Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Specialpedagogiken i matematiken med inslag av appar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Specialpedagogiken i matematiken med inslag av appar"— Presentationens avskrift:

1 Specialpedagogiken i matematiken med inslag av appar

2

3 Vad är specialpedagogik?
Prefixet special visar att det handlar om något särskilt utöver den ”vanliga” pedagogiken, och det är oklart för många vad detta special står för. Ett sätt att beskriva specialpedagogik kan vara: de åtgärder som sätts in där den vanliga pedagogiken inte räcker till för att ett barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning på samma villkor som andra skolbarn. (Brodin & Lindstrand 2004 s 84)

4 Vad säger forskningen?

5 Undervisning av elever i behov av särskilt stöd – dagligt tal specialundervisning Kategoriseringar av elever Utan olika klassificeringar av elever genom historien skulle nog knappast system kring undervisningen av elever i behov av särskilt stöd existerat Olika sätt i olika länder Forskningen visar att kategoriseringssystemet har begränsningar

6 Två huvudlinjer kring undervisning och lärande
Undervisning av elever i behov av särskilt stöd – dagligt tal specialundervisning Svensk specialpedagogisk forskning Två huvudlinjer kring undervisning och lärande Psykologin Utbildningssociologin En generell enighet – olika faktorer på olika nivåer påverkar (Sjöberg) Flexibla undervisningsgrupper - gynnsamma både för lärande och känslomässiga utvecklingen Undervisningen bör vara språkligt och kunskapsmässigt utmanande, mindre färdighetsträning Elever som lämnar klassrummet riskerar att missa viktiga bitar (mellanåren)

7 (Sjöberg, 2006)

8 Undervisning av elever i behov av särskilt stöd – dagligt tal specialundervisning Svensk specialpedagogisk forskning Risk – forskningen blir normativ, politiska grepp ”en skola för alla” blir analysredskap Föräldrar får ta ett stort ansvar, ”speciallärare” Det finns stora brister i det specialpedagogiska arbetet Nationell forskning – kvalitativ tradition (få bidrag till den internationella arenan) Diskussioner kring var ”problemet” ska placeras

9 Undervisning av elever i behov av särskilt stöd – dagligt tal specialundervisning Internationell specialpedagogisk forskning Internationell forskning – psykologisk forskning, kvantitativa metoder Kritisk teori – undersöker hur begränsande praktiker fungerar (handikappideologi) Diskussioner kring Lärarens kunskaper – Special Educational Needs Interaktionen mellan skolan, familjen, eleven och andra sociala sammanhang Undvika dra slutsatser om elevers förmåga baserade på deras bakgrund eller sociala omständigheter Storbritanniens lärare – allmänna uppfattningen att individuella och biologiska faktorer står för de viktigaste förklaringarna till barns skolsvårigheter

10 Undervisning av elever i behov av särskilt stöd – dagligt tal specialundervisning Betydelsen av struktur i det särskilda stödet Bra kunskap om hur bra undervisning kan utvecklas är minst lika viktigt inom specialpedagogiken, som att ha kunskap om olika inlärningssvårigheter, specialpedagogiska undervisningsstrategier och hjälpmedel Elever som är i behov av särskilt stöd behöver, enligt denna forskningen, intensivt lära sig färdigheter som sedan kan tillämpas i nya lärandesituationer Viktigt att förklara vad, varför och var vi är på väg, diskuteras och förhandlas Aktivera flera sinnen

11 Undervisning av elever i behov av särskilt stöd – dagligt tal specialundervisning Specialpedagogik - vad fungerar? Den internationella forskningen kopplat mot den svenska – positiva effekter av riktad undervisning i specifika färdigheter Flexibla grupper – gynnsamma både för lärande och den känslomässiga utvecklingen Kamraters kunskaper har stor betydelse Undervisningsstrategier, strukturerad undervisning och träning av elevernas lärandestrategier finner höga genomsnittliga effekter (Hattie)

12 Undervisning av elever i behov av särskilt stöd – dagligt tal specialundervisning Metakognitiva strategier som har de starkaste effekterna (Hattie) Organisering – t ex att skriva en disposition Självundervisning – t ex verbalisera stegen i ett matematiskt problem Självvärdering – t ex kontrollera sitt arbete innan det lämnas in Partnerstöd – t ex hjälp och stöd av kamrat Att upprepa, memorera – skriva ner eller ”tänka högt” Målformulering – formulera mål och delmål, tidsplan

13

14 Ipad i undervisningen

15 Tips Appar Svenska ( läs recensioner på skolappar.se)
Bokstavslek Stavningslek – Hitta gömda bokstäver Lyssna och läs – för den första lästräningen Happi och the word thief – Super trevligt! Mina elever älska det!


Ladda ner ppt "Specialpedagogiken i matematiken med inslag av appar"

Liknande presentationer


Google-annonser