Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag och Rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag och Rätt."— Presentationens avskrift:

1 Lag och Rätt

2 Blad 2 Svensk lag och rätt
För att vårt samhälle ska kunna fungera måste det finnas lagar. Lagarna finns samlade i Svensk författningssamling. De mest använda lagarna finns i Sveriges rikes lag. Det är en mer än 3000 sidor tjock bok som utkommer varje år. Boken kallas med ett enklare uttryck för Lagboken. Regeringen utarbetar förslag till nya lagar. När lagförslaget har blivit godkänt av kunniga jurister, bestäms den nya lagen av riksdagen. Lagarna kan delas in i civilrätt, offentlig rätt och straffrätt. Gör uppgifterna på blad 3.

3 Blad 3 Uppgift 1: Vad menas med civilrätt och offentligt rätt?
Uppgift 2: Vad menas med straffrätt? Beskriv hur det går till när någon blir häktad och anklagad för brott. Uppgift 3: Vad är en jurist och vad menas med lyckta dörrar? Vad menas med oskrivna lagar? Uppgift 4: Vad menas med rättssäkerhet? Vilka olika sorters domstolar finns det? ©Ewa Ögren, 2007

4 Blad 4 Gör alla uppgifterna. Förklara med egna ord följande begrepp
Uppgift 1: påföljd Uppgift 2: penningböter, villkorlig dom Uppgift 3: dagsböter, fängelse Uppgift 4: särskild vård, skyddstillsyn ©Ewa Ögren, 2007

5 Blad 5 Svara på alla frågorna.
Uppgift 1: Vad är domarens och nämndemännens uppgifter? Vilka får bli nämndemän? Uppgift 2: Vad gör en notarie och ett vittne? Uppgift 3: Vad är en tilltalad och en försvarsadvokat? Uppgift 4: Vad är en målsägare och en åklagare? ©Ewa Ögren, 2007

6 Blad 6 Nu ska ni läsa ett drama: ”Bara en flaska schampo”
Dramat finns på blad 7a och 7b. Svara på frågorna.

7 Blad 7a Bara en flaska schampo
Lotta och Fia sticker direkt till Åhléns efter skolan. Inte för att handla, bara kolla in. Det är nära jul. På varuhuset är det trångt och varmt. De knäpper upp sina jackor. Golvet är vått. Någon hjälper upp en äldre dam som har halkat. – Expediterna ser stressande ut, säger Lotta. Fy för att jobba här. Jag skulle bli snurrig i huvudet. På kosmetikavdelningen säljer man ut schampo. I en korg ligger 100-tals schampoflaskor. De tar upp var sin flaska och läser texten. – Kass schampo, fnyser Fia. Jag har provat. Mitt blir risigt, inte alls å fint som i TV-reklamen. Sedan drar de vidare och tittar på julkort. Men inte länge. Plötsligt kommer en vakt i grå uniform och säger åt dem att följa med till kontoret. – Va då för? Fia protesterar och vänder sig hastigt för att gå vidare. Men vakten hejdar henne. Inne på kontoret väntar en av varuhusets chefer. Vakten säger åt flickorna att tömma sina jackor. Fia tar upp en flaska ”kass” schampo. – Det var inte meningen, stammar hon. Jag glömde. Lotta är alldeles röd i ansiktet. Är jag medskyldig? tänker hon. Jag såg ju ingenting, eller gjorde jag det…? Hon börjar gråta. Nog såg hon, men ingrep inte. Vad säger du? Tycker du att Fia ska släppas utan vidare bara för att hon är 13 år? Motivera. Om Lotta såg att Fia stoppade på sig flaskan, är hon då medskyldig? Hur skulle du har gjort i Lottas situation? När du såg Fia ta flaskan? När ni åkte fast? ©Ewa Ögren, 2007

8 Blad 7b forts. Bara en flaska schampo
Det var inte meningen Fia och Lotta kallas in på kontoret. Där sitter vakten i sin grå uniform och där sitter också avdelningschefen. – Det var inte meningen, stammar Fia. Jag glömde. Fia och Lotta är rädda. Redan på kontoret känns det som om de står inför rätta. De får stå till svars för sina handlingar. Men de behöver nog inte stå inför domstolen. Värdet på varan är så litet och flickorna är unga. Hade det däremot varit något mer värdefullt som flickorna tagit och hade de varit äldre så kan de hamna i domstolen. Vad säger du? Tänk dig att Fia hamnar inför domstol. Hur tror du det känns att gå in i domstolslokalen och sätta sig på den anklagades bänk för att svara på frågor och sedan få sin dom? Ska även Lotta ställas inför rätta? I domstolslokalen finns det plats för åhörare. Är det rätt att folk ska få lyssna på förhandlingarna och se på när människor blir dömda? ©Ewa Ögren, 2007

9 Blad 8 Forumspel Forumspel tar upp ett viktigt problem. Det är er uppgift att försöka skapa ett bra och verklighetstroget drama i gruppen. Ni ska ta upp ert problem med hjälp av det ni vet och er fantasi. Alla ska delta i gruppen och alla måste kunna sin roll så bra att ni kan spela upp samma drama flera gånger. Alla måste vara beredda på att just er roll kan bytas ut under spelets gång. Se nästa fyra blad där fyra olika problem finns att dramatisera. ©Ewa Ögren, 2007

