Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HIV/AIDS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HIV/AIDS."— Presentationens avskrift:

1 HIV/AIDS

2 Virusreplikation och effekt på immunförsvaret
Normalt

3 Smittvägar & smittrisk
Blodtransfusion % Mor till barn 25% Kvinna vaginalt samlag 0,1% Man vaginalt samlag 0,05% Emottagande av analt 0,5% Givande av analt ,065%

4 Antiviral-behandling
Nukleosidanaloger-hämmar RT RT-hämmare av icke-nukleosidtyp HIV specifika proteashämmare Inträdeshämmare -Fusionhämmare -CCR5hämmare -Integrasehämmare

5 Situationen i Sverige

6 Heterosexuell smitta ökar mest

7 Okunskapen är stor En Sifoundersökning 2009 visar att 1/5 av Sveriges befolkning (över 15år) tror att HIV kan botas! De yngre står för större delen… 1 av 10 tror att det inte dör personer i AIDS i Sverige 1 av 5 skulle bli mer reserverade om de fick redan på att en vän har HIV. Yngre i års gruppen är de som skulle ha störst andel reserverade personer.

8 HEPATIT -leverinflammation. -många olika virus

9 Hepatit A/E A: picornavirus. ssRNA, utan hölje. E:hepevirus
sprids via vatten läker i stort sett alltid ut, ger livslång immunitet. 100 fall per år rapporteras i Sverige. vaccin Twinrix

10 Hepatit B hepadnavirus med hölje sprids via blod, samt sexuellt
i vissa länder upp mot 20% infekterade. vaccin finns (Twinrix). De flesta infektioner läker ut spontant. 1600 fall per år rapporteras i Sverige.

11 Hepatit C flavivirus: litet ss+RNA virus med hölje.
sprids via blod, och ger i 50% av fallen kronisk infektion. leverinflammation. Ger levercirros och levercancer. inget vaccin, finns dock behandling. 2000 fall per år rapporteras i Sverige. Droggemenskap bakom hepatitutbrott Publicerad :46 DN Ett hepatitutbrott (gulsot) bland ungdomar i Piteå de senaste två åren har efter smittspårning fått sin förklaring: Omfattande injicering av till exempel narkotikaklassade. –Särskilt Dolcontin verkar vara vanligt säger Greger Pettersson, chef för missbruksvården i Piteå. På mindre än 2 år har 21 ungdomar (18-24 år) smittats av HepatitC.

12 MÄSSLING

13 Globalt perspektiv Infektion av luftvägarna. Makulopapulöst utslag. Komplikationer är vanligt (pneumoni, encephalit etc). Minskning av antal dödsfall globalt från år till år 2008. Vaccinationsprogram. Sämre effekt av vaccinet hos HIV positiva barn. Skall ges ändå.

14 Situationen i Sverige 96, 2% täckning, där Uppsala län är lägst på 93,1% Vissa år utbrott i Sverige, ex år fall. -10 i Västa Götaland -9 i Skåne -3 i Stockholm - några spridda enstaka - hälften smittade i Sverige hälften utomlands

15 MALARIA

16 Plasmodium infektioner
Symtom är feber, skakningar, ledsmärta, kräkningar, anemi och kramper. Cykliska svettningar är karakteristiskt. Plasmodium vivax, P. ovale, P. malariae, P. falciparum, P. knowlesi 225 miljoner fall per år och dödsfall, av vilka majoriteten är barn Vaccin saknas. Profylax ex Lariam. Behandling ex kinin. DD svårt u-länder, och många andra potentiellt behandlingsbara sjukdomar missas. Att bekämpa Malaria och HIV är ett av WHOs åtta mål för Ca 100 fall i Sverige per år, av vilka de flesta är smittade i länder söder om Sahara. Dödligheten hos smittade resenärer är ca 1% trots adekvat behandling.

17 Plasmodiums livscykel

18 Globala infektionsläget


Ladda ner ppt "HIV/AIDS."

Liknande presentationer


Google-annonser