Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."— Presentationens avskrift:

1 IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5 Strömkretslära Mätinstrument Batterier Likströmsnät Tvåpolsatsen F/Ö11 Magnetkrets Kondensator Transienter F/Ö14 Trafo Ömsinduktans Tvåpol mät och sim Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! KK2 LAB2 KK4 LAB4 Mätning av U och I KK1 LAB1 F/Ö7 F/Ö8 F/Ö9 Växelström Effekt Oscilloskopet KK3 LAB3 Filter resonans

2 William Sandqvist Visardiagrammets byggstenar

3 William Sandqvist Visardiagram (12,5) Pröva själv … ( låt I:s riktning vara riktfas, horisontell )

4 William Sandqvist Visardiagram (12,5) Nu är alla värden kända!

5 William Sandqvist Visardiagram (12,5) Lösning. U = 5V = 3V

6 William Sandqvist

7 Vad innehåller kretsen ?

8 William Sandqvist Vad innehåller kretsen ?

9 William Sandqvist

10 Visardiagram (12.4) U = 200 V, f = 50 Hz, L = 0,318 H, R 1 = 100 , R 2 = 50 .

11 William Sandqvist Visardiagram (12.4) U = 200 V, f = 50 Hz, L = 0,318 H, R 1 = 100 , R 2 = 50 . X L =  L = 2  50  0,318 = 100 

12 William Sandqvist Visardiagram (12.4)

13 William Sandqvist Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).

14 William Sandqvist Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR.

15 William Sandqvist Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. (X L = 100 , R 1 = 100  )

16 William Sandqvist Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. (X L = 100 , R 1 = 100  ) De två strömmarna I R och I L kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir  2 ggr. längre än I R eller I L (enligt pythagoras sats).

17 William Sandqvist Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. (X L = 100 , R 1 = 100  ) De två strömmarna I R och I L kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir  2 ggr. längre än I R eller I L (enligt pythagoras sats). Strömmen I passerar genom den nedre resistorn R 2. Spänningsfallet U R2 får samma riktning som I. U LR har längden I R  100, U R2 har längden I  50. Eftersom I = I R  2 blir U R2 = U LR /  2.

18 William Sandqvist Visardiagram (12.4) Välj U LR som riktfas ( = horisontell ).Strömmen I R har samma riktning som U LR. Strömmen I L ligger 90  efter U LR och har lika lång visare som I R eftersom R 1 och L har samma växelströmsmotstånd. (X L = 100 , R 1 = 100  ) De två strömmarna I R och I L kan adderas vektoriellt till strömmen I. I blir  2 ggr. längre än I R eller I L (enligt pythagoras sats). Strömmen I passerar genom den nedre resistorn R 2. Spänningsfallet U R2 får samma riktning som I. U LR har längden I R  100, U R2 har längden I  50. Eftersom I = I R  2 blir U R2 = U LR /  2. Spänningen U kan slutligen fastställas som vektorsumman av U LR och U R2.  Fasvinkeln  är vinkeln mellan U och I.  Z är kvoten mellan längderna på U och I. Strömmen efter spänningen – induktiv karaktär

19 William Sandqvist

20 Visardiagram (12.6) Rita visardiagram för kretsen i figuren. Vid frekvensen f gäller att X C = R och X L = R/2. U 2 är lämplig riktfas.

21 William Sandqvist Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ).

22 William Sandqvist Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2.

23 William Sandqvist Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R.

24 William Sandqvist Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats).

25 William Sandqvist Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats). U 1 ligger 90  före I. Längden är U 1 = I  X L =  2  I R  R/2 = I R  R/  2

26 William Sandqvist Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats). U 1 ligger 90  före I. Längden är U 1 = I  X L =  2  I R  R/2 = I R  R/  2 Spänningarna U 1 och U 2 summeras ihop till spänningen U.

27 William Sandqvist Visardiagram (12.6) Börja med U 2 som riktfas ( = horisontel ). Strömmen I R har samma riktning som U 2. Strömmen I C ligger 90  före U 2 och är lika stor som I R eftersom X C = R. Strömmarna I C och I R summeras ihop till I. I är  2 ggr. längre än I C eller I R (enligt pythagoras sats). U 1 ligger 90  före I. Längden är U 1 = I  X L =  2  I R  R/2 = I R  R/  2 Spänningarna U 1 och U 2 summeras ihop till spänningen U. Man kan se i diagrammet att U blir lika stor som U 1. Vinkeln  = 0 eftersom U och I blir i fas. Induktiv eller kapacitiv karaktär?

28 William Sandqvist

29 j  Impedans (13.2)

30 William Sandqvist j  Impedans (13.2) Man kan tänka sig visardiagrammet i komplexa talplanet, man delar upp I i realdel och imaginärdel:

31 William Sandqvist j  Impedans (13.2) Man kan tänka sig visardiagrammet i komplexa talplanet, man delar upp I i realdel och imaginärdel:

32 William Sandqvist j  Impedans (13.2)  En tänkbar lösning är då en seriekrets med R och C 19,1-11,1j

33 William Sandqvist j  Impedans (13.2)  En tänkbar lösning är då en seriekrets med R och C 19,1-11,1j

34 William Sandqvist j  Impedans (13.2)  En annan tänkbar lösning är en parallellkrets med R’ och C’ man tänker då I uppdelad i två strömkomposanter I R och I C som är vinkelräta mot varandra.

35 William Sandqvist j  Impedans (13.2)  En annan tänkbar lösning är en parallellkrets med R’ och C’ man tänker då I uppdelad i två strömkomposanter I R och I C som är vinkelräta mot varandra.

36 William Sandqvist j  Impedans (13.2) Finns det något sätt att ta reda på vilken av de två föreslagna kretsarna som Z egentligen innehåller? ?

37 William Sandqvist

38 Spole med tvåpolsatsen (13.4) Bestäm effektivvärdet på strömmen I. Använd tvåpolsatsen.

39 William Sandqvist Spole med tvåpolsatsen (13.4) Bestäm effektivvärdet på strömmen I. Använd tvåpolsatsen.

40 William Sandqvist Spole med tvåpolsatsen (13.4) Beräkna kretsens tvåpolsekvivalent, E 0 och R I.

41 William Sandqvist Spole med tvåpolsatsen (13.4) Beräkna kretsens tvåpolsekvivalent, E 0 och R I.

42 William Sandqvist Spole med tvåpolsatsen (13.4) Beräkna kretsens tvåpolsekvivalent, E 0 och R I.

43 William Sandqvist

44 Jämför serie eller parallell (13.5) När en resistor R och en kondensator C ansluts i parallell till en spänningskälla U får var och en av dem strömmen 2A. Hur stor skulle strömmen i resistorn bli om de båda seriekopplades till spänningskällan?

45 William Sandqvist Jämför serie eller parallell (13.5) Parallellkoppling:

46 William Sandqvist Jämför serie eller parallell (13.5) Seriekoppling:

47 William Sandqvist Jämför serie eller parallell (13.5) Seriekoppling: Enligt tidigare …

48 William Sandqvist Jämför serie eller parallell (13.5) Seriekoppling: Enligt tidigare … Parallell 2A Serie 1,4A

49 William Sandqvist


Ladda ner ppt "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."

Liknande presentationer


Google-annonser