Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KSSS övergripande strategi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KSSS övergripande strategi"— Presentationens avskrift:

1 KSSS övergripande strategi 2013-2017
Staffan Salén Ordförande

2 Vår vision KSSS ska vara ledande inom seglingssporten samt erbjuda en aktiv social gemenskap för medlemmarna. KSSS styrelse har arbetat fram en strategi för sällskapet för de kommande fem åren. Visionen är oförändrad att; ”KSSS ska vara ledande inom seglingssporten samt erbjuda en aktiv social gemenskap för medlemmarna”.

3 KSSS övergripande mål 2013-2017
Medel för att uppnå målen Mätning av målen

4 Ha Sveriges bästa seglingsutbildning
Utveckla våra arenor till Sveriges bästa för segling och båtliv Förbättra vår kommunikation 1 4 6 2 3 5 Den strategiska planen har delats in i sex olika områden där även mål och medel definierats. En sammanfattning av dessa följer nedan. Den kompletta planen kommer att återfinnas på KSSS hemsida Öka klubbkänslan Vara Sveriges bästa kappseglingsarrangör Fler deltagare

5 Ha Sveriges bästa seglingsutbildning
1 Våra läger och träningsverksamhet skall hålla högsta standard. Bra läger leder till återväxt av nya seglare. Bra träningsverksamhet skapar förutsättningar för klubben att ha seglare som presterar på högsta nationella och internationella nivå. 1. Ha Sveriges bästa seglingsutbildning Våra läger och träningsverksamhet skall hålla högsta standard. Bra läger leder till återväxt av nya seglare. Bra träningsverksamhet skapar förutsättningar för klubben att ha seglare som presterar på högsta nationella och internationella nivå.

6 1 Exempel på medel för att uppnå målen
Rekrytera in fler nya seglare till tränings-verksamheten. KSSS-Akademi för att få seglarna att komma vidare efter jollestadiet. Förstärka vår Elitsatsning med fokus på OS 2016. Exempel på medel för att uppnå målen: Rekrytera in fler nya seglare till träningsverksamheten. KSSS-Akademi för att få seglarna att komma vidare efter jollestadiet. Förstärka vår Elitsatsning med fokus på OS 2016.

7 Mätning av mål 1 Att vara den mest framgångsrika klubben nationellt och en av de framgångsrikaste internationellt mätt i antal medaljer på mästerskap. Ha fått igång seglargymnasium eller likvärdigt upplägg före VT 2014. Ha 50 procent av de svenska seglarna i OS i Rio 2016. Minst 300 personer i träning vid utgång av säsongen 2017. Mätning av mål: Minst 300 personer i träning vid utgång av säsongen 2017. Ha fått igång seglargymnasium eller likvärdigt upplägg före VT 2014. Att vara den mest framgångsrika klubben nationellt och en av de framgångsrikaste internationellt mätt i antal medaljer på mästerskap.. Ha 50 procent av de svenska seglarna i OS i Rio 2016.

8 Vara Sveriges bästa kappseglingsarrangör
2 Kartan för kappseglingsarrangemang förändras ständigt och där måste vi som klubb vara i framkant. Vi måste bejaka nya format och klasser som exempelvis cuper, flerskrov och shorthanded-segling samtidigt som vi slår vakt om de redan etablerade seglingsklasserna. En förutsättning för att nå målet är också tävlingsledare och funktionärer av högsta klass. 2. Vara Sveriges bästa kappseglingsarrangör Kartan för kappseglingsarrangemang förändras ständigt och där måste vi som klubb vara i framkant. Vi måste bejaka nya format och klasser som exempelvis cuper, flerskrov och shorthanded-segling samtidigt som vi slår vakt om de redan etablerade seglingsklasserna. En förutsättning för att nå målet är också tävlingsledare och funktionärer av högsta klass.

