Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."— Presentationens avskrift:

1 IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist william@kth.se F/Ö5 Strömkretslära Mätinstrument Batterier Likströmsnät Tvåpolsatsen F/Ö11 Magnetkrets Kondensator Transienter F/Ö14 Trafo Ömsinduktans Tvåpol mät och sim Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! KK2 LAB2 KK4 LAB4 Mätning av U och I KK1 LAB1 F/Ö7 F/Ö8 F/Ö9 Växelström Effekt Oscilloskopet KK3 LAB3 Filter resonans

2 William Sandqvist william@kth.se Visardiagrammets byggstenar

3 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12,5) Pröva själv … ( låt I:s riktning vara riktfas, horisontell )

4 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12,5) Nu är alla värden kända!

5 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12,5) Lösning. U = 5V = 3V

6 William Sandqvist william@kth.se

7 Vad innehåller kretsen ?

8 William Sandqvist william@kth.se Vad innehåller kretsen ?

9 William Sandqvist william@kth.se

10 Visardiagram (12.4) U = 200 V, f = 50 Hz, L = 0,318 H, R 1 = 100 , R 2 = 50 .

11 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.4) U = 200 V, f = 50 Hz, L = 0,318 H, R 1 = 100 , R 2 = 50 . X L =  L = 2  50  0,318 = 100 

12 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.4)

13 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).

14 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR.

15 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. (X L = 100 , R 1 = 100  )

16 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. (X L = 100 , R 1 = 100  ) De två strömmarna I R och I L kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir  2 ggr. längre än I R eller I L (enligt pythagoras sats).

17 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. (X L = 100 , R 1 = 100  ) De två strömmarna I R och I L kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir  2 ggr. längre än I R eller I L (enligt pythagoras sats). Strömmen I passerar genom den nedre resistorn R 2. Spänningsfallet U R2 får samma riktning som I. U LR har längden I R  100, U R2 har längden I  50. Eftersom I = I R  2 blir U R2 = U LR /  2.

18 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. (X L = 100 , R 1 = 100  ) De två strömmarna I R och I L kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir  2 ggr. längre än I R eller I L (enligt pythagoras sats). Strömmen I passerar genom den nedre resistorn R 2. Spänningsfallet U R2 får samma riktning som I. U LR har längden I R  100, U R2 har längden I  50. Eftersom I = I R  2 blir U R2 = U LR /  2. Spänningen U kan slutligen fastställas som vektorsumman av U LR och U R2.  Fasvinkeln  är vinkeln mellan U och I.  Z är kvoten mellan längderna på U och I. Strömmen efter spänningen – induktiv karaktär

19 William Sandqvist william@kth.se

20 Visardiagram (12.6) Rita visardiagram för kretsen i figuren. Vid frekvensen f gäller att X C = R och X L = R/2. U 2 är lämplig riktfas.

21 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ).

22 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2.

23 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R.

24 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats).

25 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats). U 1 ligger 90  före I. Längden är U 1 = I  X L =  2  I R  R/2 = I R  R/  2

26 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats). U 1 ligger 90  före I. Längden är U 1 = I  X L =  2  I R  R/2 = I R  R/  2 Spänningarna U 1 och U 2 summeras ihop till spänningen U.

27 William Sandqvist william@kth.se Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats). U 1 ligger 90  före I. Längden är U 1 = I  X L =  2  I R  R/2 = I R  R/  2 Spänningarna U 1 och U 2 summeras ihop till spänningen U. Man kan se i diagrammet att U blir lika stor som U 1. Vinkeln  = 0 eftersom U och I blir i fas. Induktiv eller kapacitiv karaktär?

28 William Sandqvist william@kth.se

29 j  Impedans (13.2)

30 William Sandqvist william@kth.se j  Impedans (13.2) Man kan tänka sig visardiagrammet i komplexa talplanet, man delar upp I i realdel och imaginärdel:

31 William Sandqvist william@kth.se j  Impedans (13.2) Man kan tänka sig visardiagrammet i komplexa talplanet, man delar upp I i realdel och imaginärdel:

32 William Sandqvist william@kth.se j  Impedans (13.2)  En tänkbar lösning är då en seriekrets med R och C 19,1-11,1j

33 William Sandqvist william@kth.se j  Impedans (13.2)  En tänkbar lösning är då en seriekrets med R och C 19,1-11,1j

34 William Sandqvist william@kth.se j  Impedans (13.2)  En annan tänkbar lösning är en parallellkrets med R’ och C’ man tänker då I uppdelad i två strömkomposanter I R och I C som är vinkelräta mot varandra.

35 William Sandqvist william@kth.se j  Impedans (13.2)  En annan tänkbar lösning är en parallellkrets med R’ och C’ man tänker då I uppdelad i två strömkomposanter I R och I C som är vinkelräta mot varandra.

36 William Sandqvist william@kth.se j  Impedans (13.2) Finns det något sätt att ta reda på vilken av de två föreslagna kretsarna som Z egentligen innehåller? ?

37 William Sandqvist william@kth.se

38 Spole med tvåpolsatsen (13.4) Bestäm effektivvärdet på strömmen I. Använd tvåpolsatsen.

39 William Sandqvist william@kth.se Spole med tvåpolsatsen (13.4) Bestäm effektivvärdet på strömmen I. Använd tvåpolsatsen.

40 William Sandqvist william@kth.se Spole med tvåpolsatsen (13.4) Beräkna kretsens tvåpolsekvivalent, E 0 och R I.

41 William Sandqvist william@kth.se Spole med tvåpolsatsen (13.4) Beräkna kretsens tvåpolsekvivalent, E 0 och R I.

42 William Sandqvist william@kth.se Spole med tvåpolsatsen (13.4) Beräkna kretsens tvåpolsekvivalent, E 0 och R I.

43 William Sandqvist william@kth.se

44 Jämför serie eller parallell (13.5) När en resistor R och en kondensator C ansluts i parallell till en spänningskälla U får var och en av dem strömmen 2A. Hur stor skulle strömmen i resistorn bli om de båda seriekopplades till spänningskällan?

45 William Sandqvist william@kth.se Jämför serie eller parallell (13.5) Parallellkoppling:

46 William Sandqvist william@kth.se Jämför serie eller parallell (13.5) Seriekoppling:

47 William Sandqvist william@kth.se Jämför serie eller parallell (13.5) Seriekoppling: Enligt tidigare …

48 William Sandqvist william@kth.se Jämför serie eller parallell (13.5) Seriekoppling: Enligt tidigare … Parallell 2A Serie 1,4A

49 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."

Liknande presentationer


Google-annonser