Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidskrifts- och artikelsökning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidskrifts- och artikelsökning"— Presentationens avskrift:

1 Tidskrifts- och artikelsökning
Sociologiprogrammet Term. 1 Forskning om välfärd och kultur Magnus Olsson, Umeå Universitetsbibliotek Umeå Tel

2 Moment 4 Forskning om välfärd och kultur (7,5 hp)
Efter genomgånget moment ska Du kunna: • kunna söka vetenskapliga artiklar inom ett givet område • kunna redogöra för samt kritiskt granska vetenskapliga artiklar • ha kännedom om aktuella problemområden inom välfärdssociologi och kultursociologi • ha skrivit en forskningsöversikt i akademisk form kring en avgränsad frågeställning inom temat kultur eller välfärd

3 Idag ska vi gå igenom…. Källkritik
Vetenskapliga artiklar och tidskrifter Socindex Referenser

4 I en studie från 2009 gjord av statsvetaren Tommy Möller ansåg 4 av 10 riksdagsledamöter att de inte kunde värdera all information de får på ett objektivt sätt. Källa: DN

5 Några innehållsmässiga riktlinjer för källkritik
Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser Källa:

6 Mer om källkritik

7 Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?
Vem har skrivit artiteln? Var har den blivit publicerad Har den blivit vetenskaplig granskad (peer-reviewed)?

8 En vetenskaplig artikel följer ofta mönstret…
Introduktion Metod och material Resultat A Diskussion

9 Ett exempel Är tidskriften American journal of sociology vetenskaplig?

10 Är följande artikel vetenskaplig?
Tampubolon, Gindo (2010). Social stratification and cultures hierarchy among the omnivores: Evidence from the Arts Council England surveys. The sociological review, Vol. 58:1.

11 Mer om vetenskapliga artiklar och tidskrifter

12 Vid sökning reflektera över…
Sökord Lämpliga databaser (fråga biblioteket om Du är osäker) Utöka eller begränsa sökningen Fritextsökning eller sökning på ämnesord?

13 SocIndex “SocINDEX offers coverage from all subdisciplines of sociology, including abortion, anthropology, criminology, criminal justice, cultural sociology, demography, economic development, ethnic & racial studies, gender studies, marriage & family, politics, religion, rural sociology, social psychology, social structure, social work, sociological theory, sociology of education, substance abuse, urban studies, violence, welfare, and many others. “ Peer-reviewed-funktion Subject words (kontrollerade ämnesord) Cite Relevansranking

14 Använd subject terms för att få fram tips på sökord!

15 Använd subject terms för att få fram sökord

16 Exempel på relaterade ord till ”culture” i Socindex
Narrower terms: corporate culture, counterculture, culture conflict, low-context culture, mass media & culture, personality & culture, popular culture, sub cultures, world culture, youth culture etc. Related terms: cultural production, cultural property, cultural relativism, cultural studies, social change etc. Used for: cultural sociology, sociology of culture I andra fall finns ”broader terms”

17

18 Åtkomst till databaser, e-böcker och e-tidskrifter hemifrån!
Läs mer här:

19 Varför ska Du skriva referenser?
Tydligt visa vad som är dina egna, tankar och formuleringar och vad som Du hämtat från andra källor -> Undvika plagiering -> Möjlighet för läsare att fördjupa sig i ämnet Visa omfånget av material Du gått igenom till din PM/uppsats

20 Vilka referenssystem finns det och vilket ska Du välja?
Harvard, Oxford, APA, Vancouver, MLA, Turabian se tex Sociologiska institutionen rekommenderar Harvardsystemet

21 Harvardsystemet Kallas ibland parentessystemet eller författare-årtalssystemet Harvardsystemet består av två delar; käll/texthänvisningar i den löpande texten inom parentes och en referenslista/källförteckning på slutet