9 2 Exempel på medel för att uppnå målen
Etablera en efterföljare till Sandhamnsregattan /Sandhamn Race Week år 2014. Ligga i bräschen för regattarapportering till exempel genom TracTrac, liverapportering osv. Utbilda nya duktiga tävlingsledare och funktionärer. Öka antalet shorthandedseglingar Exempel på medel för att uppnå målen: Utbilda nya duktiga tävlingsledare och funktionärer Ligga i bräschen för regattarapportering till exempel genom TracTrac, liverapportering osv. Etablera en efterföljare till Sandhamnsregattan/Sandhamn Race Week år 2014. Etablera oss som arrangör inom shorthandedsegling.

10 Mätning av mål 2 Ha minst ett stort internationellt arrangemang per år. Erhålla SSF-priset ”årets arrangör” minst en gång under perioden. Öka antalet deltagare med 10 procent per år sett över alla kappseglingar Kvalitetsmätning/ kundnöjdhet 4,5 av 5. Ordna minst en shorthanded-segling per år Mätning av mål: Öka antalet deltagare med 10 procent per år sett över alla kappseglingar. Ingen enskild kappsegling skall minska antalet deltagare. Kvalitetsmätning/kundnöjdhet 4,5 av 5. Erhålla SSF-priset ”årets arrangör” minst en gång under perioden. Ha minst ett stort internationellt arrangemang per år. Ordna minst en shorthanded-segling per år

11 Utveckla våra arenor till Sveriges bästa för segling och båtliv
3 Saltsjöbaden, Sandhamn, Lökholmen, Ranängen och Långholmen. Vi har några av Sveriges bästa arenor för segling. Vi skall utveckla dem så att de blir ännu mer inbjudande och ändamålsenliga. 3. Utveckla våra arenor till Sveriges bästa för segling och båtliv Saltsjöbaden, Sandhamn, Lökholmen, Ranängen och Långholmen. Vi har några av Sveriges bästa arenor för segling. Vi skall utveckla dem så att de blir ännu mer inbjudande och ändamålsenliga.

12 3 Exempel på medel för att uppnå målen
Skapa bättre förutsättningar för träningen i Saltsjöbaden och gör miljön mer inbjudande för medlemmarna. Telegrafholmsprojektets genomförande skapar förutsättningar för ytterligare investeringar. Permanent etablering i Ranängen. Utveckla våra hamnar för ökad lönsamhet. Exempel på medel för att uppnå målen: Telegrafholmsprojektets genomförande skapar förutsättningar för ytterligare investeringar inte minst i Sandhamn/Lökholmen. Skapa bättre förutsättningar för träningen i Saltsjöbaden och gör miljön mer inbjudande för medlemmarna. Få på plats ett nytt hus i Ranängen. Utveckla våra hamnar för ökad lönsamhet.

13 3 Mätning av mål Slutföra Telegrafholms-projektet.
Ta fram en prioriteringsplan mellan tänkta investeringar Servicehus Sandhamn Klubbhus Ranängen Mätning av mål: Ta fram en prioriteringsplan mellan tänkta investeringar. Klubbhus Ranängen. Servicehus Sandhamn. Slutföra Telegrafholmsprojektet.

14 Öka klubbkänslan 4 KSSS verksamhet bygger på frivillighet och ideella insatser. Drivkraften i detta är att man har kul tillsammans, ofta i den gruppering/subkultur där man har sina kamrater. Dessa grupperingar skall vi uppmuntra och odla. Vi skall också slå vakt om vår historia som ger oss god anledning att vara stolta över Sällskapet vilket i sin tur höjer klubbkänslan. 4. Öka klubbkänslan KSSS verksamhet bygger på frivillighet och ideella insatser. Drivkraften i detta är att man har kul tillsammans, ofta i den gruppering/subkultur där man har sina kamrater. Dessa grupperingar skall vi uppmuntra och odla. Vi skall också slå vakt om vår historia som ger oss god anledning att vara stolta över Sällskapet vilket i sin tur höjer klubbkänslan.

15 4 Exempel på medel för att uppnå målen
Forma våra arenor till trevliga och naturliga mötes-platser för medlemmarna. Slå vakt om vår historia. Odla våra subkulturer. Exempel på medel för att uppnå målen: Kartlägg och odla våra subkulturer. Forma våra arenor så att de också blir trevliga och naturliga mötesplatser för medlemmarna. Slå vakt om vår historia. Tillsätta ett Historieutskott och bli bättre på att marknadsföra våra historiska bedrifter.

