Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sagal Consulting yassin.ekdahl@gmail.se Vägen till behandlingsarbete går via Ullared Somaliernas syn på psykisk ohälsa Yassin Ekdahl Sagal Consulting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sagal Consulting yassin.ekdahl@gmail.se Vägen till behandlingsarbete går via Ullared Somaliernas syn på psykisk ohälsa Yassin Ekdahl Sagal Consulting."— Presentationens avskrift:

1 Sagal Consulting yassin.ekdahl@gmail.se
Vägen till behandlingsarbete går via Ullared Somaliernas syn på psykisk ohälsa Yassin Ekdahl Sagal Consulting

2 Synen på psykisk ohälsa i Somalia
• Hälsa i sin vida betydelse är fler dimensionell och är nära knyten till religionen • Hälsa och sjukdomar förstås som socialt, spirituellt och religiöst • Hälsa är relationellt till förhållande till Gud, goda/onda andar och människor

3 Synen på psykisk ohälsa i Somalia
• Centralt för behandlingen är att omger sig av anhöriga och andra personer som man litar på • Beslut fattas av familjen • Individen behandlas därför i första hand av familjen (recitera från koranen) • Att det finns religiös/medicinsk kompetens

4 Synen på psykisk ohälsa i Somalia
• Psykisk ohälsa är ett tabu belagd ämne, som man inte prata öppet om både i Somalia och i exil • Modern psykiatriskvård nästa obefintlig • Förvaring snarare än behandling

5 Psykisk ohälsa och exilen
Migrations Framkallad Stress (MFS) • Splittring av sociala nätverk • Svårigheter att navigera i det svenska samhället • förändrade familjestruktur

6 Psykisk ohälsa och exilen
Migrations Framkallat Stress (MFS) • Kvinnor ekonomisk oberoende • Roll och status förlust för män som inte längre är familjeförsörjare • Skilsmässa och ensamståendemödrar

7 Psykisk ohälsa och exilen
• Många somalier lider av psykisk ohälsa • Många har varit med om hemska traumatiska upplevelser och lider av PTSD • Närstående följer med till sjukhuset • Familjen för talan och bestämmer vad som är bäst för den sjuke

8 Psykisk ohälsa och exilen
• Inga begrepp för psykisk sjukdom, som depression eller psykos • Många män säger att de har BUUFIS, känner inte igen sig/ej normala • Många kvinnor säger att de har WELWEL, känner ständig oroliga • Söker psykiatriskvård som sista utväg

9 Hur påverkar kulturen synen på psykisk ohälsa
• Är normativ för vad som uppfattas som frisk eller sjuk • Avgör hur man söker hjälp • Vilka typer av hjälp man söker

10 Hur påverkar kulturen synen på psykisk ohälsa
• Vilka coping strategier och socialt stöd man har/får • Hur mycket stigmatisering man fäster vid psykisk sjukdom • Hur man ser på återhämtning

11 Följden att inte ta hänsyn till kulturens relevans i mötet med patienter som har sina rötter utanför Europa kan bidrag till

12 Brist på kulturell hänsynstagande
• Slående skillnader i utnyttjande av psykiatrisk vård • Sämre tillgång till och tillgänglighet av psykiatrisk vård • Mindre benägna att ta emot nödvändiga psykiatriska vård

13 Brist på kulturell hänsynstagande
• Hinder för adekvat och kvalitativt vård inkluderar misstro och rädsla för behandling, språk och kommunikation barriär, upplevd rasism och diskriminering • De som är i behandling får ofta kvalitativt sämre vård pga. svårigheter att överbrygga ovannämnda hinder


Ladda ner ppt "Sagal Consulting yassin.ekdahl@gmail.se Vägen till behandlingsarbete går via Ullared Somaliernas syn på psykisk ohälsa Yassin Ekdahl Sagal Consulting."

Liknande presentationer


Google-annonser