Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Starka och svaga signaler om reformernas effekter MEDBORGAREN I REFORMBRUSET: Bedömning av reformerna och uppfattningar om framtiden SpråKon på Kommunmarknaden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Starka och svaga signaler om reformernas effekter MEDBORGAREN I REFORMBRUSET: Bedömning av reformerna och uppfattningar om framtiden SpråKon på Kommunmarknaden."— Presentationens avskrift:

1 Starka och svaga signaler om reformernas effekter MEDBORGAREN I REFORMBRUSET: Bedömning av reformerna och uppfattningar om framtiden SpråKon på Kommunmarknaden 10.9.2009 Siv Sandberg, Åbo Akademi 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1

2 Kommuninvånarna, kommunreformen och framtiden Kommuninvånarundersökning hösten 2008 (efter besluten, men före de flesta sammanslagningar) Frågor om kommunreformen och om vad som är viktigt när kommunen förnyar sin serviceproduktion 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2

3 Analys av skillnader mellan: Sammanslagningskommuner och övriga Finskspråkiga och tvåspråkiga kommuner Finsk- och svenskspråkiga invånare i de tvåspråkiga kommunerna 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3

4 Sex påståenden om reformen (% Ja-svar) 1.Jag har följt med PARAS-reformen via massmedia (35%) 2.Jag har fått tillräckligt med information om reformen (14%) 3.Jag är medveten om min egen kommuns viktigaste beslut gällande PARAS-reformen (20%) 4.Jag förstår i stort sett vad besluten innebär för min kommun (38%) 5.Jag anser att beslutsfattarna i min kommun fattat förnuftiga beslut med tanke på kommunens framtid (28%) 6.Jag anser att de val kommunen gjort är tillräckliga med tanke på framtiden (23%) 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4

5 Har följt med reformen i media (% ja) 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5

6 Har fått tillräcklig information (% ja) 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6

7 Är medveten om kommunens viktigaste beslut (% ja) 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7

8 Förstår vad besluten innebär (% ja) 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo8

9 Anser besluten förnuftiga, (% ja) 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo9

10 Anser kommunens val tillräckliga (% ja) 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo10

11 Kommuninvånarna och KSSR Kännedomen om kommunreformen varierar Lättare att få grepp om kommunsammanslagningar än om samarbetslösningar, även om båda har konsekvenser för servicen Samarbetsområden/icke-val uppfattas oftare som otillräckliga och mindre förnuftiga Viss ”Svenskfinlandeffekt”: genomgående högre nivåer av kännedom om kommunreformen och dess betydelse i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Kombination av massmediebevakningen och större tilltro till lokalpolitiken? 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo11

12 Uppfattningar om framtiden Stor uppslutning bakom att tjänsterna fortsatt ska skötas i kommunal regi  Särskilt i Svenskfinland  Men påverkas av den lokala erfarenheten av andra än kommunala serviceproducenter (mindre viktigt i t.ex. Karis, Uleåborgsregionen som har erfarenhet av privata producenter) 12.1.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo12


Ladda ner ppt "Starka och svaga signaler om reformernas effekter MEDBORGAREN I REFORMBRUSET: Bedömning av reformerna och uppfattningar om framtiden SpråKon på Kommunmarknaden."

Liknande presentationer


Google-annonser