16 4 Mätning av mål Minst ett nytt socialt arrangemang varje år.
Sätta av en budgetpott för social samvaro i våra ”subkulturer”. Övergripande ”kundnöjdhet” 4 av 5. Mätning av målen: Minst ett nytt socialt arrangemang varje år. Sätta av en budgetpott för social samvaro i våra ”subkulturer”. Övergripande ”kundnöjdhet” 4,0 av 5.

17 Förbättra vår kommunikation
5 Vi har mycket att berätta. Hur gör vi det bäst i dagens medialandskap där tryckt media ersatts av elektronisk och fasta och rörliga bilder på ett ögonblick kan tillgängligöras? Här skall vi som Sveriges ledande seglingssällskap gå i täten. 5. Förbättra vår kommunikation Vi har mycket att berätta. Hur gör vi det bäst i dagens medialandskap där tryckt media ersatts av elektronisk och fasta och rörliga bilder på ett ögonblick kan tillgängligöras? Här skall vi som Sveriges ledande seglingssällskap gå i täten.

18 5 Exempel på medel för att uppnå målen
Bli bättre på att synas i media genom att utnyttja evenemang som tex ÅF, AC mm. Modernisera årsboken men slå vakt om traditionen Att öka aktiviteten på vår hemsida, till exempel genom bloggar. Profilera våra elitseglare. Exempel på medel för att uppnå målen: Bli bättre på att synas i media genom att utnyttja evenemang som tex ÅF, AC mm. Profilera våra eliteseglare. Att öka aktiviteten på vår hemsida, till exempel genom bloggar. Modernisera årsboken utan att förgripa sig på det historiska arvet.

19 5 Mätning av mål Minst 5 bloggare på hemsidan
Samtliga trycksaker skall bära sina egna kostnader. Tredubbla besöksantalet på hemsidan under perioden. Få fart på Appen Mätning av målen: Tredubbla besöksantalet på hemsidan under perioden. Samtliga trycksaker skall bära sina egna kostnader. Minst fem bloggare på hemsidan. Få fart på Appen under 2013.

20 Fler deltagare 6 Ett mått på framgång är att fler vill vara en del av KSSS och våra verksamhet. Ett exempel på detta är att medlemsantalet ökar, ett annat att ha fler deltagare på tex kappseglingar och läger. Fler deltagare visar att vi gör saker rätt och leder också till en förbättrad ekonomi. 6. Fler deltagare Ett mått på framgång är att fler vill vara en del av KSSS och våra verksamhet. Ett exempel på detta är att medlemsantalet ökar, ett annat att ha fler deltagare på tex kappseglingar och läger. Fler deltagare visar att vi gör saker rätt och leder också till en förbättrad ekonomi.

21 6 Exempel på medel för att uppnå målen
Marknadsföring av våra tävlingar både nationellt och internationellt. Marknadsföra medlemskapet och dess fördelar. Rekrytering av seglare i skolor. Utveckla ÅFOR till en ”Vasaloppsvecka”. Exempel på medel för att uppnå målen: Marknadsföra medlemskapet och dess fördelar. Marknadsföring av våra tävlingar både nationellt och internationellt. Utveckla ÅFOR till en ”Vasaloppsvecka”. Rekrytering av seglare i skolor.

22 6 Mätning av mål Öka antalet medlemmar till 6.500 år 2017.
Mer än 300 personer i träning. Över 400 båtar i ÅFOR. Minst 40 företag i Network år 2017. Mätning av målen: Öka antalet medlemmar till år 2017. Mer än 300 personer i träning. Över 400 båtar i ÅFOR. Minst 40 företag i Network år 2017

23 Sammanfattning Strategin syftar till att föra oss mot Visionen och förstärka vår position som ett ledande Seglingsällskap. Presentationen innehåller exempel på medel och mål. Den kompletta planen återfinns på hemsidan Har du tankar eller synpunkter eller känner att du kan bidra? Hör av dig till styrelse eller kansli!

24


Ladda ner ppt "KSSS övergripande strategi"

Liknande presentationer


Google-annonser