Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den industriella revolutionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den industriella revolutionen"— Presentationens avskrift:

1 Den industriella revolutionen
Triangelhandel, kapitalism, liberalism, jordbruksmodernisering, urbanisering och befolkningsexplosion. Christopher Åberg, Al-Azharskolan, Bromma –

2 Triangelhandeln Amerika behöver billig arbetskraft till bomulls- tobaks- och sockerplantager. Britterna köper varor billigt i Amerika och säljer dem dyrt hemma. Bomull blir till tyg, som de afrikanska hövdingarna vill ha, tillsammans med exempelvis vapen och sprit. Kidnappade afrikaner från rivaliserande stammar säljs som slavar av stamhövdingar. Väldigt många dör under den långa resan över Atlanten. Enorm ekonomisk framgång, främst för Storbritannien.

3 Socker, rom, bomull, tobak m.m.
Slavar Vapen, sprit, tyger m.m.

4 Kapitalism Många köpmän blir enormt förmögna tack vare triangelhandeln. Vad kan man göra med sina tillgångar? Konsumera – vanligt tidigare, för att visa makt och status. Investera – kapitalism! Låt pengarna jobba genom att exempelvis investera i fabriker. Ju mer pengar du har, desto lättare är det att få dem att växa ytterligare.

5 Liberalism Liber = fri – Individens frihet är det viktigaste.
Wealth of nations – Nationernas välstånd – 1776 Adam Smith – skotte som var övertygad om frihandelns fördelar – staten ska lägga sig i så lite som möjligt och låta folket handla med varandra utan tullar och skatter. Fri konkurrens Utbud och efterfrågan Den osynliga handen

6 Jordbruket moderniseras
Åkermark var tidigare uppdelad i tegar. Treskifte – höstsådd, vårsådd och träda. Växelbruk och större åkrar – mycket effektivare. Bättre redskap. Djurförädling – avel. Protoindustri och manufakturer – ett steg i riktning mot industrialisering och fabriker.

7 Jordbruket moderniseras forts.
Effektiviseringen leder till att utbudet ökar fortare än efterfrågan – priserna sjunker – småbönderna får det sämre. Många börjar med fårskötsel i stället. Får kan antingen ätas klippas för sin ull ull –> spinna –> väva –> sälja tyg = förädling Många småbönder tvingas in till städerna.

8 Urbanisering Urbanus = relaterat till staden.
Folkförflyttning från landsbygd till tätorter. Arbetslösa bönder behöver försörjning = börjar arbeta i fabriker. Hårt arbete – låga löner på grund av högt utbud på arbetskraft – dålig säkerhet. Barnarbete för att ha råd med mat och boende. Hur ser det ut i fattiga länder i dag?

9 Befolkningsexplosion
Englands befolkning fyrdubblas nästan under 1800-talet. Vetskap om hygien och hälsa leder till bättre renhållning och hälsa. Themsen användes som både vattenkälla och avlopp, sedan får London ett kloaksystem i mitten av 1800-talet. Läkare börjar så småningom tvätta händerna och sina verktyg. Louis Pasteur – Edward Jenner utvecklade vaccin mot smittkoppor 1796 – vaccin kommer från vacca, som betyder ko. Ökad befolkning innebär ökad efterfrågan på varor och stort utbud av arbetskraft – industrin blomstrar!


Ladda ner ppt "Den industriella revolutionen"

Liknande presentationer


Google-annonser