Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi 2015-2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Finlands Röda Kors strategi för åren 2015–2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi 2015-2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Finlands Röda Kors strategi för åren 2015–2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE."— Presentationens avskrift:

1 Strategi 2015-2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Finlands Röda Kors strategi för åren 2015–2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

2 Strategi 2015-2017 ÖPPEN Serviceinriktad EFFEKTIV SAMARBETS VILLIG Humanitet Opartiskhet Neutralitet Självständighet Frivillighet Enhet Universalitet Verksamhetsidé: Vi hjälper de människor som behöver hjälp 7 principer DET GEMENSAMMA BÄSTA Vilka är vi? GLÄDJEGLÄDJE

3 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 öppen effektiv samarbetsvillig serviceinriktad Strategia = näin me pääsemme vision asettamaan tavoitteeseen Det gemensamma bästa Röda Korsets strategi visar oss verksamhetsriktlinjen och hur vi kan nå vår vision. Att hjälpa ger glädje!

4 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 Olika avdelningar Avdelning med varierad verksamhet Avdelning med verksamhet Beredda att hjälpa

5 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 Många frivilliga - mycket hjälp till människor som behöver det

6 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 Många frivilliga - mycket hjälp till människor som behöver det Flera frivilliga - mer hjälp till människor som behöver det

7 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 HJÄLPANDETS GLÄDJE VERKSAMHETS SÄTT DET GEMENSAMMA BÄSTA PRINCIPER OCH VÄRDERING AR

8 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 1.Vi hjälper vid olyckor och katastrofer 2.Vi främjar välmående och ett tryggt liv i lokalsamhället 3.Vi verkar för humanitet Tre mål

9 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017

10 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 Vi hjälper vid olyckor och katastrofer 1.Bättre beredskap att hjälpa 2.Fler insamlare och mer pengar till hjälpverksamhet 3.Fler deltagare i första hjälpen-grupperna 4.Snabb och effektiv internationell biståndsverksamhet Mål 1 Vi lyckas då vi har:

11 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 Vi hjälper vid olyckor och katastrofer  Beredskapsplanering och upprätthållande av hjälpberedskapen  Första omsorgen och psykiskt stöd  Första hjälpen-grupper och akut omhändertagande  Första hjälpen-jour  Frivilliga räddningstjänstens (Vapepas) samordning och verksamhet som myndigheternas medhjälpare  Hungerdagen och nödhjälpsinsamlingar  Katastroffonden  Återvinnings- och sysselsättningsverksamhet vid Kontti-kedjan  Mottagningscentraler för asylsökande  Personefterforskning och återförening av familjer  Internationell katastrofhjälp  Katastrofberedskaps- och logistikcentralen Kalkku  Enheter för snabb hjälpverksamhet  (Emergency Response Unit dvs. Hur når vi våra mål?

12 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 Vi främjar välmående och ett tryggt liv i lokalsamhället Vi lyckas då vi har: Mål 2 1.Fler vänner och en mångsidig vänverksamhet 2.Aktiva unga som stöder unga 3.Välfungerande frivillig blodgivning 4.En ledande ställning inom första hjälpen-utbildningen

13 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 Första hjälpen-utbildning Första hjälpen-grupper och första hjälpen-jour Hälsorådgivningar, frivilligt förebyggande arbete mot alkohol och droger samt hiv-arbete Vänverksamhet Verksamhet för närståendevårdare Utbildning i psykiskt stöd Förebyggande av olyckor Mångkulturverksamhet och integrationsfrämjande verksamhet Verksamhet mot rasism Projekt som ökar lokalsamhällets välfärd Läxläsningshjälp Verksamhetsgrupper för unga och Reddie Kids- verksamhet Skyddshus för unga Internationell ungdomsverksamhet Utvecklingssamarbete Blodtjänst Hur når vi våra mål? Vi främjar välmående och ett tryggt liv

14 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 1.Modigt uppträder till försvar för våra värde- ringar och våra principer 2.Värvar nya medlemmar som rödakorsaktiva 3.Når fler skolelever och studerande Mål 3 Vi lyckas då vi har: Vi verkar för humanitet

15 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi 2015-2017 Vi verkar för humanitet Breddar medlemsbasen Ställningstaganden och på verkan på lokal- och riksplanet Organisationens och verksamhetens synlighet Möten med beslutsfattare Skolsamarbete Internationell verksamhet Hur når vi våra mål?


Ladda ner ppt "Strategi 2015-2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Finlands Röda Kors strategi för åren 2015–2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE."

Liknande presentationer


Google-annonser