Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglig IT – paddkursen som inte blev en groda Svenska Daisykonsortiet, 13 november 2014 Elisabeth Erikson, Örjan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglig IT – paddkursen som inte blev en groda Svenska Daisykonsortiet, 13 november 2014 Elisabeth Erikson, Örjan."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglig IT – paddkursen som inte blev en groda Svenska Daisykonsortiet, 13 november 2014 Elisabeth Erikson, elisabeth.erikson@kulturivast.se Örjan Hellström, orjan.hellstrom@kulturivast.se

2 Bakgrund  Open Media/Open Learning 1997-2000  Anpassade datorer och utbildade läs- och skrivtekniker  Enkät om bibliotekens IKT-arbete  Digidelkampanjen - demodator  Ny bibliotekslag

3 Ny bibliotekslag Prioriterade grupper 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. (Tidigare lag) 8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

4 Ny bibliotekslag Folkbibliotek 7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. (Tidigare lag) 2 § Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.

5

6 Återanvändning  Fritt kursmaterial på webben  Slutna forum för kursdeltagarna

7 Kursupplägg  Uppstartsmöte  Komma igång med Basecamp  Apple-id och grundfunktionalitet  Grundläggande hantering av en surfplatta  VoiceOver, inbyggd talsyntes, del 1 & 2  Övriga inbyggda hjälpmedel  Hjälpmedelsappar, text till tal  Övriga hjälpmedelsappar  Legimus, talboksapp, del 1 & 2  E-böcker och e-boksläsare, del 1 & 2  Sekretess, etik och bemötande, del 1 & 2  Avslutande träff

8

9

10

11

12

13 Inlämning

14 Kursen hösten 2013  Räknade med 30 deltagare, blev 84  Yrkesgrupper: Läs- och skrivtekniker, assistenter, bibliotekarier  Folk-, skol-, läns- och högskolebibliotek

15 Oväntat  Tillströmningen!  Nytt iOS efter halva kursen

16 Dokumentation - ebok

17

18 Fortsättning  Spin-off i Jämtland-Västernorrland  Distanskurs i anpassad pc våren 2014  Uppdaterad paddkurs hösten 2014  Mer Android http://www.kulturivast.se/tillganglighet/distansutbildning-i-tillganglig-it-2014 http://www.kulturivast.se/tillganglighet/distansutbildning-i-anpassad-pc http://www.kulturivast.se/tillganglighet/distansutbildning-i-tillganglig-it-2013

19 Tack! Frågor? Svenska Daisykonsortiet, 13 november 2014 Elisabeth Erikson, elisabeth.erikson@kulturivast.se Örjan Hellström, orjan.hellstrom@kulturivast.se


Ladda ner ppt "Tillgänglig IT – paddkursen som inte blev en groda Svenska Daisykonsortiet, 13 november 2014 Elisabeth Erikson, Örjan."

Liknande presentationer


Google-annonser