Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi 2015-2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Finlands Röda Kors strategi för åren 2015–2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi 2015-2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Finlands Röda Kors strategi för åren 2015–2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE."— Presentationens avskrift:

1 Strategi ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Finlands Röda Kors strategi för åren 2015–2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

2 Strategi ÖPPEN Serviceinriktad EFFEKTIV SAMARBETS VILLIG Humanitet Opartiskhet Neutralitet Självständighet Frivillighet Enhet Universalitet Verksamhetsidé: Vi hjälper de människor som behöver hjälp 7 principer DET GEMENSAMMA BÄSTA Vilka är vi? GLÄDJEGLÄDJE

3 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi öppen effektiv samarbetsvillig serviceinriktad Strategia = näin me pääsemme vision asettamaan tavoitteeseen Det gemensamma bästa Röda Korsets strategi visar oss verksamhetsriktlinjen och hur vi kan nå vår vision. Att hjälpa ger glädje!

4 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi Olika avdelningar Avdelning med varierad verksamhet Avdelning med verksamhet Beredda att hjälpa

5 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi Många frivilliga - mycket hjälp till människor som behöver det

6 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi Många frivilliga - mycket hjälp till människor som behöver det Flera frivilliga - mer hjälp till människor som behöver det

7 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi HJÄLPANDETS GLÄDJE VERKSAMHETS SÄTT DET GEMENSAMMA BÄSTA PRINCIPER OCH VÄRDERING AR

8 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi Vi hjälper vid olyckor och katastrofer 2.Vi främjar välmående och ett tryggt liv i lokalsamhället 3.Vi verkar för humanitet Tre mål

9 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi

10 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi Vi hjälper vid olyckor och katastrofer 1.Bättre beredskap att hjälpa 2.Fler insamlare och mer pengar till hjälpverksamhet 3.Fler deltagare i första hjälpen-grupperna 4.Snabb och effektiv internationell biståndsverksamhet Mål 1 Vi lyckas då vi har:

11 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi Vi hjälper vid olyckor och katastrofer  Beredskapsplanering och upprätthållande av hjälpberedskapen  Första omsorgen och psykiskt stöd  Första hjälpen-grupper och akut omhändertagande  Första hjälpen-jour  Frivilliga räddningstjänstens (Vapepas) samordning och verksamhet som myndigheternas medhjälpare  Hungerdagen och nödhjälpsinsamlingar  Katastroffonden  Återvinnings- och sysselsättningsverksamhet vid Kontti-kedjan  Mottagningscentraler för asylsökande  Personefterforskning och återförening av familjer  Internationell katastrofhjälp  Katastrofberedskaps- och logistikcentralen Kalkku  Enheter för snabb hjälpverksamhet  (Emergency Response Unit dvs. Hur når vi våra mål?

12 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi Vi främjar välmående och ett tryggt liv i lokalsamhället Vi lyckas då vi har: Mål 2 1.Fler vänner och en mångsidig vänverksamhet 2.Aktiva unga som stöder unga 3.Välfungerande frivillig blodgivning 4.En ledande ställning inom första hjälpen-utbildningen

13 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi Första hjälpen-utbildning Första hjälpen-grupper och första hjälpen-jour Hälsorådgivningar, frivilligt förebyggande arbete mot alkohol och droger samt hiv-arbete Vänverksamhet Verksamhet för närståendevårdare Utbildning i psykiskt stöd Förebyggande av olyckor Mångkulturverksamhet och integrationsfrämjande verksamhet Verksamhet mot rasism Projekt som ökar lokalsamhällets välfärd Läxläsningshjälp Verksamhetsgrupper för unga och Reddie Kids- verksamhet Skyddshus för unga Internationell ungdomsverksamhet Utvecklingssamarbete Blodtjänst Hur når vi våra mål? Vi främjar välmående och ett tryggt liv

14 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi Modigt uppträder till försvar för våra värde- ringar och våra principer 2.Värvar nya medlemmar som rödakorsaktiva 3.Når fler skolelever och studerande Mål 3 Vi lyckas då vi har: Vi verkar för humanitet

15 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Strategi Vi verkar för humanitet Breddar medlemsbasen Ställningstaganden och på verkan på lokal- och riksplanet Organisationens och verksamhetens synlighet Möten med beslutsfattare Skolsamarbete Internationell verksamhet Hur når vi våra mål?


Ladda ner ppt "Strategi 2015-2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Finlands Röda Kors strategi för åren 2015–2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE."

Liknande presentationer


Google-annonser