Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sagal Consulting Hälsa i sin vida betydelse är fler dimensionell och är nära knyten till religionen Hälsa och sjukdomar förstås.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sagal Consulting Hälsa i sin vida betydelse är fler dimensionell och är nära knyten till religionen Hälsa och sjukdomar förstås."— Presentationens avskrift:

1 Sagal Consulting yassin.ekdahl@gmail.se

2 Hälsa i sin vida betydelse är fler dimensionell och är nära knyten till religionen Hälsa och sjukdomar förstås som socialt, spirituellt och religiöst Hälsa är relationellt till förhållande till Gud, goda/onda andar och människor

3 Centralt för behandlingen är att omger sig av anhöriga och andra personer som man litar på Beslut fattas av familjen Individen behandlas därför i första hand av familjen (recitera från koranen) Att det finns religiös/medicinsk kompetens

4 Psykisk ohälsa är ett tabu belagd ämne, som man inte prata öppet om både i Somalia och i exil Modern psykiatriskvård nästa obefintlig Förvaring snarare än behandling

5 Migrations Framkallad Stress (MFS) Splittring av sociala nätverk Svårigheter att navigera i det svenska samhället förändrade familjestruktur

6 Migrations Framkallat Stress (MFS) Kvinnor ekonomisk oberoende Roll och status förlust för män som inte längre är familjeförsörjare Skilsmässa och ensamståendemödrar

7 Många somalier lider av psykisk ohälsa Många har varit med om hemska traumatiska upplevelser och lider av PTSD Närstående följer med till sjukhuset Familjen för talan och bestämmer vad som är bäst för den sjuke

8 Inga begrepp för psykisk sjukdom, som depression eller psykos Många män säger att de har BUUFIS, känner inte igen sig/ej normala Många kvinnor säger att de har WELWEL, känner ständig oroliga Söker psykiatriskvård som sista utväg

9 Är normativ för vad som uppfattas som frisk eller sjuk Avgör hur man söker hjälp Vilka typer av hjälp man söker

10 Vilka coping strategier och socialt stöd man har/får Hur mycket stigmatisering man fäster vid psykisk sjukdom Hur man ser på återhämtning

11 Följden att inte ta hänsyn till kulturens relevans i mötet med patienter som har sina rötter utanför Europa kan bidrag till

12 Slående skillnader i utnyttjande av psykiatrisk vård Sämre tillgång till och tillgänglighet av psykiatrisk vård Mindre benägna att ta emot nödvändiga psykiatriska vård

13 Hinder för adekvat och kvalitativt vård inkluderar misstro och rädsla för behandling, språk och kommunikation barriär, upplevd rasism och diskriminering De som är i behandling får ofta kvalitativt sämre vård pga. svårigheter att överbrygga ovannämnda hinder


Ladda ner ppt "Sagal Consulting Hälsa i sin vida betydelse är fler dimensionell och är nära knyten till religionen Hälsa och sjukdomar förstås."

Liknande presentationer


Google-annonser