22 Hur refererar jag till en bok?
I den löpande texten: Organisationer använder olika sorters ritualer för socialisation(Collins 2008, 80). alternativt Collins (2008, 80) beskriver hur organisationer använder olika sorters ritualer för socialisation. I källförteckningen: Collins, Randall Den sociologiska blicken: att se bortom det uppenbara. Lund: Studentlitteratur

23 Ibland kan det vara befogat att citera…
Korta ordagranna citat är där författare årtal och sidnr tydligt anges Använd ”….” Långa citat är i allmänhet inte acceptabla

24 Exempel citat… Collins skriver att ”ett traditionellt, rationalistiskt sätt att beskriva samhällen är att utgå från begreppet socialt kontrakt” (Collins 2008, 22). Längre citat skrivs normalt med indrag Collins skriver om en ”konservativ” förklaringsmodell till brott: ”En uppfattning är att brottslingar helt enkelt är onda och dåliga människor, så det enda sättet att ta itu med problemet är att straffa dem. Ju större brottslighet en är, desto hårdare måste vi slå ner på den. Denna uppfattning har funnits i flera hundra år” (Collins 2008, 96). Detta utvecklas ytterligare genom att…

25 Artikel Utvärderingar förbiser ofta faktorer som inte progammakarna tagit med i beräkningen (Hanberger och Schild 2004, 476). alternativt Hanberger och Schild (2004, 476) menar att utvärderingar ofta förbiser faktorer som programmakarna inte tagit med i beräkningen. Referenslista/källförteckning Hanberger, Anders och Schild, Ingrid Strategies to Evaluate a University-Industry Knowledge-exchange Programme. Evaluation. 10(4): DOI: /

26 Hur refererar jag till det här bokkapitlet?
Svallfors, Stefan (2008). Worlds of welfare and attitudes to redistribution: a comparison of eight western nations. s Som ingår i boken-> Leibfried, Stephan & Mau, Steffen (red.) (2008). Welfare states: construction, deconstruction, reconstruction. Vol. 3, Legitimation, achievement and integration. Cheltenham: Edward Elgar

27 I den löpande texten (källhänvisning)
Invånarna i Norge och USA har en markant skild syn på ojämlikhet och inkomstskillnader mellan människor (Svallfors 2008, 343) alternativt Enligt Svallfors (2008, 343) har invånarna i Norge och USA en markant skild syn på ojämlikhet och inkomstskillnader mellan människor .

28 I referenslistan Svallfors, Stefan Worlds of welfare and attitudes to redistribution: a comparison of eight western nations. I Welfare states: construction, deconstruction, reconstruction. Vol. 3, Legitimation, achievement and integration. S. Leibfried, och S. Mau (red.), Cheltenham: Edward Elgar.

29 Hur refererar jag till webbsidor, blogginlägg och material på internet?
Använd samma principer när Du refererar till webbsidor som för tryckt material!

30 URL:http://www. skolverket. se/statistik_och_analys/2. 1862/2. 4290/2
Datum

31 I den löpande texten (källhänvisning)
Barn till föräldrar som har högre utbildning fick bättre resultat på de nationella proven våren 2011(Skolverket 2011). alternativt Enligt statistik från skolverket (2011) fick barn till föräldrar med högre utbildning bättre resultat på de nationella pr

32 I källförteckningen Skolverket Föräldrars utbildningsnivå betydelsefull. (Hämtad ) (Följande ska ingå: Författare, myndighet, organisation eller företag. År. Titel på dokument. Webbplatsens titel (om annorlunda än författare, myndighet el. Motsvarande). Hela URL (Datum då info hämtades på internet)

33 Sekundärkällor (andrahandskällor)

34 Hjälpmedel när Du arbetar med referenser
Office 2007 och > Fliken referenser Referenshanteringssystem -> exempelvis Endnote web eller Zotero.


Ladda ner ppt "Tidskrifts- och artikelsökning"

Liknande presentationer


Google-annonser