Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Socialstyrelsens ”nya” allmänna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Socialstyrelsens ”nya” allmänna."— Presentationens avskrift:

1 HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Socialstyrelsens ”nya” allmänna råd Jobbstimulans Fritidspeng

2 RÄTTSSÄKERHET Legalitet Objektivitet Offentlighet Inom rimlig tid Överklagbart Socialtjänstens uppdrag? Är rättssäkerhet samma som rättvisa? Sidorna 3 - 7

3 EES-MEDBORGARE Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Sidorna 8 -15

4 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Sidorna 16 -17

5 STUDERANDE Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Har studerande rätt till försörjningsstöd? Sidorna 18 - 21

6 NORMÖVERSKOTT Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån? Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Sidorna 22 - 24 Kvittning om normöverskottet beror på bistånd som beviljats till tidigare månad?

7 SOCIALSTYRELSENS ALLMÄNNA RÅD Ingen generell tidsgräns vid bostadsförsäljning Dator ingår i skälig levnadsnivå Bilbarnstol likaså Praxis sedan 1997 om normöverskott Hemmaboende ungdoms inkomst korrigerats Prisbasbelopp eller inkomstbasbelopp Sidorna 25 - 26

8 JOBBSTIMULANS Fortfarande göra så gott man kan Behöver inte vara ny/ökad inkomst Måste haft försörjningsstöd sex månader i följd Inkomst av anställning Gäller för person, inte för hushåll Gäller för person, inte kommunbundet Möjligt att spara (Åldersgränsen för praktikkrav tagits bort + undomsinkomstgräns höjts) Sidorna 27 - 29

9 FRITIDSPENG MÅLGRUPP Årskurs 4 – 9 Har försörjningsstöd Haft försörjningsstöd sex månader under senaste tolvmånadersperioden Hälften vid växelvis boende Sidorna 30 - 32

10 FRITIDSPENG KRAV PÅ AKTIVITETEN Regelbunden Ledarledd Främja aktivt deltagande i samhällets gemenskap Sidorna 30 - 32

11 Slut Tack för idag!

12


Ladda ner ppt "HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Socialstyrelsens ”nya” allmänna."

Liknande presentationer


Google-annonser