10 Blad 9 Problem 1: Utfrysningen av Elin
Det här spelet ska handla om en dag i skolan. Ett kompisgäng står vid skåpen och ska snart in på en lektion. Då kommer Elin gåendes. En i gänget säger en taskig kommentar. De andra hänger på och skrattar åt Elin. Detta gör situationen mycket obehaglig för Elin. ©Ewa Ögren, 2007

11 Blad 10 Problem 2: Rispan på bilen
Det är en helt vanlig kväll. Ett kompisgäng bestämmer i skolan att de ska träffas på kvällen. Då de träffas vet de inte vad de ska göra så de drar ner till stan. På vägen dit säger en av personerna i gänget att hon/han ska märka den ”fula” Volvon som står parkerad längs en gata. Hon/han tar fram en nyckel och gör en stor rispa i bilen. ©Ewa Ögren, 2007

12 Blad 11 Problem 3: Slaget i elevhallen
Det här spelet ska handla om en kille/tjej som på rasten går omkring i uppehållsrummet med sina kompisar. Plötsligt får killen/tjejen en idé om att han/hon vill spela pingis, men pingisbordet är upptaget. Killen/tjejen puttar bort de som spelar. En av spelarna blir arg men får då en smäll… ©Ewa Ögren, 2007

13 Blad 12 Problem 4: Telefonen på Åhléns
Det här spelet ska handla om några kompisar som tycker om att titta och skriva i sina telefoner. En av tjejerna/killarna har ingen telefon. När kompisgänget en dag går och kikar i stan så går de in och tittar på telefoner. Då när de står där ensamma tar tjejen/killen som inte har någon telefon en medan kompisarna tittar på. De går sedan därifrån.

14 Blad 13 Rättsalen Nu är det dags för drama igen. På nästa blad har ni ett manus som ni kan arbeta efter. Byt ut namn och sätt in vilket brott personen i fråga är anklagad för. Ni måste titta i Brottsbalken för att kunna se sambandet brott/straff. Titta på Internet under länken: (OBS! Det finns tre avdelningar) Titta på innehållsförteckningen av de 38 olika kapitlen och bestäm er för vilket kapitel ni ska ta upp i ert drama. Läs noga igenom kapitlet så att brottet får rätt straff! OBS! Alla grupper ska ha läst igenom kap.1! ©Ewa Ögren, 2007

15 Bild 14 I rättssalen Ordförande: ” Målet Kenneth Karlsson ska börja. Parter och vittnen till rättssalen. Varsågod och börja”. Åklagaren redogör kortfattat för vad Kenneth Karlsson gjort och yrkar ansvar för …….(brottet) enligt ….kap …§ i brottsbalken. Ordföranden till advokaten: - Vad säger Kenneth Karlsson om detta? Advokaten säger om Kenneth anser sig skyldig eller icke skyldig. Ordföranden till åklagaren: - Redogör mer i detalj för brottet. Åklagaren redogör för brottet. Ordföranden till den tilltalade: - Kan ni berätta vad som hände? Den tilltalade redogör för sin version av det hela. Ordföranden till åklagaren: - Varsågod och ställ frågor till den tilltalade. Åklagaren ställer frågor. Ordföranden till advokaten: - Varsågod och ställ frågor till den tilltalade. Advokaten ställer frågor. Ordföranden kallar in åklagarens vittne/vittnen. Ordföranden läser vittneseden. Vittnet läser efter. Jag …..(namnet) försäkrar på heder och samvete, att säga hela sanningen och intet förtiga eller förändra. Ordföranden säger till åklagaren: Ställ frågor till vittnet. Åklagaren ställer frågor till vittnet. Ordföranden till advokaten: Ställ frågor till vittnet. Advokaten ställer frågor till vittnet. ©Ewa Ögren, 2007 Forts på nästa blad

16 Bild 15 I rättssalen, forts
Ordföranden ställer eventuellt frågor till vittnet. Säger sedan ”Inga fler frågor. Ni kan få gå.” Ordföranden kallar in Kenneth Karlssons vittne/vittnen. Vittneseden sägs igen. Ordföranden till advokaten: Ställ frågor till vittnet. Advokaten ställer frågor. Ordföranden till åklagaren: Ställ frågor till vittnet. Åklagaren ställer frågor. Ordföranden: Inga fler frågor. Ni kan få gå. Ordföranden löser upp Kenneth Karlssons personundersökning. Ordföranden till åklagaren: Redogör för vilken påföljd Ni anser lämplig. Åklagaren gör det. Ordföranden till advokaten. Redogör för vilken påföljd Ni anser lämplig. Advokaten gör det. Ordföranden till den tilltalade: Har ni något att tillägga? Förhandlingarna är avslutade. Parterna går ut. Ordföranden håller nu enskild överläggning tillsammans med nämndemännen. Parterna kallas in på nytt. Ordföranden läser upp domen.

17 Svensk lag och rätt För att vårt samhälle skall kunna fungera måste det finnas lagar. Lagarna finns samlade i Svenska författningssamling. De mest använda lagarna finns i Sveriges rikes lag. Det är en mer än tretusen sidor tjock bok som utkommer varje år. Boken kallas med ett enklare namn för Lagboken. Regeringen utarbetar förslag till nya lagar. När lagförslaget har blivit godkänt av kunniga jurister, bestäms den nya lagen av riksdagen. Lagarna kan indelas i: Civilrätt Offentlig rätt Straffrätt


Ladda ner ppt "Lag och Rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser