Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HIV/AIDS. Virusreplikation och effekt på immunförsvaret Normalt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HIV/AIDS. Virusreplikation och effekt på immunförsvaret Normalt."— Presentationens avskrift:

1 HIV/AIDS

2 Virusreplikation och effekt på immunförsvaret Normalt

3 Smittvägar & smittrisk  Blodtransfusion 90%  Mor till barn 25%  Kvinna vaginalt samlag0,1%  Man vaginalt samlag0,05%  Emottagande av analt0,5%  Givande av analt 0,065%

4 Antiviral-behandling  Nukleosidanaloger-hämmar RT  RT-hämmare av icke-nukleosidtyp  HIV specifika proteashämmare  Inträdeshämmare -Fusionhämmare -CCR5hämmare -Integrasehämmare

5 Situationen i Sverige

6 Heterosexuell smitta ökar mest

7 Okunskapen är stor  En Sifoundersökning 2009 visar att 1/5 av Sveriges befolkning (över 15år) tror att HIV kan botas! De yngre står för större delen…  1 av 10 tror att det inte dör personer i AIDS i Sverige  1 av 5 skulle bli mer reserverade om de fick redan på att en vän har HIV. Yngre i 15-29 års gruppen är de som skulle ha störst andel reserverade personer.

8 HEPATIT -leverinflammation. -många olika virus

9 Hepatit A/E  A: picornavirus. ssRNA, utan hölje. E:hepevirus  sprids via vatten  läker i stort sett alltid ut, ger livslång immunitet.  100 fall per år rapporteras i Sverige.  vaccin Twinrix

10 Hepatit B  hepadnavirus med hölje  sprids via blod, samt sexuellt  i vissa länder upp mot 20% infekterade.  vaccin finns (Twinrix). De flesta infektioner läker ut spontant.  1600 fall per år rapporteras i Sverige.

11 Hepatit C  flavivirus: litet ss+RNA virus med hölje.  sprids via blod, och ger i 50% av fallen kronisk infektion.  leverinflammation. Ger levercirros och levercancer.  inget vaccin, finns dock behandling.  2000 fall per år rapporteras i Sverige. Droggemenskap bakom hepatitutbrott Publicerad 2010-12-16 05:46 DN Ett hepatitutbrott (gulsot) bland ungdomar i Piteå de senaste två åren har efter smittspårning fått sin förklaring: Omfattande injicering av till exempel narkotikaklassade. –Särskilt Dolcontin verkar vara vanligt säger Greger Pettersson, chef för missbruksvården i Piteå. På mindre än 2 år har 21 ungdomar (18-24 år) smittats av HepatitC.

12 MÄSSLING

13  Infektion av luftvägarna. Makulopapulöst utslag. Komplikationer är vanligt (pneumoni, encephalit etc).  Minskning av antal dödsfall globalt från 873000 år 1999 till 164 000 år 2008.  Vaccinationsprogram. Sämre effekt av vaccinet hos HIV positiva barn. Skall ges ändå. Globalt perspektiv

14 Situationen i Sverige  96, 2% täckning, där Uppsala län är lägst på 93,1%  Vissa år utbrott i Sverige, ex år 2008 25 fall. -10 i Västa Götaland -9 i Skåne -3 i Stockholm - några spridda enstaka - hälften smittade i Sverige hälften utomlands

15 MALARIA

16  Symtom är feber, skakningar, ledsmärta, kräkningar, anemi och kramper. Cykliska svettningar är karakteristiskt.  Plasmodium vivax, P. ovale, P. malariae, P. falciparum, P. knowlesi  225 miljoner fall per år och 780 000 dödsfall, av vilka majoriteten är barn  Vaccin saknas. Profylax ex Lariam. Behandling ex kinin.  DD svårt u-länder, och många andra potentiellt behandlingsbara sjukdomar missas.  Att bekämpa Malaria och HIV är ett av WHOs åtta mål för 2015.  Ca 100 fall i Sverige per år, av vilka de flesta är smittade i länder söder om Sahara. Dödligheten hos smittade resenärer är ca 1% trots adekvat behandling. Plasmodium infektioner

17 Plasmodiums livscykel

18 Globala infektionsläget


Ladda ner ppt "HIV/AIDS. Virusreplikation och effekt på immunförsvaret Normalt."

Liknande presentationer


Google-annonser