Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FEK B Vetenskaplig metod Databaser Magnus Olsson Umeå universitetsbibliotek 2010-12-13 786 91 81 Tjänstesida:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FEK B Vetenskaplig metod Databaser Magnus Olsson Umeå universitetsbibliotek 2010-12-13 786 91 81 Tjänstesida:"— Presentationens avskrift:

1 FEK B Vetenskaplig metod Databaser Magnus Olsson Umeå universitetsbibliotek 2010-12-13 magnus.olsson@ub.umu.se 786 91 81 Tjänstesida: http://www.ub.umu.se/om/personal/tjanstesidor/magnus- olsson

2 Dagens föreläsning Källkritik Vetenskaplig artiklar och tidskrifter Informationssökning Sökteknik och sökverktyg Databaser Referenser

3 I en studie från 2009 gjord av statsvetaren Tommy Möller ansåg 4 av 10 riksdagsledamöter att de inte kunde värdera all information de får på ett objektivt sätt. Källa: DN 101202

4 Några riktlinjer för källkritik Vem är författaren? Utgivaren Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Referenser Innehåll Källa: http://www.bibl.hj.se/doc/7838

5 Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? Tillförlitlig publicering Vetenskaplig granskning Tillgänglighet

6 Olika typer av vetenskapliga artiklar Originalartiklar Översiktsartiklar (review articles) Teoretiska artiklar

7 En vetenskaplig originalartikel följer ofta mönstret… Introduktion Metod och material Resultat A Diskussion

8 Informationskällor Uppslagsverk och lexikon http://www.ub.umu.se/sok/bocker/uppslagsverk- ordbocker Böcker Album Libris Databaser (artiklar) Affärsdata Business Source Premier Emerald (management) Web of science (välj databas utifrån vilket ämne Du skriver om)

9 Vid sökning reflektera över… Vilka sökord ska Du välja? Lämpliga databaser Utöka eller begränsa sökningen Fritextsökning eller sökning på ämnesord?

10 Business Source Premier management, economics, finance, accounting, international business Thesaurus-funktion Peer-reviewedfunktion Relevansranking

11

12 Emerald Peer-reviewed tidskrifter inom främst management

13

14 Åtkomst till databaser, e-tidskrifter och e-böcker hemifrån http://www.ub.umu.se/sok/atkomst- utanfor-campus

15 Hur refererar jag till webbsidor, blogginlägg och material på internet? Använd samma principer när Du refererar till webbsidor som för tryckt material!

16 http://www.guardian.co.uk/science/blog/2010/sep/29/statistics-lies-abuse

17 I den löpande texten (källhänvisning) Statistik kan användas för att vilseleda om inte läsarna kontrollerar den (Parker 2010). alternativt Parker (2010) menar att statistik kan användas för att vilseleda om inte läsarna kontrollerar den.

18 I källförteckningen Parker, Matt (2010). The simple truth about statistics. Guardian.co.uk Science blog, 10- 09-29. http://www.guardian.co.uk/science /blog/2010/sep/29/statistics-lies- abuse (Hämtad 2010-10-10)

19 Harvardsystemet http://www.ub.umu.se/skriva/skriv a-referenser/referenser-harvard

20 Referenshanteringssystem Kurser i Endnote web ges av Umeå UB för FEK-studenter i februari

21 Kontaktbibliotekarier: stefan.fleig@ub.umu.se magnus.olsson@ub.umu.se


Ladda ner ppt "FEK B Vetenskaplig metod Databaser Magnus Olsson Umeå universitetsbibliotek 2010-12-13 786 91 81 Tjänstesida:"

Liknande presentationer


Google-annonser