Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politiskt deltagande: demokrati och mänskliga rättigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politiskt deltagande: demokrati och mänskliga rättigheter"— Presentationens avskrift:

1 Politiskt deltagande: demokrati och mänskliga rättigheter
Mikael Spång Malmö högskola

2 Politiskt deltagande: utgångspunkter
Demokratiskt styrelseskick – all offentlig makt kommer från folket (folksuveränitet) Offentlig makt utövas under lagarna med respekt för människors frihet och värdighet (rättsstat och rättigheter)

3 Deltagande som mål I en demokrati ska folket styra sig självt – politiska beslut är legitima om alla haft möjlighet att delta Rättighetsinnehavare ska vara delaktiga i bestämma policy för förverkligande av rättigheter

4 Deltagande som medel Effekter på andra områden, exempelvis hälsa
Bättre beslut Beslut fattade närmare människor Större acceptans av beslut

5 Politiskt deltagande: några centrala frågor
Vilka har rätt att delta? Vilka möjligheter finns att delta (val av representanter, direkt deltagande, engagemang i föreningar/organisationer, offentlig debatt och civil olydnad)? Vad krävs för att kunna delta (ekonomiska resurser, utbildning och kunskap, tid, kontakter och nätverk)?

6 Hur jämlikt är deltagandet?
Ojämlikheter i formella förutsättningar Ojämlikheter i resurser för att kunna delta (individer och grupper) Avstånd mellan valda beslutsfattare och medborgare Ojämlikheter i förhållande till förvaltning

7 Olika former av deltagande
Den representativa demokratin Deltagardemokratin Att hävda sin rätt genom institutioner som exempelvis ombudsmän etc

8 Den representativa demokratins fördelar och nackdelar
En person, en röst garanterar jämlikhet Tydligt mandat eller tydligt ansvarsutkrävande Avstånd mellan medborgare och valda beslutsfattare Brister i den representativa demokratin på grund av förändrad funktion hos partier Demokrati som pågående process

9 Deltagardemokratins för- och nackdelar
Ger större möjligheter att löpande engagera sig i politiken Påverka frågor som har särskilt stor betydelse för en som person Risk att de som redan har större resurser att delta ökar sina möjligheter medan resurssvaga åsidosätts Att beslut fattade i representativa politiska församlingar ändras genom påverkan under genomförande

10 Rättighetsutkrävandets för- och nackdelar
Tydlig koppling till individers (och gruppers) rättigheter Gränsdragningar mellan rättigheter blir tydliga och brister uppmärksammas Juridifiering och åsidosättande av politiken Bristande fokus på demokrati som gemensam process

11 Att välja väg Fokus på den representativa demokratin
Fokus på deltagandedemokratiska reformer Fokus på att kunna utkräva sin rätt


Ladda ner ppt "Politiskt deltagande: demokrati och mänskliga rättigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser