Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND"— Presentationens avskrift:

1 HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND
Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Socialstyrelsens ”nya” allmänna råd Jobbstimulans Fritidspeng 1 1

2 RÄTTSSÄKERHET Legalitet Objektivitet Offentlighet Inom rimlig tid
Sidorna 3 - 7 RÄTTSSÄKERHET Legalitet Objektivitet Offentlighet Inom rimlig tid Överklagbart Är rättssäkerhet samma som rättvisa? Socialtjänstens uppdrag? 2 2

3 EES-MEDBORGARE Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd?
Sidorna 8 -15 EES-MEDBORGARE Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? 3 3

4 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK
Sidorna PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? 4 4

5 STUDERANDE Har studerande rätt till försörjningsstöd?
Sidorna STUDERANDE Har studerande rätt till försörjningsstöd? Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? 5 5

6 Sidorna NORMÖVERSKOTT Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån? Kvittning om normöverskottet beror på bistånd som beviljats till tidigare månad? 6 6

7 SOCIALSTYRELSENS ALLMÄNNA RÅD
Sidorna SOCIALSTYRELSENS ALLMÄNNA RÅD Ingen generell tidsgräns vid bostadsförsäljning Dator ingår i skälig levnadsnivå Bilbarnstol likaså Praxis sedan 1997 om normöverskott Hemmaboende ungdoms inkomst korrigerats Prisbasbelopp eller inkomstbasbelopp 7 7

8 JOBBSTIMULANS Fortfarande göra så gott man kan
Sidorna JOBBSTIMULANS Fortfarande göra så gott man kan Behöver inte vara ny/ökad inkomst Måste haft försörjningsstöd sex månader i följd Inkomst av anställning Gäller för person, inte för hushåll Gäller för person, inte kommunbundet Möjligt att spara (Åldersgränsen för praktikkrav tagits bort + undomsinkomstgräns höjts) 8 8

9 FRITIDSPENG MÅLGRUPP Årskurs 4 – 9 Har försörjningsstöd
Sidorna FRITIDSPENG MÅLGRUPP Årskurs 4 – 9 Har försörjningsstöd Haft försörjningsstöd sex månader under senaste tolvmånadersperioden Hälften vid växelvis boende 9 9

10 FRITIDSPENG KRAV PÅ AKTIVITETEN
Sidorna FRITIDSPENG KRAV PÅ AKTIVITETEN Regelbunden Ledarledd Främja aktivt deltagande i samhällets gemenskap 10 10

11 Slut Tack för idag! 11 11

12


Ladda ner ppt "HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND"

Liknande presentationer


Google-annonser