen av mentorn.  Undersök via enkäter eller intervjuer om kontrollgruppen faktiskt har fått del av behandlingen.

18 Vad kan gå fel? Bortfall: Studenter hoppar av studien  I praktiken finns en risk att du som forskare inte får in uppgifter om hur det går för alla deltagare i studien (eng. attrition). – Om alla kvinnor hoppar av studien kan du inte längre uttala dig om den kausala effekten för kvinnor av att ha en mentor (extern validitet). – Om avhoppen ser olika ut inom behandlings- och kontrollgruppen är antagandet om equal in expectation är inte längre korrekt (intern validitet).  Undersök vilka som hoppar av och om olika slags studenter hoppar av från respektive grupp.

19 Vad kan gå fel? Cross-overs: Flyttar från anvisad grupp  Individer som anvisats till behandling flyttar sig till kontrollgruppen och vice versa. – Antagandet om equal in expectation är därför inte längre korrekt. – STAR: Engagerade föräldrar tjatade så att deras barn flyttades över från en stor till en liten klass. – Den estimerade effekten överskattar i så fall troligen den sanna betydelsen av åtgärden.  Undersök om fördelningen hos kontrollvariabler är signifikant olika i de båda grupperna

20 Vad kan gå fel? Att vara med i experimentet i sig påverkar studenterna  Hawthorne-effekten – Vad spännande att vara utvald till ett experiment! gör att alla beter sig annorlunda än i vanliga fall (extern validitet) – Intern validitet i fara om effekten olika för behandlings- och kontrollgrupp. Finns drivkrafter att få åtgärden se framgångsrik ut (till exempel lärarna i Tennesse?)  John Henry-effekten – Skit också, jag lottades till kontrollgruppen och fick ingen mentor. Nu jäklar ska jag plugga som en gris och spika tenten för att visa Lagerström.

21 Vad vet vi om förskolans effekter? Läs här.här


Ladda ner ppt "Tillämpad ekonometri (5 sp), våren 2015, Jonas Lagerström Korrelation vs kausala samband (what if?) Potentiella utfall Selektionsproblemet Randomiserade."

Liknande presentationer


Google-annonser